Перелік конкурсантів, недопущених до 3-го етапу Конкурсу-2012/13 через низький бал
На підставі отриманого низького балу після другого етапу конкурсу до участі в третьому етапі було не допущено 1096 конкурсантів.

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Назва ВНЗ

Курс

Науковий напрям

Назва конкурсної роботи

Бали за наукову д-сть

Бали за есе

Бали за соціальну д-сть

Бали за 1-й етап

Бали за конкурсну роботу

Загальний бал

1

Даніле

Катерина

Костянтинівна

Севастопольський національний технічний університет

5

Філологія та журналістика

Промислова номінація в японській рекламі

0

2.67

0

4

47.2

53.87

2

Мальцева

Ольга

Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Цитоморфологічна характеристика калусних культур м'яти перцевої (Mentha piperita l.) при
        культивуванні на селенсодержащих поживних середовищах

4

2.67

1

4

42.2

53.87

3

Овчаренко

Мар’яна

Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

6

Економіка та менеджмент

Оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України за функцією Харрингтона

1

1.33

0

4

47.4

53.73

4

Солонська

Оксана

Олександрівна

Національний університет "Острозька академія"

3

Філологія та журналістика

Сленгова лексика у фантастичних повістях Г.М. Малик «Злочинці з паралельного світу» та «Злочинці з паралельного світу – 2»

0

2.33

0

4

47.4

53.73

5

Сорочинська

Христина

Ігорівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Проліферативна активність і диференціювальний потенціал гемо поетичних клітин-попередників з
        онтогенетично різних джерел

3

2.33

1

4

43.4

53.73

6

Гуменна

Ірина

Любомирівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

1 магістратури

Історія

Доноси та наклепи як елемент адміністративного управління Гетьманщини

1

2

0

4

46.7

53.7

7

Іванчук

Ірина

Валентинівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

6

Економіка та менеджмент

Дослідження проблеми якості питного водопостачання населення Рівненської області.

3

2

0

4

44.7

53.7

8

Бугайова

Дарина

Анатоліївна

Міжнародний Соломонів університет, Східноукраїнська філія

5

Історія

Теорія «позаджерельного знання» Єжи Топольського як інструмент дослідження пізнавальної діяльності істориків

1

1.67

0

0

51

53.67

9

Клименко

Інна

Юріївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Історія

Документні джерела генеалогічної інформації в державних архівах України

0

1.67

0

4

48

53.67

10

Мустафаєва

Медіне

Алімівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Філологія та журналістика

Образ Богдана Хмельницького в романі П. Загребельного «Я, Богдан»

1

2.67

0

4

46

53.67

11

Шипоша

Вячеслав

Васильович

Полтавська державна аграрна академія

5

Інженерія та енергетика

Підвищення ефективності використання сонячних геліоустановок

2

1.67

3

4

43

53.67

12

Яхтіна

Аріна

Олексіївна

Національна металургійна академія України

5

Економіка та менеджмент

Аналіз діагностики вірогідності банкрутства підприємства

2

2.67

0

4

45

53.67

13

Титко

Анна

Василівна

Національна академія внутрішніх справ України

4

Право й державне управління

Особливості інституту угод у кримінальному процесі та можливість його застосуваня у криміальному судочинстві України

2

2.67

0

0

49

53.67

14

Барило

Ірина

Миколаївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1 магістратури

Науки про Землю

Особливості територіальної структури зовнішньоекономічних зв’язків Полтавської області

3

1.33

0

4

45.3

53.63

15

Гром

Максим

Валерійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Фізика і астрономія

Перспективи використання планарного магнетрону для низьковольтної обробки. Оцінка температурних режимів нанесення покриттів.

0

2.33

0

4

47.3

53.63

16

Онищенко

Катерина

Олександрівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

5

Економіка та менеджмент

Методика визначення раціональної вартості Європейського опціону будівельної компанії за допомогою
        Моделі Блека-Шоулза

4

2.33

0

4

43.3

53.63

17

Стельмах

Валентина

Юріївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4

Науки про Землю

Оцінка антропогенного навантаження на басейни річок (на прикладі річки Луга)

3

1.33

0

4

45.3

53.63

18

Писаревська

Єлизавета

Вячеславівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Суд присяжних в Україні: чи забезпечить він право на справедливий суд?

0

1.33

0

4

48.3

53.63

19

Герасименко

Ірина

Олексіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3

Філологія та журналістика

Особливості перекладу ономатопоетичної лексики в японських народних казках

0

 

0

4

49.6

53.6

20

Дуда

Тетяна

Михайлівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

6

Транспорт

Концепція створення легкого навчально-тренувального літака

0

 

0

4

49.6

53.6

21

Ромах

Володимир

Володимирович

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Електронна техніка та прилади

Застосування перетворення Фур’є для пошуку локалізованих мод градієнтних планарних хвилеводів

4

 

0

4

45.6

53.6

22

Архiпова

Катерина

Сергiївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3

Політологія й міжнародні відносини

Електроенергiя-нова свiтова валюта

0

1.67

0

4

47.9

53.57

23

Сенчук

Світлана

Анатоліївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

5

Сільськогосподарські науки

Впровадження експрес – методу ґрунтового моніторингу у поліській зоні України

1

1.67

0

4

46.9

53.57

24

Горба

Галина

Михайлівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

Педагогіка і освіта

Застосування дидактичних ігор у процесі викладання у 6 класі

1

2.33

1

4

45.2

53.53

25

Олійник

Юлія

Олександрівна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

2 магістратури

Філологія та журналістика

Передача заклинань та чар в перекладі фентезі (на прикладі книг Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер»)

3

2

1

4

43.5

53.5

26

Фоменко

Роман

Олексійович

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

1 магістратури

Фізика і астрономія

Вивчення флоресценціі шарів силікатних мікрочастин, модифікованих дибензоілметанатом дифториду бору
        при взаимодії с парами толуолу и ксилолу

0

 

0

4

49.5

53.5

27

Колодько

Дар'я

Андріївна

Криворізький національний університет

4

Філологія та журналістика

Кольори у поетичному мовленні Р. Рождественського й А. Вознесенського

3

2.67

1

4

42.8

53.47

28

Кравчук

Вікторія

Олександрівна

Хмельницький національний університет

4

Філологія та журналістика

Сучасні технології як ключ до вивчення іноземної мови

2

1.67

0

4

45.8

53.47

29

Садогурська

Соф'я

Сергіївна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Біологія та біотехнології

Якісній та кількісний склад штормових викидів макрофітів в Казантипському природному заповіднику

4

2.67

0

4

42.8

53.47

30

Богданова

Анастасія

Андріївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3

Право й державне управління

Вдосконалення законодавства щодо таємниці усиновлення

3

1.67

0

4

44.8

53.47

31

Бондар

Олена

Ігорівна

Одеський національний економічний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Оцінка інноваційної активності підприємств України

2

1.33

1

0

49.1

53.43

32

Макарова

Наталя

Сергіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Сільськогосподарські науки

Збудники бактеріальних хвороб рослин та пошук біологічних засобів захисту від них

3

2.33

0

0

48.1

53.43

33

Базілевич

Ксенія

Олексіївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Нечітке моделювання пенсійних схем

2

2

1

4

44.4

53.4

34

Лисенко

Анастасія

Вячеславівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Рефлексія хореографічних здібностей у юнацькому віці

1

2

1

4

45.4

53.4

35

Банадига

Андрій

Ігорович

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського

6

Медицина

Проблема екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей

4

1.33

1

4

43

53.33

36

Костенко

Олена

В’ячеславівна

Херсонський національний технічний університет

4

Економіка та менеджмент

Аналіз сучасного стану умов споживчого кредитування фізичних осіб в Україні.

3

2.33

0

4

44

53.33

37

Кулик

Андрій

Ігорович

Львівський національний аграрний університет

4

Інженерія та енергетика

Дослідження теплотехнічних параметрів інсталяції теплової мережі.

3

1.33

0

4

45

53.33

38

Московко

Марина

Василівна

Вінницький національний технічний університет

1 магістратури

Електронна техніка та прилади

Метод оцінювання якості пострілу на основі моделі етапу прицілювання з короткоствольної зброї

4

2.33

0

4

43

53.33

39

Садовенко

Оксана

Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Економіка та менеджмент

Вплив макроекономічних факторів на рівень соціальної безпеки України

3

2.33

0

0

48

53.33

40

Стогній

Антон

Миколайович

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Аналіз діяльності українських банків на ринку спільного інвестування

3

2.33

1

4

43

53.33

41

Будзуляк

Іванна

Іванівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Економічні інструменти управління розвитком високотехнологічних видів діяльності в Україні:
        існуючий стан та шляхи вдосконалення

3

2

0

4

44.3

53.3

42

Воробйова

Юлія

Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Економіка та менеджмент

Модель розробки інвестиційного проекту в умовах ризику

3

1

0

4

45.3

53.3

43

Змєйков

Юрій

Сергійович

Національний гірничий університет 

5

Математика і механіка

Використання динамічного гальма шахтного шарнірно-зчленованого локомотива на ділянках колії з
        поздовжнім ухилом

0

 

0

4

49.3

53.3

44

Котенко

Юлія

Олегівна

Криворізький національний університет

4

Педагогіка і освіта

Врахування типологічних особливостей учнів при навчанні англійської мови

3

2

0

4

44.3

53.3

45

Федько

Юліанна

Русланівна

Ужгородський національний університет

5

Медицина

Вакцинація від раку шийки матки в програмі прегравідарної підготовки у жінок-носійок вірусу
        папіломи людини висококанцерогенного ризику.

4

2

1

4

42.3

53.3

46

Марченко

Галина

Василівна

Національний авіаційний університет

4

Економіка та менеджмент

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН БАНКІВСЬКОГО СЕРВІСУ

1

1.67

0

4

46.6

53.27

47

Скрипчук

Михайло

Петрович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Науки про Землю

Статистична оцінка динаміки рівнів ґрунтових вод на осушених землях Рівненської області

3

1.67

0

4

44.6

53.27

48

Бут

Ангеліна

Юріївна

Таврійський державний агротехнологічний університет

3

Економіка та менеджмент

Психологія брендів

1

1.33

0

4

46.9

53.23

49

Каспірович

Антон

Валерійович

Донецький національний університет

4

Економіка та менеджмент

Проблеми та перспективи енергетичного ринку в Україні

4

2.33

1

4

41.9

53.23

50

Копайгора

Богдана

Миколаївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 магістратури

Науки про Землю

Розробка оптимальної структури посівних площ сучасних агроформувань в умовах Київської області

3

2.33

3

4

40.9

53.23

51

Теслюк

Тарас

Васильович

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Інформатика і обчислювальна техніка

Нейроконтролер підсистеми клімат-контролю інтелектуального будинку

4

2.33

0

4

42.9

53.23

52

Шпік

Юрій

Юрійович

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Розвиток маркетингу агротуристичних послуг

3

2.33

2

4

41.9

53.23

53

Бевзюк

Катерина

Вікторівна

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

3

Хімія

Електронодонорні властивості нітрогеновмiсних органічних основ у змішаних середовищах

3

2

1

4

43.2

53.2

54

Єфименко

Анна

Юріївна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Моделювання ефективності використання інвестицій : регіональний аспект

3

1.67

0

4

44.5

53.17

55

Кітаєва

Віка

Миколаївна

Донецький національний університет

4

Філологія та журналістика

OFFLINE-БІБЛІОТЕКА «PROмова»

3

1.67

1

4

43.5

53.17

56

Лаврик

Ірина

Валеріївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

Економіка та менеджмент

Діяльність суб’єктів малого підприємництва в умовах дії Податкового кодексу

3

2.33

1

4

42.8

53.13

57

Разумович

Ірина

Анатоліївна

Запорізький національний університет

3

Філологія та журналістика

Лінгвокогнітивне конструювання англомовного художнього текстопростору (на матеріалу творів Е.А.По)

4

1.33

1

4

42.8

53.13

58

Сиротюк

Катерина

Сергіївна

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Організація обліку та формування фінансової звітності трансакційних витрат

3

2.33

1

4

42.8

53.13

59

Кригіна

Марія

Олексіївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Психологія та соціологія

Емоційні чинники психологічної зрілості

3

2

0

4

44.1

53.1

60

Матвійчук

Наталія

Олегівна

Національний університет "Острозька академія"

3

Філософія, культура та мистецтво

Релігійний мотив у сучасному мистецтві

0

 

0

4

49.1

53.1

61

Нагорна

Анастасія

Володимирівна

Вінницький національний технічний університет

1 магістратури

Науки про Землю

Узагальнена схема екологічної мережі міста Вінниці з використанням ГІС-технологій

4

1

1

4

43.1

53.1

62

Ліпич

Мирослава

Анатоліївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

5

Економіка та менеджмент

Вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва

3

2.33

1

4

42.7

53.03

63

Прус

Наталія

Ігорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Науки про Землю

Можливості розвитку релігійного туризму для католиків на теренах Східної України

3

1.33

0

4

44.7

53.03

64

Проскурня

Катерина

Павлівна

Українська академія банківської справи Національного банку України

3

Право й державне управління

Перспективи і проблеми застосування в Україні судових прецедентів Європейського суду з прав людини

2

2.33

1

4

43.7

53.03

65

Гомза

Юрій

Володимирович

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

Хімія

Синтез аналогів лігнанів фуранового та арилфуранового ряду

4

 

0

0

49

53

66

Дерунова

Анастасія

Валентинівна

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Психологія та соціологія

ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

3

3

1

4

42

53

67

Довгалюк

Тарас

Анатолійович

Національний університет "Острозька академія"

1 магістратури

Психологія та соціологія

Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming

3

 

0

4

46

53

68

Єлісєєв

Гліб

Геннадійович

Донецький національний університет

3

Філософія, культура та мистецтво

Поняття українських цінностей. Проблеми аксіологічної адаптації українців в сучасних умовах.

1

1

0

0

51

53

69

Кравець

Сергій

Володимирович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Оцінка впливу кредиту від Китаю для потреб сільського господарства на економіку України

3

2

0

4

44

53

70

Регуш

Лілія

Василівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

Фізика і астрономія

Перспективний катодний матеріал для літієвих джерел струму на основі ортофериту літію

2

2

0

4

45

53

71

Хомутенко

Ярослав

Володимирович

Українська академія банківської справи Національного банку України

4

Економіка та менеджмент

Удосконалення експортної політики України та оцінка ефекту зони вільної торгівлі з ЄС на основі
        гравітаційної моделі

4

2

0

4

43

53

72

Якименко

Маріанна

Русланівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Філологія та журналістика

«Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу»

4

2

0

4

43

53

73

Пчельнікова

Катерина

Ігорівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Психологія та соціологія

Соціально–психологічні аспекти страху смерті у медпрацівників

4

0.67

1

4

43.3

52.97

74

Череднік

Микола

Валерійович

Національний авіаційний університет

4

Електронна техніка та прилади

Шкільна станція приймання космічної інформації дистанційного зондування Землі

1

1.67

1

4

45.3

52.97

75

Бігун

Юлія

Григорівна

Полтавська державна аграрна академія

4

Військові науки та національна безпека

Енергетична безпека України

3

2.33

2

4

41.6

52.93

76

Казакова

Євгенія

Геннадіївна

Київський національний університет будівництва і архітектури

2 магістратури

Архітектура та будівництво

Реконструкція малих історичних міст України та підвищення їх туристичної привабливості

4

2.33

1

4

41.6

52.93

77

Пріндин

Христина

Миколаївна

Національний університет "Острозька академія"

4

Економіка та менеджмент

Інвестиційна та інноваційна діяльність країни в умовах ринкової економіки

3

2.33

1

4

42.6

52.93

78

Шакіровва

Діана

Флорітівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Історія

Промисловий розвиток Черкащини в 1922-1925 рр.: ретроспективний аналіз

3

2.33

1

4

42.6

52.93

79

Климчук

Тетяна

Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Математика і механіка

СИСТЕМИ ПІДПРОСТОРІВ УНІТАРНОГО ПРОСТОРУ.

4

2

1

4

41.9

52.9

80

Чернишова

Ярослава

В'ячеславівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Транспорт

Розробка та теоретико-експериментальне обґрунтування перспективного способу підвищення
        економічності та енергозбереження залізничного транспортного комплексу

0

2

1

4

45.9

52.9

81

Зозуля

Наталія

Іванівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Педагогіка і освіта

Організація клубно-гурткової роботи молодших школярів у позанавчальний час

1

0.67

1

4

46.2

52.87

82

Крамаренко

Олександр

Сергійович

Миколаївський національний аграрний університет

6

Сільськогосподарські науки

Оцінка генетичного різноманіття популяцій свиней великої білої породи на підставі поліморфізму
        локусів мікросателлітів

4

1.67

3

4

40.2

52.87

83

Титар

Анна

Ігорівна

Національний авіаційний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Вода як об'єкт політичної маніпуляції

1

1.67

1

0

49.2

52.87

84

Іваніцька

Надія

Володимирівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Ціннісно-рольова феноменологія віртуального тролінгу: аналіз окремого випадку

0

2.33

1

4

45.5

52.83

85

Кичан

Ірина

Олександрівна

Національний університет "Острозька академія"

5

Філологія та журналістика

Лінгвістичний аналіз мовних механізмів впливу в промовах Маргарет Тетчер

3

2.33

0

4

43.5

52.83

86

Марущак

Богдан

Анатолійович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Електронна техніка та прилади

Автоматична экономічна система управління освітлення на базі таймерного автомата.

5

1.33

0

4

42.5

52.83

87

Першин

Олег

Олександрович

Університет банківської справи Національного банку України

2 магістратури

Право й державне управління

Фонди суверенного добробуту: теоретичні аспекти та перспективи для України

4

2.33

2

0

44.5

52.83

88

Романова

Вероніка

Олександрівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6

Електронна техніка та прилади

Дослідження впливу міських шумів різноманітної природи на розбірливість мови

3

1.33

0

4

44.5

52.83

89

Сторож

Альона

Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Психологія та соціологія

Кількісні та якісні методи в соціологічних дослідженнях суспільства: теоретико-методологічний
        аспект аналізу

1

2.33

1

4

44.5

52.83

90

Циканюк

Богдан

Ігорович

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

4

Фізика і астрономія

Синтез та дослідження п’єзоелектричних матеріалів

3

2.33

0

4

43.5

52.83

91

Бірець

Юлія

Олександрівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5

Педагогіка і освіта

Оптимізація фізичного навантаження школярів (16-17 р.) на уроках фізичної культури засобами
        діагностики функціонального потенціалу організму

3

1.67

0

4

44.1

52.77

92

Толстікова

Катерина

Ігорівна

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

4

Медицина

Поліморфізм С677Т гена метилтетрагідрофолатредуктази у розвитку хронічних обструктивних захворювань
        легень

4

2.67

1

4

41.1

52.77

93

Васильченкова

Анастасія

Олегівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Фізика і астрономія

Дослідження зміни якості зору при погляді крізь перфораційну пластинку

5

1.33

0

4

42.4

52.73

94

Тараунех

Маріана

Аліївна

Донецький національний університет

3

Політологія й міжнародні відносини

Боротьба ідей НУО та уряду в умовах становлення і розвитку інформаційного простору

2

2.33

1

0

47.4

52.73

95

Шелест

Дарина

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Продукція оксиду азоту в печінці за умов тривалої гіпоацидності та при введенні мультипробиотика «Симбітер®»

4

2.33

0

0

46.4

52.73

96

Савченко

Ірина

Володимирівна

Сумський державний університет

4

Філологія та журналістика

Особливості трансформації прецедентних феноменів у студентському комунікативному середовищі

4

2

0

0

46.7

52.7

97

Самарцева

Анастасія

Євгеніївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Економіка та менеджмент

Застосування теорії ігор для вибору стратегії дії банків та населення в умовах девальвації.

4

 

1

0

47.7

52.7

98

Грушецька

Ірина

Олегівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Аналіз ефективності використання додаткового електрообігріву на прикладі корпусу №1 НТУУ «КПІ»

3

1.67

0

4

44

52.67

99

Пазенко

Лідія

Юріївна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Філологія та журналістика

Гендерні особливості поведінки героїв роману «Сад Гетсиманський» І. Багряного

4

1.67

1

4

42

52.67

100

Сохань

Андрій

Олесандрович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Економіка та менеджмент

Роль недержавних пенсійних фондів у становленні накопичувальної пенсійної системи в Україні

3

1.67

0

4

44

52.67

101

Таратухін

Олександр

Олександрович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Електронна техніка та прилади

Модуль системи керування та моніторингу споживачів електричної енергії

4

1.67

0

4

43

52.67

102

Трофимова

Юлія

Валеріївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Філологія та журналістика

Соціально-оцінний аспект медіатекстів про свята 23 лютого і 8 березня

3

1.67

0

4

44

52.67

103

Тузяк

Анна

Андріївна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Архітектура та будівництво

Експлуатаційний стан мостів з прольотними будовами із збірних залізобетонних плит та ефективні
        способи їх реконструкції.

4

1.67

1

4

42

52.67

104

Федоренко

Ольга

Володимрівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Філологія та журналістика

Синтаксичні засоби реалізації іронії в українській мові

0

0.67

0

4

48

52.67

105

Очеретнюк

Роман

Володимирович

Черкаський державний технологічний університет

4

Математика і механіка

Умови стійкості математичного маятника змінної довжини в критичному випадку

1

2.33

0

0

49.3

52.63

106

Бабій

Світлана

Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Резистентність ізолятів вірусу грипу, виділених в Україні протягом епідемічного сезону 2010-2011рр., до оселтамівіру

3

2

3

0

44.6

52.6

107

Очковська

Анна

Павлівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

5

Філологія та журналістика

Структурні особливості перфектних конструкцій в ранньоновоанглійській мові

3

2

0

4

43.6

52.6

108

Радько (ковшун)

Анна

Олександрівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Соціальне підприємництво як фінансова інновація

4

 

1

4

43.6

52.6

109

Солопов

Данило

Андрійович

Таврійський державний агротехнологічний університет

4

Інженерія та енергетика

Вдосконалення конструкції камери змішування сатуратора - міксера для виробництва безалкогольних
        напоїв

1

2

1

4

44.6

52.6

110

Стрюк

Олена

Геннадіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

3

Електронна техніка та прилади

Графічний метод розрахунку радіусу зони безпечної роботи електронної обчислювальної техніки

0

2

1

4

45.6

52.6

111

Рябкова

Тетяна

Василівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Рентгенофлуоресцентний контроль ґрунтів

4

1.67

1

4

41.9

52.57

112

Вахрамеєва

Ганна

Вікторівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Історія

Типологія об'ємних статуеток Деметри та Кори-Персефони (по матеріалам Боспорської держави)

4

2.33

0

4

42.2

52.53

113

Головачов

Артем

Сергійович

Запорізький національний університет

4

Філологія та журналістика

Т. Де Куінсі та Ф.М.Достоєвський: питання впливу

1

2.33

1

4

44.2

52.53

114

Хмеленко

Оксана

Дмитрівна

Національна металургійна академія України

4

Електронна техніка та прилади

Розрахунок електромагнітного поля у ванні рудновідновлювальної печі методом вторинних джерел

0

2

0

4

46.5

52.5

115

Гарбера

Ірина

Володимирівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Філологія та журналістика

Основні структурні моделі фразеологізмів на матеріалі говірки селища Новотроїцького

1

1.67

0

4

45.8

52.47

116

Зейналов

Анар

Магеррам огли

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Транспорт

Аналіз циклу двигуна з термохімічною регенерацією теплоти відпрацьованих газів

0

1.67

1

4

45.8

52.47

117

Успенська

Ганна

Сергіївна

Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

5

Право й державне управління

Лікарські помилки як юридична категорія та критерії їх відмежування від злочинів

4

2.67

1

0

44.8

52.47

118

Гнатко

Дмитро

Володимирович

Севастопольський національний технічний університет

1 магістратури

Електронна техніка та прилади

Спірально закручена логоперіодічеська антена для мобільного зв'язку

3

1.33

0

4

44.1

52.43

119

Середа

Оксана

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Дослідження і розробка принципових схем вібросистем модульного типу для будівельних і колійних
        машин інтенсифікуючої дії

2

1.33

0

4

45.1

52.43

120

Чернова

Олена

Олександрівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Планування та розвиток корпоративної культури фірми

3

2.33

3

4

40.1

52.43

121

Голишкін

Дмитро

Віталійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

ВПЛИВ МЕЛАНІНУ НА СТАН СТРЕС ЧУТЛИВИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ

3

2

1

0

46.4

52.4

122

Єфременко

Дмитро

Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Біологія та біотехнології

Дослідження властивостей наночастинок CoFe2O4 та їх модифікація гіалуроновою кислотою і
        метотрексатом для цільової доставки в клітини остеосаркоми

3

 

0

0

49.4

52.4

123

Бобирь

Борис

Ігорович

Львівський національний аграрний університет

4

Сільськогосподарські науки

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЗОВАНОГО ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

3

1.67

0

4

43.7

52.37

124

Гнатенко

Катерина

Валеріївна

Полтавська державна аграрна академія

2 магістратури

Економіка та менеджмент

Управління ризиками аграрного підприємства та мінімізація їх впливу

3

0.67

2

4

42.7

52.37

125

Жаборецька

Юлія

Василівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Інженерія та енергетика

Метод розрахунку процесу окислення амонійного азоту в аеротенках-витиснювачах

0

2.67

0

4

45.7

52.37

126

Каплун

Лілія

Іванівна

Полтавська державна аграрна академія

6

Сільськогосподарські науки

Сучасні методи діагностики хронічної ниркової недостатності у собак

4

0.67

1

4

42.7

52.37

127

Луценко

Яна

Вікторівна

Донецький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Соціальний потенціал регіонів України: оцінка та можливості розвитку

3

1.67

1

4

42.7

52.37

128

Сидорук

Тетяна

Миколаївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Економіка та менеджмент

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  РИНКУ АЛКОГОЛЮ УКРАЇНИ

4

2.67

0

4

41.7

52.37

129

Гладкова

Анастасія

Олегівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3

Економіка та менеджмент

Використання сонячних батарей як альтернативного джерела енергії

3

2.33

3

4

40

52.33

130

Дашковська

Ксенія

Вікторівна

Запорізький національний технічний університет

3

Історія

Остарбайтери: погляд з ХХІ століття

0

2.33

0

4

46

52.33

131

Латишев

Кирило

Віталійович

Запорізький національний університет

4

Право й державне управління

«Продовольча безпека» як правова категорія: визначення сутності та порівняльно-правовий аналіз законодавчих дефініцій

3

2.33

0

4

43

52.33

132

Погорєлов

Андрій

Ігорович

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

4

Економіка та менеджмент

Оцінка Ефективності діяльності підприємства в системі BSC на підставі EVA

4

2.33

1

0

45

52.33

133

Ференсович

Роман

Ярославович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Інженерія та енергетика

Аналіз режимів та перехідних процесів багатокаскадних трансформаторів змінного струму

4

2.33

0

4

42

52.33

134

Касьян

Ірина

Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Аналіз рекреаційного навантаження на масив Pinus pallasiana Lamb. Ботанічного саду при університеті

4

2

1

4

41.3

52.3

135

Шніцар

Віталій

Валерійович

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГУНА ПРИ ЙОГО ГАЛЬМУВАННІ

2

 

0

4

46.3

52.3

136

Шпилевська

Анастасія

Андріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Психологія та соціологія

Статево-рольова диференціація як чинник задоволеності подружжя шлюбом

0

3

1

4

44.3

52.3

137

Бондаренко

Лілія

Юріївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

2 магістратури

Історія

Олександра Шулежко – забутий праведник світу

2

1.67

1

4

43.6

52.27

138

Кострубіцька

Аліна

Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Технологія спін-докторінгу у сучасному політичному процесі

3

1.67

1

0

46.6

52.27

139

Романенко

Євгеній

Вікторович

Полтавська державна аграрна академія

5

Сільськогосподарські науки

Штучне осіменіння бджіл в умовах приватного бджільничого господарства Великобагачанського ройону
        Полтавської області.

1

0.67

0

4

46.6

52.27

140

Вольвач

Наталя

Євгенівна

Херсонський національний технічний університет

3

Філологія та журналістика

Прийоми перекладу фразеології газетних статей спортивної тематики з німецької мови на українську

3

1.33

0

4

43.9

52.23

141

Єдліцька

Марта

Миколаївна

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Економіка та менеджмент

Розробка інвестиційного проекту для санаторію «Карпатські зорі» в умовах зовнішньоекономічної
        діяльності

1

2.33

0

4

44.9

52.23

142

Золотарева

Олена

Ігорівна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

2 магістратури

Психологія та соціологія

Молодіжна добротворчість

3

2.33

1

4

41.9

52.23

143

Лесик

Наталія

Василівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

3

Економіка та менеджмент

Тенденції розвитку сонячної енергетики в Україні за впровадження «зеленого» тарифу

3

2.33

1

4

41.9

52.23

144

Нємєц

Віталій

Олегович

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Ливарно-прокатний комплекс без проміжного нагріву

0

3

0

4

45.2

52.2

145

Петренко

Даніїл

Олександрович

Донецький національний університет

4

Право й державне управління

Щодо деяких питань організації проведення земельних торгів у формі аукціону органами місцевого
        самоврядування та державної влади

4

2

3

0

43.2

52.2

146

Марченко

Олександра

Володимирівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Метафори у Президентському дискурсі В.Ф.Януковича

3

2.67

3

4

39.5

52.17

147

Яцина

Юрій

Анатолійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Фізика і астрономія

Дослідження впливу слабкого потоку гамма-випромінювання на діелектричний відгук кристалів CdZnTe, вирощених з розплаву

4

2.67

3

4

38.5

52.17

148

Біляк

Юлія

Василівна

Львівський державний університет фізичної культури

1 магістратури

Педагогіка і освіта

МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ

4

2.33

0

4

41.8

52.13

149

Ртіщев

Вадим

Владиславович

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Економіка та менеджмент

Аналіз актуальних проблем присутніх на ринку легкових автомобілів України

0

2.33

0

4

45.8

52.13

150

Шеремет

Олена

Ігорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3

Політологія й міжнародні відносини

Роль «віртуальної дипломатії» та перспективи розвитку в сучасному світі

3

2.33

1

0

45.8

52.13

151

Капцан

Дмитро

Ігорович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

3

2

0

4

43.1

52.1

152

Мізюн

Костянтин

Сергійович

Українська академія банківської справи Національного банку України

4

Економіка та менеджмент

Впровадження автоматизованих систем управління підприємством: визначення ефективності інвестицій

3

2

1

4

42.1

52.1

153

Святненко

Святослав

Володимирович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

Психологія та соціологія

Порівняльний аналіз міжпоколінних відмінностей ціннісних орієнтацій населення України

1

2

0

4

45.1

52.1

154

Бортнікова

Вікторія

Олегівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка інформаційної і параметричної моделі розрахунку трудомісткості на ранній стадії проектування технічного завдання для програмного забезпечення корпоративної інформаційної системи технологічної підготовки виробництва

4

1.67

0

4

42.4

52.07

155

Кирилейза

Назарій

Васильович

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Економічні аспекти виробництва екологічно чистих продуктів та використання біо - газових установок
        у фермерських господарствах

0

1.67

0

4

46.4

52.07

156

Лук'янчук

Олександр

Сергійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

3

Економіка та менеджмент

Використання елементів теорії складності для моделювання динаміки національної валюти в контексті
        емерджентних змін

3

1.67

0

0

47.4

52.07

157

Плехун

Ірина

Олександрівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

2 магістратури

Сільськогосподарські науки

Продуктивність персика сорту Валіант в залежності від конструкції насаджень в мовах південного
        Степу України

4

0.67

1

4

42.4

52.07

158

Козенкова

Владислава

Дмитрівна

Національна металургійна академія України

3

Економіка та менеджмент

Формування бізнес-процесів як основа процесного підходу до управління

4

2.33

0

4

41.7

52.03

159

Григор’єва

Тетяна

Олександрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

3

Математика і механіка

Дослідження та реалізація алгоритмів побудови опуклої оболонки

0

2

0

4

46

52

160

Музичишин

Оксана

Миколаївна

Національний університет "Острозька академія"

3

Філологія та журналістика

Засоби публіцистичної виразності у памфлеті М. Хвильового «Україна чи Малоросія?»

3

2

1

0

46

52

161

Ніколенко

Роксолана

Борисівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Концепція нормативного нагромадження витрат: генезис, сучасний зміст, галузеві аспекти практичної
        реалізації

3

2

3

4

40

52

162

Паточкін

Іван

Вікторович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1 магістратури

Інженерія та енергетика

К вопросу о повышении эффективности фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии

1

2

0

4

45

52

163

Булда

Михайло

Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Математика і механіка

Розподіл ціни безстрокового ануїтету в біноміальній моделі відсоткової ставки

0

1.87

0

4

46.1

51.97

164

Пруднікова

Олена

Олегівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Зовнішньополітичне забезпечення реформ у Китаї

3

1.33

0

4

43.6

51.93

165

Світлична

Олександра

Сергіївна

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Вплив термокінетичних факторів на структуроутворення кокільних відливок зі сплаву Al-16%Si

2

1.33

0

4

44.6

51.93

166

Стремецька

Дарина

Володимирівна

Хмельницький національний університет

2 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Місце негативної рекламно-інформаційної складової у виборчому процесі 2012 р. в Україні

1

2.33

0

4

44.6

51.93

167

Блозва

Павло

Ігорович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

5

Психологія та соціологія

Вплив конформності на агресивні прояви у старших підлітків

2

 

1

4

44.9

51.9

168

Марін

Денис

Олегович

Київський славістичний університет

1 магістратури

Психологія та соціологія

Психологічні особливості образу батька у свідомості сучасної української молоді

1

 

0

4

46.9

51.9

169

Кощеєв

Іван

Анатолійович

Вінницький національний технічний університет

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Енергоефективність біоконверсії при термостабілізації анаеробного бродіння субстрату в біогазовій
        установці з тепловим насосом

4

1.67

1

4

41.2

51.87

170

Давиденко

Олександр

Миколайович

Національний авіаційний університет

2 магістратури

Хімія

Електрохімічне перетворення карбонільних сполук в процесі регенерації відпрацьованих олив

3

2.33

0

4

42.5

51.83

171

Нестеренко

Інна

Павлівна

Національний авіаційний університет

5

Фізика і астрономія

Cтруктурні зміни та фазові перетворення в залізі та сталі при швидкісному електронагріванні, що спостерігаються при використанні установки з позиційно-чутливим детектором

3

2.33

0

4

42.5

51.83

172

Гур'єва

Марія

Геннадіївна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Дизайн змін. Практичне керівництво для державних організацій культури у Східні Європі.

3

3

1

4

40.8

51.8

173

Кириченко

Ірина

Ігорівна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Стан та перспективи розвитку life-страхування в Україні

4

3

0

4

40.8

51.8

174

Лемпій

Антон

Олегович

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

5

Філософія, культура та мистецтво

Публічна самість «людського» в умовах екзистенційного падіння

4

2

0

4

41.8

51.8

175

Філатова

Яна

Ігорівна

Полтавська державна аграрна академія

4

Сільськогосподарські науки

Хвороби пародонту у домашніх котів

1

2

1

4

43.8

51.8

176

Яблонько

Олена

Олександрівна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Молодіжне безробіття в розвинених країнах та в Україні: сучасний стан та шляхи подолання проблеми

3

2

1

4

41.8

51.8

177

Даниленко

Денис

Петрович

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

5

Інженерія та енергетика

Дослідження і розробка вантажопідйомних траверс для кранів

0

1.67

0

4

46.1

51.77

178

Гаврилюк

Дмитро

Олександрович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Економіка та менеджмент

Маркетингова організація діяльності Державної служби охорони

2

1.33

0

4

44.4

51.73

179

Улюшев

Богдан

Валерійович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

Право й державне управління

Потенційні проблеми впровадження інституту присяжних на прикладі правової системи України

3

2.33

0

0

46.4

51.73

180

Голубенко

Олексій

Олексійович

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

5

Медицина

ПРОБЛЕМА ВІЛ/СНІДу В УКРАЇНІ: СТАН І ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ

4

 

0

4

43.7

51.7

181

Якуніна

Анастасія

Максимівна

Севастопольський національний технічний університет

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Веб-орієнтована система зберігання та перегляду відео

3

1

1

4

42.7

51.7

182

Прихорчук

Артем

Олександрович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

Право й державне управління

Захист авторського права в мережі Інтернет

0

 

0

4

47.7

51.7

183

Коробов

Олександр

Олександрович

Запорізький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Створення дієвого механізму страхової франшизи в Україні

3

2.67

1

4

41

51.67

184

Лупинос

Віктор

Вікторович

Таврійський державний агротехнологічний університет

2 магістратури

Сільськогосподарські науки

Обгрунтування параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактора

1

2.67

0

4

44

51.67

185

Саєнко

Олеся

Олегівна

Національний університет "Острозька академія"

4

Психологія та соціологія

Вплив сприймання картин на емоційний стан студентів

3

1.67

1

0

46

51.67

186

Федорук

Тарас

Володимирович

Харківський національний економічний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Когнітивне моделювання при дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між чинниками інфляції

3

2.67

0

4

42

51.67

187

Антошкін

Валентин

Геннадійович

Національний авіаційний університет

6

Електронна техніка та прилади

Проектування дільника зі змінним коефіцієнтом ділення в 90нм КМОН технології для синтезатора частот 3G трансивера.

0

2.33

0

4

45.3

51.63

188

Веремчук

Інна

Юріївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Інженерія та енергетика

Дослідження та моделювання евтрофікації водойм (на прикладі оз. Б.Кут та р. Устя)

0

2.33

0

4

45.3

51.63

189

Фаур

Тимур

Ібрагимович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

Політологія й міжнародні відносини

Причини арабських революцій 2011 року

1

2.33

0

4

44.3

51.63

190

Тюрєва

Юлія

Вікторівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

3

Історія

Встановлення і функціонування гітлерівського окупаційного режиму в селі Пустовійтове Глобинського
        району Полтавської області в перід Другої світової 1939 – 1945 років

4

1

0

4

42.6

51.6

191

Зембра

Євген

Євгенович

Національний університет "Острозька академія"

5

Право й державне управління

Суспільно-корисне хакерство: кримінальні процесуальні аспекти

1

1.67

0

4

44.9

51.57

192

Пісковацька

Вероніка

Павлівна

Одеський національний медичний університет

1 магістратури

Медицина

Вплив варіабельності артераіального тиску на розвиток уражень органів-мішеней у чоловіків молодого
        віку з артеріальною гіпертензією

3

2.67

3

4

38.9

51.57

193

Телегеєва

Поліна

Геннадіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Біологія та біотехнології

Використання наночастинок на основі декстран-поліакриламіду для цільової доставки ліків в пухлинні клітини

3

2.67

0

0

45.9

51.57

194

Д’яченко

Уляна

Володимирівна

Запорізький національний університет

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Соціально-педагогічні умови соціалізації дітей, які мають сиблінга з особливими потребами.

2

2.33

1

4

42.2

51.53

195

Єрмакова

Дар'я

Ігорівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Структура та властивості спрямовано закристалізованого евтектичного сплаву LaB6-ZrB2 легованого кремнієм

2

 

0

4

45.5

51.5

196

Країло

Владислав

Васильович

Львівський національний аграрний університет

3

Філософія, культура та мистецтво

Розвиток ідей про Бога і природу М.Кузанського в вченні школи української фізичної економії

0

2

0

4

45.5

51.5

197

Репех

Сергій

Юрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Економіка та менеджмент

Інституційний аналіз інноваційної інертності економіки України

3

1

1

0

46.5

51.5

198

Торгунський

Олександр

Анатолійович

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Вплив занять аквафітнесом на статодинамічну стійкість жінок першого зрілого віку

3

 

0

4

44.5

51.5

199

Джиганія

Мілана

Звіадівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3

Економіка та менеджмент

Комунальний банк, як новий об’єкт міської інфраструктури

3

2.67

0

4

41.8

51.47

200

Кохно

Вероніка

Олегівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

3

Педагогіка і освіта

Креативність як основа становлення професіоналізму майбутнього педагога-музиканта

0

1.67

0

4

45.8

51.47

201

Чад

Мар'яна

Іванівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

Біологія та біотехнології

Вплив експериментального засобу «Мітохондрин-2» на прояв нейродегенерації у мутантних ліній Drosophila melanogaster

4

1.67

0

0

45.8

51.47

202

Горяк

Роман

Ярославович

Львівський національний аграрний університет

4

Сільськогосподарські науки

Втиірювання круьного моменту обертових елементів методом деформацій

0

1

0

4

46.4

51.4

203

Климух

Роман

Романович

Національний лісотехнічний університет України

4

Сільськогосподарські науки

Динаміка та екологічна зумовленість приросту ялиці білої в околицях смт. Славсько Львівської
        області

0

2

0

4

45.4

51.4

204

Магомедова

Анастасія

Ігорівна

Запорізький національний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Антиамериканістські настрої у Латинській Америці

1

 

0

4

46.4

51.4

205

Сахно

Олексій

Сергійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Транспорт

Концепція створення спортивної дистанційно пілотованої моделі планера малої дальності

4

 

0

4

43.4

51.4

206

Матковська

Марія

Володимирівна

Львівський національний аграрний університет

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Пекінська капуста – перспективна культура в умовах Західного регіону України

4

1.67

0

4

41.7

51.37

207

Рохмаїл

Анастасія

Сергіївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Психологія та соціологія

Особливості когнітивних процесів студентів при сприйнятті навчального матеріалу в різних формах

1

1.67

1

4

43.7

51.37

208

Івакін

Андрій

Олександрович

Херсонський національний технічний університет

4

Економіка та менеджмент

Ефективність просування бренду в соціальних мережах

3

1.33

1

4

42

51.33

209

Ілюк

Галина

Володимирівна

Львівський національний аграрний університет

4

Архітектура та будівництво

Застосування динамічних форм в замкненому середовищі

0

1.33

1

4

45

51.33

210

Сирова

Зоряна

Ярославівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

3

Філологія та журналістика

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (АСПЕКТ - УСНЕ МОВЛЕННЯ)

0

2.33

0

4

45

51.33

211

Горощак

Назарій

Ярославович

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Архітектура та будівництво

Особливості етапної забудови домогосподарств індивідуальної забудови в приміській зоні

3

1

0

4

43.3

51.3

212

Саган

Назар

Тарасович

Івано-Франківський національний медичний університет

4

Медицина

Морфофункціональний стан фільтраційно-реабсорційного бар’єру нирок при хронічній алкоголізації.

2

2

1

4

42.3

51.3

213

Хассанзаде гасабех

Фатеме

-

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

3

Медицина

Ігроманія як соціальна та медична проблема сучасності

4

2

1

4

40.3

51.3

214

Шляхтіна

Марія

Артемівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

Психологія та соціологія

Особливості Я-концепції у засуджених-рецидивістів

1

2

1

0

47.3

51.3

215

Півненко

Юлія

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Біохімічний статус тканин як індикатор еколого-фізіологічного стану основних промислових риб

3

1.67

0

4

42.6

51.27

216

Рослик

Наталія

Миколаївна

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Оптимізація складу спечених залізо - мідь-скляних матеріалів

3

2.67

0

4

41.6

51.27

217

Казак

Анна

Валеріївна

Запорізький національний університет

4

Історія

Проблемні питання «Холодної війни» в оцінці вітчизняної і зарубіжної історіографії: порівняльний
        аналіз

1

2.33

0

4

43.9

51.23

218

Очеретна

Елеонора

Вікторівна

Криворізький національний університет

4

Педагогіка і освіта

Виховання іншомовної компетентності в учнів на уроках іноземної мови

3

1.33

1

4

41.9

51.23

219

Єфіменко

Станіслав

Володимирович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

1 магістратури

Науки про Землю

Оцінка якості атмосферного повітря вздовж деяких автомагістралей міста Черкаси

3

2

1

4

41.2

51.2

220

Кузнецова

Катерина

Вікторівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Лінійна швидкість росту та ендоглюканазна активність деяких вищих базидіальних грибів

4

2

2

4

39.2

51.2

221

Полунець

Віталія

Віталіївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

3

Інженерія та енергетика

До питання про вібраційне видалення окалини

0

 

 

4

47.2

51.2

222

Цинда

Роман

Володимирович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

1 магістратури

Науки про Землю

Оцінка стану ценопопуляції підсніжника складчастого в урочищі «Холодний Яр» Чигиринського району

3

1

1

4

42.2

51.2

223

Закутняя

Альона

Олександрівна

Українська академія банківської справи Національного банку України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Вплив ставки Єдиного соціального внеску на процес управління бюджетом Пенсійного фонду

0

1.67

0

4

45.5

51.17

224

Потоцька

Тетяна

Олександрівна

Полтавська державна аграрна академія

3

Військові науки та національна безпека

Фінансова безпека України: сучасний стан та шляхи виходу з кризи

3

1.33

3

4

39.8

51.13

225

Іванова

Ілона

Ігорівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Феномен політичної апатії у сучасному науковому дискурсі та політичній практиці.

3

2

1

0

45.1

51.1

226

Герасимюк

Павло

Валерійович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

3

Економіка та менеджмент

Монетарні наслідки тінізації економіки України

0

1.67

1

4

44.4

51.07

227

Кавуненко

Анна

Дмитрівна

Національний гірничий університет 

4

Науки про Землю

Обґрунтування дренажного захисту підтоплених ділянок за допомогою поглинальних свердловин

3

2.67

1

4

40.4

51.07

228

Огей

Мирослава

Вадимівна

Національний університет "Острозька академія"

5

Філологія та журналістика

Психолінгвістичні особливості впливу засобів масової інформації на свідомість реципієнтів

3

2.67

0

4

41.4

51.07

229

Єрмаченко

Єгор

Володимирович

Харківський національний економічний університет

3

Економіка та менеджмент

Розвиток адаптивних властивостей організацій в умовах глобалізації економіки.

1

1.33

1

4

43.7

51.03

230

Гай

Анна

Анатоліївна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Філологія та журналістика

Відтворення книжкової дійсності в газетах України

2

 

1

4

44

51

231

Грігель

Валерія

Андріївна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

3

Хімія

Сенсорні властивості наночастинок срібла

1

2

0

0

48

51

232

Нікитенко

Артем

Леонідович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Фізика і астрономія

Дослідження композитних матеріалів для НВЧ радіопоглиначів

3

2

0

4

42

51

233

Носова

Яна

Віталіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БИОМЕДИНЖЕНЕРОВ

4

2

0

4

41

51

234

Порхун

Юлія

Генріхівна

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Архітектура та будівництво

Архітектурний проект центру науково-технічної творчості учнівської молоді

2

1

1

4

43

51

235

Рудишин

Іванна

Михайлівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

Філологія та журналістика

Лексика обмеженого вживання як спосіб відображення ретроспективної та сучасної мовної дійсності
        (на прикладі роману Володимира Лиса “Століття Якова”)

0

2

1

4

44

51

236

Каплун

Юлія

Іванівна

Полтавська державна аграрна академія

6

Сільськогосподарські науки

Діагностика синдрому Кушинга у собак

1

0.67

1

4

44.3

50.97

237

Ковальчук

Олена

Леонідівна

Одеський національний медичний університет

4

Медицина

СТРАТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

3

2.67

1

4

40.3

50.97

238

Носов

Микола

Валерійович

Миколаївський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Планування діяльності аграрних підприємств на основі динамічного програмування

2

2.33

1

4

41.6

50.93

239

Біленко

Світлана

Сергіївна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Педагогіка і освіта

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ УДАРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ТАЙСКОМ БОКСЕ

3

 

0

4

43.9

50.9

240

Колівошко

Анна

Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Право й державне управління

Спадкування прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю

3

1.67

1

4

41.2

50.87

241

Сабірова

Крістіна

Олегівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

5

Педагогіка і освіта

Виховання студентської молоді як основа національної інноватики

1

1.67

0

4

44.2

50.87

242

Свиридова

Анастасія

Миколаївна

Донецький національний університет

4

Економіка та менеджмент

Трансформація внутрішньофірмового менеджменту ТНК в умовах волантільності глобального економічного середовища

4

1.67

1

4

40.2

50.87

243

Шишков

Федір

Олександрович

Національний авіаційний університет

4

Транспорт

EGNOS в Україні: сьогодні і в перспективі

4

1.67

0

4

41.2

50.87

244

Гралєвська

Наталія

Леонідівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Визначення сайтів зв’язування мікроРНК з 3’UTR мРНК eEF1A2

4

 

0

0

46.8

50.8

245

Свинаренко

Юлія

Валеріївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1 магістратури

Психологія та соціологія

Особливості ціннісно-мотиваційної сфери жінок, які мають та які не мають дітей

2

 

0

4

44.8

50.8

246

Щербина

Катерина

Михайлівна

Запорізький національний університет

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Особливості прояву емпатії у молодших підлітків

3

1

1

4

41.8

50.8

247

Гурова

Анна

Михайлівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Слідчий суддя за новим КПК України: організаційний і функціональний аспект

3

2

0

4

41.8

50.8

248

Іванова

Вікторія

Олександрівна

Одеський національний медичний університет

1 магістратури

Медицина

Сучасні підходи до діагностики та комплексної корекції порушень в системі РАСК у хворих гострим
        деструктивним панкреатитом з синдромом внутрішньочеревонї гіпертензії

4

2.67

1

4

39.1

50.77

249

Кулик

Микола

Вікторович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Архітектура та будівництво

Дослідження фільтраційних властивостей місцевих грунтів на передгірських ділянках річок Українських
        Карпат, з яких споруджуються огороджувальні дамби

2

1.67

0

4

43.1

50.77

250

Новосад

Валерій

Валерійович

Національний університет "Острозька академія"

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Євроінтеграційні прагнення Туреччини: історична ретроспектива та сьогодення

3

2.67

0

0

45.1

50.77

251

Гоженко

Аліна

Володимирівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Психологія та соціологія

Структура й особливості емоційного інтелекту та життєстійкості в нормі та патології (на прикладі
        шизофренії)

4

1.33

1

0

44.4

50.73

252

Дмитрук

Віталій

Володимирович

Хмельницький університет управління та права

4

Право й державне управління

Судове тлумачення цивільно-правового договору: проблемні аспекти

3

2

1

4

40.7

50.7

253

Домбровська

Ксенiя

Юріївна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

2 магістратури

Педагогіка і освіта

Роль самостійної роботи в підвищенні суб'єктності студентів

3

 

1

4

42.7

50.7

254

Золотуха

Юлія

Ігорівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Моделювання системи соціального захисту дітей-сиріт в Україні

1

 

1

4

44.7

50.7

255

Назарчук

Андрій

Володимирович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3

Педагогіка і освіта

Проблема формування національного виховного ідеалу у педагогічній спадщині Г. Ващенка

0

 

0

4

46.7

50.7

256

Піскуровський

Сергій

Леонідович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

4

Сільськогосподарські науки

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПІДЗИМНОЇ КАРТОПЛІ

3

 

0

4

43.7

50.7

257

Бесшмильна

Ірина

Олександрівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Економіка та менеджмент

Просування органічної продукції у Рівненській області

3

0.67

0

4

43

50.67

258

Ільіна

Анастасія

Юзефівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

Удосконалення методів викладання англійської мови в українських школах на засадах методики
        викладання англійської мови як другої у Канаді

3

1.67

0

4

42

50.67

259

Кожушко

Віктор

Ігорович

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Оцінка рівня якості компактних люмінесцентних ламп

2

1.67

0

4

43

50.67

260

Малая

Олена

Костянтинівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Філософія, культура та мистецтво

Апробація методу фестивальної організації соціо-культурної діяльності, спрямованої на активізацію
        культурного середовища міста на прикладі міні-фестивалю «Шорох-2011»

2

2.67

1

4

41

50.67

261

Лазуркевич

Христина

Олегівіна

Івано-Франківський національний медичний університет

6

Біологія та біотехнології

Дослідження молекулярно-генетичних ефектів мутагенного забруднення довкілля за допомогою модельного
        об’єкту гетерозиготних рослин Nicotiana tabacum(Su/+)

3

1.33

1

4

41.3

50.63

262

Маковський

Олексій

Андрійович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Економіка та менеджмент

Оцінка проведених реформ ЖКГ на прикладі підприємства водопостачання та водовідведення

3

2.33

0

4

41.3

50.63

263

Свистунова

Аліна

Михайлівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Науки про Землю

Ліхенологічні карти, як метод спостереження за станом атмосферного повітря (на прикладі
        Дзержинського району міста Харкова)

3

2.33

0

4

41.3

50.63

264

Аблязiмова

Тамiла

Шаiпiвна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Рішення проблеми цілорічного функціонування засобів розміщення в АР Крим

4

2

1

4

39.6

50.6

265

Бондар

Катерина

Михайлівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Конкурентні позиції авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» на ринку авіаперевезень

4

3

1

4

38.6

50.6

266

Залізняк

Ігор

Володимирович

Полтавська державна аграрна академія

4

Сільськогосподарські науки

Експериментально-клінічне дослідження уролітів методом рентгенкомп’ютерної денситометрії для
        вивчення перспектив лікування сечокам’яної хвороби у собак методом дистанційної ударно-хвильової літотрипсії

1

2

1

4

42.6

50.6

267

Кривенко

Наталія

Олексіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

«If it bleeds it leads» як структуроутворюючий принцип новеннєвого потоку України

0

2

0

4

44.6

50.6

268

Шкардибарда

Сергій

Григорович

Чернігівський державний технологічний університет

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Удосконалення технології дифузійного зварювання різнорідних матеріалів застосуванням електроіскрового легування

2

2

0

4

42.6

50.6

269

Вантух

Тетяна

Зіновіївна

Університет банківської справи Національного банку України

2 магістратури

Педагогіка і освіта

Вплив ціннісних орієнтацій на фізичну підготовленість студентів вищих навчальних закладів
        економічного профілю

2

2.33

2

4

40.2

50.53

270

П'ятниця

Юлія

Григорівна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Економічна нерівність в Україні: сучасні тенденції та політика соціального захисту населення

3

0.33

2

4

41.2

50.53

271

Хома

Ірина

Романівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

5

Математика і механіка

Математичне моделювання визначення невідомих параметрів джерел забруднень в одновимірному
        стаціонарному випадку

0

1.33

0

4

45.2

50.53

272

Железняк

Іван

Олександрович

Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”

1 магістратури

Психологія та соціологія

Працевлаштування молоді: проблема та шляхи її вирішення

3

1

3

0

43.5

50.5

273

Матвєєв

Олександр

Олександрович

Таврійський державний агротехнологічний університет

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Комплексне використання програм різного функціонального призначення для проектування і виготовлення
        складних макетів.

3

2

0

4

41.5

50.5

274

Риндер

Анна

Дмитрівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2 магістратури

Фізика і астрономія

Графен як матеріал для підсилення оптичних сигналів від біологічних молекул

4

2

1

4

39.5

50.5

275

Ступницький

Юрій

Олександрович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Інженерія та енергетика

Моделювання очищення стічної води від фосфору в аеротенках

0

2

0

4

44.5

50.5

276

Жорник

Вероніка

Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка комп’ютерної програми для розв’язування систем нелінійних рівнянь у некоректній постановці

3

1.67

0

4

41.8

50.47

277

Мендалюк

Ірина

Валеріївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Економіка та менеджмент

Методика комплексної оцінки персоналу організації

3

1.67

0

4

41.8

50.47

278

Антоневська

Крістіна

Вадимівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Мотивація досягнення спортсменів у різних видах соціальної активності

1

2.33

1

4

42.1

50.43

279

Скокова

Надія

Дмитрівна

Національний університет "Острозька академія"

3

Історія

Ґенеза українсько-єврейських відносин на Волині в роки німецької окупації (червень 1941 – лютий 1944 рр.)

2

2.33

1

4

41.1

50.43

280

Цегельник

Зоряна

Володимирівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Особливості репродуктивної біології молюсків роду Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) в зимовий
        період

3

1.33

1

4

41.1

50.43

281

Лигін

Олександр

Костянтинович

Національний авіаційний університет

5

Економіка та менеджмент

Моделі економічного розвитку України у контексті її участі в оптимальних економічних інтеграційних
        об’єднаннях.

4

2

0

4

40.4

50.4

282

Романюк

Софія

Анатоліївна

Сумський державний університет

4

Медицина

імуноморфологічне дослідження молочної залози

1

2

0

4

43.4

50.4

283

Дербеньова

Альона

Андріївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

Економіка та менеджмент

Підвищення ролі депозитів населення в фінансуванні економіки країни

3

1.67

0

0

45.7

50.37

284

Мазур

Мар’яна

Вікторівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Профілактика підліткової наркоманії як педагогічна проблема.

0

2.67

1

4

42.7

50.37

285

Чернишова

Ірина

Олександрівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

4

Інженерія та енергетика

Зміни харчової цінності овочевих сумішей при заморожуванні та тривалому зберіганні

3

1.67

1

4

40.7

50.37

286

Ашуєв

Антон

Андрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Хімія

ФТОРВМІСНІ Bi-ВТНП СПОЛУКИ

3

1.33

0

4

42

50.33

287

Бєлявцева

Олеся

Олегівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Філософія, культура та мистецтво

Арт-резиденція як фактор розвитку сучасного мистецтва в Україні

3

1.33

0

4

42

50.33

288

Бідун

Анна

Віталіївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

Філологія та журналістика

Гендерлектні особливості публіцистичного мовлення (на матеріалі сучасного видання «ШО»)

0

2.33

1

4

43

50.33

289

Мохнацький

Марко

Любомирович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

Фізика і астрономія

Метод виморожування і відталення для очищення води від солей

2

2.33

0

4

42

50.33

290

Тульвінський

Станіслав

Олегович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

5

Інженерія та енергетика

Розробка автоматичної установки перетворення сонячного випромінювання в теплову та електричну

3

1.33

1

4

41

50.33

291

Драга

Дмитро

Сергійович

Національний авіаційний університет

6

Електронна техніка та прилади

Проектування і оптимізація генераторів, керованих напругою в 0.13-мкм КМОН технології для 3G трансивера.

0

2

0

4

44.3

50.3

292

Дудар

Марія

Іванівна

Львівський національний аграрний університет

3

Науки про Землю

Вдосконалення використання осушуваних земель шляхом консолідації земельних і водних ресурсів в умовах Волинського Полісся

5

2

0

4

39.3

50.3

293

Кирницький

Олег

Володимирович

Донецький національний університет

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Політичне лідерство в ХХІ столітті у зв’язку з становленням стану гегемонії: світовий досвід та
        Україна ( на базі теорії гегемонії Антоніо Грамши)

4

3

0

4

39.3

50.3

294

Худолій

Анна

Олександрівна

Полтавська державна аграрна академія

4

Сільськогосподарські науки

Козівництво – перспективна галузь сучасного екологічного виробництва тваринницької продукції

0

2

1

4

43.3

50.3

295

Шарга

Олена

Василівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Хімія

Каркасні координаційні полімери Ag(I) та біфункціональних триазолів, що включають оксофторид-аніони NbV, TaV, MoVI, WVI.

4

2

0

0

44.3

50.3

296

Бойко

Альона

Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

5

Економіка та менеджмент

Розробка стратегії диверсифікації на сільськогосподарських підприємствах

4

1.67

1

4

39.6

50.27

297

Лерер

Ванда

Олександрівна

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

5

Біологія та біотехнології

ВПЛИВ ГІДРАЗОНІВ -- ПОХІДНИХ НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ -- НА ЧУТЛИВІСТЬ БАКТЕРІЙ ДО БЕТА-ЛАКТАМНИХ
        АНТИБІОТИКІВ

4

1.67

0

4

40.6

50.27

298

Лукеря

Іван

Михайлович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 магістратури

Історія

Діяльність громадських організацій в УРСР (1987 – 1989 рр.)

2

2.67

1

4

40.6

50.27

299

Смаль

Оксана

Василівна

Львівський національний аграрний університет

6

Науки про Землю

Модель створення і функціонування середовищного екомузею «Грицева Воля»

3

2.67

1

4

39.6

50.27

300

Білобородов

Олександр

Юрійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

6

Інформатика і обчислювальна техніка

Cloud- технологія запобігання інформаційних вторгнень у Веб-системи

4

1

0

4

41.2

50.2

301

Левицька

Катерина

Михайлівна

Донецький національний технічний університет 

2 магістратури

Науки про Землю

Використання системи “породний відвал – навколишнє природне середовище” для розвитку екомережі
        регіону

2

2

0

4

42.2

50.2

302

Князєва

Юлія

Станіславівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3

Право й державне управління

Смертна кара в Україні : «за» та «проти»

3

 

0

4

43.2

50.2

303

Гетманець

Наталя

Олександрівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5

Педагогіка і освіта

Акмеологічні засади соціального супроводу дітей, позбавлених батьківського піклування

0

1.67

1

4

43.5

50.17

304

Сулейманова

Юлія

Бакіровна

Донецький національний університет

4

Науки про Землю

Індикаційне значення типів розеткових листків Сapsella bursa-pastoris (L.) Medic.

3

2.67

3

4

37.5

50.17

305

Федюк

Юрій

Вікторович

Львівський національний аграрний університет

1 магістратури

Інженерія та енергетика

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПОЖЕЖО-НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ У ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

2

1.67

0

4

42.5

50.17

306

Соколовська

Єлєна

Валеріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Психологія та соціологія

Використання індексів з композитними змінними для вимірювання соціального статусу в Україні (на основі дослідження "Соціальний статус студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка")

3

2

0

0

45.1

50.1

307

Сурмачевська

Христина

Володимирівна

Івано-Франківський національний медичний університет

5

Медицина

Аналіз генетичної структури населення Прикарпаття

2

2

1

4

41.1

50.1

308

Гащак

Віталій

Романович

Українська академія банківської справи Національного банку України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Аналіз фінансування галузі освіти в Україні

3

1.67

0

4

41.4

50.07

309

Лущай

Юлія

Анатоліївна

Запорізький національний технічний університет

5

Економіка та менеджмент

Аналіз використання єврооблігацій як інструменту залучення коштів підприємствами агропромислового
        комплексу України

0

2.67

0

4

43.4

50.07

310

Мокрицька

Мар'яна

Іванівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Соціально-економічна результативність сміттєпереробного бізнесу

1

1.67

1

4

42.4

50.07

311

Скринник

Альона

Ігорівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

6

Економіка та менеджмент

Створення студентського інноваційного інкубатора

3

1.67

1

0

44.4

50.07

312

Аванесов

Єгор

Вікторович

Чернігівський державний технологічний університет

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Шпиндельні вузли на гідростатичних опорах

4

1.33

0

4

40.7

50.03

313

Алімова

Марина

Олексіївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Психологія та соціологія

Особливості соціально-психологічної адаптації як складової соціального інтелекту старшокласників

3

2.33

0

4

40.7

50.03

314

Кузицька

Юлія

Ігорівна

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Економіка та менеджмент

Оцінювання тенденцій імміграційних потоків в Україну

1

2.33

1

4

41.7

50.03

315

Скрипка

Євгеній

Володимирович

Національний гірничий університет 

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження реологічних властивостей циліндрично-порожнього кріогенно-гравійного елементу фільтра

3

2.33

0

4

40.7

50.03

316

Черкашин

Павло

Сергійович

Національний авіаційний університет

5

Політологія й міжнародні відносини

Колізія принципу територіальної цілісності та принципу права народів на самовизначення у
        міжнародному праві

2

2.33

0

4

41.7

50.03

317

Бінкевич

Тарас

Володимирович

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Інженерія та енергетика

Фізичні процеси при розвитку самостійного імпульсного розряду в повітряному проміжку

4

2

1

4

39

50

318

Грицак

Наталія

Іванівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Вирішення проблем реорганізації відносин між учасниками ринку електроенергетики України

3

 

0

4

43

50

319

Мельник

Ганна

Миколаївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Педагогіка і освіта

Патріотичне виховання молодших школярів

1

2

1

4

42

50

320

Мельничук

Михайло

Володимирович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3

Філологія та журналістика

Поінформованість як один із важливих чинників подолання проблеми вживання енергетиків

0

2

1

4

43

50

321

Налужна

Галина

Михайлівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Філологія та журналістика

Архетипні образи в оповіданнях Анни Франко-Ключко

1

2

0

0

47

50

322

Откидач

Оксана

Анатоліївна

Національний університет "Острозька академія"

3

Політологія й міжнародні відносини

Ефективність роботи органів місцевого самоврядування: гендерний аспект (на прикладі Любарської районної ради Житомирської області)

1

2

1

4

42

50

323

Ріпенко

Анна

Олександрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Економіка та менеджмент

Аналіз тісноти зв’язку прямих іноземних інвестицій та експорту в Україні

3

 

0

0

47

50

324

Тарнавська

Ірина

Олегівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

УКРАЇНСЬКЕ «МОВНЕ ПИТАННЯ» У АСПЕКТІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: ЄВРОПЕЙСЬКА МЕДІА-ВІЗІЯ ПРОБЛЕМИ

3

2

0

4

41

50

325

Мельничук

Дарина

Юріївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Формування творчої активності у дітей старшого дошкільного віку засобами усної народної творчості

1

1.67

1

4

42.3

49.97

326

Насанова

Юлія

Володимирівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження властивостей графітовміщуючого пилу металургійних підприємств з подальшою утилізацією

3

1.67

0

4

41.3

49.97

327

Загуменна

Юлія

Євгенівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

5

Економіка та менеджмент

Оптимізація використання залучених коштів будівельного підприємства з метою здешевлення вартості
        житла

3

2.33

0

4

40.6

49.93

328

Іванина

Юлія

Романівна

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського

5

Медицина

Обґрунтування технології сублімованого порошку сливи та його дослідження

2

2.33

1

0

44.6

49.93

329

Коваль

Олександр

Вікторович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Науки про Землю

Дослідження формування та розвитку системи розселення Черкаського району Черкаської області

4

2.33

0

0

43.6

49.93

330

Сівак

Ірина

Андріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Математика і механіка

Площа опуклої оболонки випадкової сім’ї точок: екстремальні властивості кола і трикутника

3

1.33

0

4

41.6

49.93

331

Безпарточна

Любов

Геннадi

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження можливості зниження негативного впливу териконів на екологічну ситуацію району

2

2

0

4

41.9

49.9

332

Гандзюк

Володимир

Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Фізика і астрономія

Високопольовий домен в КСДІ структурах

3

2.67

0

4

40.2

49.87

333

Дуда

Назар

Ігорович

Львівський національний аграрний університет

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Розробка евтектичного електродного сплаву для нанесення зносостійкого покриття методом
        електроіскрового легування

1

2.33

0

4

42.5

49.83

334

Коваль

Наталія

Миколаївна

Національний університет "Острозька академія"

5

Філологія та журналістика

Особливості музичних алюзій у романі С. Жадана  “ANARCHY  IN THE UKR”

2

2

1

4

40.8

49.8

335

Міщук

Олександра

Сергіївна

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Інженерія та енергетика

РОЗРОБКА ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ СУВОРОГО ОБЛІКУ СПОСОБОМ МІКРОДРУКУ

4

2

1

4

38.8

49.8

336

Тищенко

Сергій

Віталійович

Сумський державний університет

3

Педагогіка і освіта

Порівняльна характеристика соматометричних параметрів тіла та темпераменту студентів регіону

0

 

1

4

44.8

49.8

337

Яковлев-Барський

Денис

Вікторович

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Вивчення особливостей одержання та дослідження властивостей нанокристалічного оксиду цинку

0

2

0

4

43.8

49.8

338

Ліскова

Валерія

Валентинівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Медицина

Видовий спектр стафілококів в урогенітальному тракті в нормі та при штучно відтвореному
        інфекційному процесі

4

1.67

0

4

40.1

49.77

339

Муржа

Павло

Васильович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Історія

Участь кілікійських піратів у Мітридатових війнах

3

2.67

0

4

40.1

49.77

340

Токаренко

Анастасія

Павлівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

3

Психологія та соціологія

Здатність структурувати час як показник особистісної зрілості в процесі професійної реалізації
        молоді

1

1.67

0

4

43.1

49.77

341

Бовраш

Дмитро

Володимирович

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

5

Електронна техніка та прилади

Оцінка характеристик якості обслуговування системи ADSL як системи масового обслуговування

0

 

0

4

45.7

49.7

342

Іванина

Владислав

Вікторович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження впливу вкорочення деталей при контактному стиковому зварюванні на їх теплофізичні
        характеристики

1

 

0

4

44.7

49.7

343

Миколенко

Юлія

Вікторівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

3

Педагогіка і освіта

Проблеми середньої освіти в Україні та шляхи їх вирішення

0

2

0

4

43.7

49.7

344

Абба

Андрій

Анатолійович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Проблематика оцінювання соціально-економічного ефекту від впровадження пенсійної реформи в Україні

1

1.67

0

4

43

49.67

345

Жилкова

Анастасія

Андріївна

Національний авіаційний університет

5

Право й державне управління

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

3

2.67

0

0

44

49.67

346

Чабаненко

Марина

Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Інженерія та енергетика

Новітні технології м'ясо-рослинних січених напівфабрикатів функціонального призначення  підвищеної харчової цінності  з йодвміщуючими добавками

3

1.67

0

4

41

49.67

347

Білюк

Анастасія

Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

2′,5′-олігоаденілат-синтетазна активність лімфоцитів селезінки й тимусу у сироватці крові щурів при хронічній алкогольній інтоксикації та введенні оцтовокислого цинку

4

2.33

1

0

42.3

49.63

348

Гриб

Ольга

Ігорівна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2 магістратури

Історія

Польська антикознавча школа 2-ї пол. ХХ ст.

0

2.33

1

4

42.3

49.63

349

Базик

Євгенія

Іванівна

Херсонський національний технічний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Перспективи застосування факторингу, як форми рефінансування дебіторської заборгованості
        підприємств

1

2

1

4

41.6

49.6

350

Великоіваненко

Віктор

Сергійович

Миколаївський національний аграрний університет

4

Сільськогосподарські науки

Аналіз кінематично-конструктивних параметрів подавальних лапок на одновальцевому
        качановідокремлювальному апараті з інтегрованим різальним пристроєм

1

2

1

4

41.6

49.6

351

Кедик

Марина

Михайлівна

Одеський національний медичний університет

4

Медицина

ДИНАМІКА ЗМІН МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СІМ’ЯНИКІВ ПРИ КУМУЛЯЦІЇ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В
        ОРГАНИЗМІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН

0

 

0

4

45.6

49.6

352

Остапчук

Ігор

Анатолійович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

4

Економіка та менеджмент

Органічне виробництво: світові тенденції та перспективи розвитку в Україні

0

2

0

4

43.6

49.6

353

Павліченко

Ольга

Іванівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

1 магістратури

Філологія та журналістика

«Фізики» Ф. Дюрренматта як полеміка з «Життям Галілея» Б. Брехта: критика апології прогресу

1

 

0

4

44.6

49.6

354

Переста

Ольга

Юріївна

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Економіка та менеджмент

«Вимушене» безробіття: діагноз проблеми і сценарій розв’язання

3

2

0

4

40.6

49.6

355

Чернишова

Марія

Олександрівна

Харківський національний економічний університет

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Інтеграція стартап проектів в процес навчання

4

1.67

0

0

43.9

49.57

356

Шевченко

Ірина

Петрівна

Національний авіаційний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Роль Першої Леді у формуванні іміджу держави.

2

2.67

0

4

40.9

49.57

357

Нестеренко

Світлана

Володимирівна

Івано-Франківський національний медичний університет

5

Медицина

ОБГРУНТУВАННЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ З МЕТОЮ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОЗУ ГЛИБОКИХ
        ВЕН

1

2.33

1

4

41.2

49.53

358

Анісімова

Олена

Анатоліївна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Регулювання міцності і пластичності формувальної суміші по-сирому

3

2

0

4

40.5

49.5

359

Жукова

Анастасія

Миколаївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Історія

Спорт як частина міжнародних відносин

3

2

3

4

37.5

49.5

360

Певзнер

Олександр

Олегович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Фізика і астрономія

Розрахунок освітленості денного неба на основі моделі релеївського розсіювання

3

1

0

4

41.5

49.5

361

Шостак

Наталя

Володимирівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Методи захисту інтелектуальної власності в нерухомих зображеннях

3

1

0

4

41.5

49.5

362

Зеленько

Наталія

Вікторівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

1 магістратури

Математика і механіка

Узагальнення трикутника Серпінського на n-вимірний простір

3

1.33

0

4

41.1

49.43

363

Мозгова

Лілія

Вікторівна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Податок на багатство: проблеми та перспективи впровадження в Україні

0

1.33

0

4

44.1

49.43

364

Сирота

Галина

Миколаївна

Запорізький національний університет

4

Історія

Металошукач: друг чи ворог археолога

1

2.33

0

4

42.1

49.43

365

Кулик

Тетяна

Василівна

Чернігівський державний технологічний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Забезпечення за обтяжливими контрактами: ознаки визнання, бухгалтерський облік та оцінка

3

1

0

4

41.4

49.4

366

Пономарьова

Ганна

Сергіївна

Донецький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії як стратегічно важливої галузі для розвитку економіки
        України

3

1

1

0

44.4

49.4

367

Волівач

Оксана

Олегівна

Національний авіаційний університет

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Захист інформації в просторі ізоморфних зображень з використанням кодів Ріда-Соломона

5

2.67

0

4

37.7

49.37

368

Забабуріна

Анастасія

Геннадіївна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Право й державне управління

Концептуальні засади пенсійного реформування як засобу досягнення соціальної стабільності і
        добробуту в умовах становлення громадянського суспільства в Україні.

0

1.67

1

4

42.7

49.37

369

Марущин

Анна

Віталіївна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

4

Педагогіка і освіта

Проблема інтегративного підходу в екологічному вихованні дітей дошкільного віку

1

1.67

0

4

42.7

49.37

370

Панок

Ірина

Віталіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Психологія та соціологія

Методика дослідження оціночного ставлення у маркетингу та дослідженнях у галузі PR

4

1.67

1

0

42.7

49.37

371

Рябцун

Олександра

Леонідівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

4

Філологія та журналістика

Голофрастичні конструкції як результат розвитку сучасної англійської мови: особливості їх
        відтворення українською мовою.

3

2.67

0

4

39.7

49.37

372

Василюк

Сергій

Ярославович

Івано-Франківський національний медичний університет

5

Медицина

Проект українського судинного аллопротезу

2

2.33

0

4

41

49.33

373

Гаврилюк

Євген

Віталійович

Криворізький національний університет

4

Фізика і астрономія

Способи застосування дослідницької діяльності на уроках фізики

3

1.33

1

4

40

49.33

374

Куц

Мирослава

Юріївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Психологія та соціологія

«Право-ліва» ідеологема як основа соціального стереотипу: український контекст

4

2.33

1

4

38

49.33

375

Судакова

Діана

Андріївна

Національний гірничий університет 

3

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Технологія обладнання гідрогеологічних свердловин інверсними гравійними фільтрами

4

2.33

0

4

39

49.33

376

Ткаченко

Євгенія

Леонідівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4

Філологія та журналістика

Ідеальна модель сучасної жінки у глянцевих виданнях

1

2.33

1

4

41

49.33

377

Тяпко

Олександра

Петрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

5

Біологія та біотехнології

Морфо-функціональні порушення стану слизової оболонки кишечнику викликані антибактеріальною терапією

3

1.33

0

0

45

49.33

378

Смолінська

Анастасія

Олегівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

1 магістратури

Право й державне управління

Сучасні проблеми інституту усиновлення (удочеріння) та шляхи їх вирішення

3

1.33

0

4

41

49.33

379

Бондарчук

Людмила

Юріївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

6

Архітектура та будівництво

Методи та прийоми збереження архітектурних руїн: історія, теорія, практика (на прикладі замку
        кн.Чарторийських у м.Корець Рівненської області)

1

2

1

4

41.3

49.3

380

Василенко

Вікторія

Олександрівна

Національна металургійна академія України

4

Науки про Землю

Дослідження впливу організації процесу спалювання промислового палива на емісії оксидів азоту

0

2

0

4

43.3

49.3

381

Кухарук

Катерина

Олександрівна

Донецький національний університет

4

Філологія та журналістика

Міфоніми в німецькій та українській мовах

2

2

1

4

40.3

49.3

382

Портова

Поліна

Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Роль тандемних повторів ДНК у молекулярній еволюції Triticeae та створенні каріогеномного паспорту рослин

3

1

1

4

40.3

49.3

383

Калінчук

Володимир

Сергійович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Інформатика і обчислювальна техніка

ФОРМУВАННЯ ЗАХИСНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ОСНОВІ ФРАКТАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

0

2.67

1

4

41.6

49.27

384

Ковалишин

Христина

Петрівна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Право й державне управління

Сурогатне материнство та його правові аспекти

0

2.67

0

4

42.6

49.27

385

Беляєв

Ігор

Сергійович

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Військові науки та національна безпека

Захист інформаційних систем від мережевих атак на основі моделі виявлення аномалій в мережевому
        трафіку

4

2.33

0

4

38.9

49.23

386

Сухих

Андрій

Юрійович

Національний університет "Острозька академія"

3

Історія

Легендований район «Пекло»

2

1.33

0

4

41.9

49.23

387

Тудихата

Алла

Юріївна

Національна академія статистики, обліку та аудиту

2 магістратури

Економіка та менеджмент

Економіко-математичне моделювання динаміки виробництва, споживання та імпорту газу в Україні

3

2.33

1

0

42.9

49.23

388

Зима

Наталія

Володимирівна

Національний гірничий університет 

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Дослідження впливу структури механізму хитного конвеєру на його кінематичні параметри

1

2

0

4

42.2

49.2

389

Квашніна

Анастасія

Андріївна

Одеський національний медичний університет

6

Медицина

Особливості диференційної діагностики та перебігу первинного та апендикулярного перитоніту у дівчат

4

3

0

4

38.2

49.2

390

Яцко

Марина

Володимирiвна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

4

Педагогіка і освіта

Адаптація організму дівчат 17-18 років до умов навчання у ВНЗ педагогічного профілю

4

2

0

4

39.2

49.2

391

Журавльов

Віталій

Васильович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Інженерія та енергетика

Параметрическое моделирование металлорежущих станков. Построение оптимальных компоновок

0

1.67

0

4

43.5

49.17

392

Костіна

Надія

Анатоліївна

Полтавський університет економіки і торгівлі

2 магістратури

Економіка та менеджмент

Впровадження проект–технологій у роботу органів місцевого самоврядування в контексті розвитку
        соціально-відповідальної влади

3

2.67

3

4

36.5

49.17

393

Локтіонова

Анастасія

Сергіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Військові науки та національна безпека

Економічна доцільність впровадження системи менеджменту інформаційної безпеки в організації

3

1.67

0

4

40.5

49.17

394

Вакалова

Катерина

Володимирівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

5

Науки про Землю

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ:СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ

3

1.33

0

4

40.8

49.13

395

Прохоренко

Ольга

Петрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Психологія та соціологія

Особливості сприйняття самотності підлітками з вадами слуху

3

2.33

0

4

39.8

49.13

396

Бандурко

Владислава

Василівна

Донецький національний університет

3

Науки про Землю

Фітосоціокомплекси як показники антропопресії

3

 

0

4

42.1

49.1

397

Комишан

Олена

Іванівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства

4

2

0

4

39.1

49.1

398

Кочмар

Юлія

Петрівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Філологія та журналістика

Издательский статус сборников афоризмов

3

2

1

4

39.1

49.1

399

Кравченко

Тарас

Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Історія

Зародження терористичного осередку в Росії у другій половині ХІХ століття.

3

1

1

4

40.1

49.1

400

Куян

Юлія

Іванівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5

Математика і механіка

ПРАВИЛА ОЦІНКИ ДАНИХ АНОМАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1

 

0

4

44.1

49.1

401

Овсієнко

Вікторія

Миколаївна

Херсонський державний університет

4

Біологія та біотехнології

Особливості анатомічної будови стебла Berberis thunbergii «Rose Glow» в умовах півдня України

3

 

0

4

42.1

49.1

402

Панченко

Володимир

Васильович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

5

Психологія та соціологія

Патріотизм як шлях до економічного та культурного зростання

3

2

0

0

44.1

49.1

403

Фурмур

Михайло

Володимирович

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

1 магістратури

Електронна техніка та прилади

Система адресації із змінним розміром мережної адреси

2

 

0

4

43.1

49.1

404

Повх

Ірина

Мирославівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

5

Педагогіка і освіта

Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних верств суспільства до осіб з особливими потребами

1

1.67

1

4

41.4

49.07

405

Шамрай

Дмитро

Вікторович

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

5

Медицина

Моделювання передракових станів у яєчнику щурів після операції за методикою Biskind у модифікації

4

2.67

0

4

38.4

49.07

406

Вінтоняк

Мар'яна

Василівна

Івано-Франківський національний медичний університет

5

Медицина

Вплив агресивних параметрів штучної вентиляції легень на розвиток бронхолегеневої дисплазії у
        недоношених новонароджених дітей.

3

2.33

1

4

38.7

49.03

407

Майко

Олександр

Васильович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

5

Педагогіка і освіта

Культура формування репродуктивного здоров’я студентської молоді.

4

2.33

1

4

37.7

49.03

408

Тихоненко

Яна

Петрівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

5

Педагогіка і освіта

Тактика змагальної діяльності кваліфікованих бігунів на середні дистанції

2

2.33

0

4

40.7

49.03

409

Гула

Катерина

Володимирівна

Харківський національний економічний університет

2 магістратури

Інженерія та енергетика

Удосконалення процесу обробки авторського оригіналу

4

2

1

4

38

49

410

Квас

Василина

Ярославівна

Львівський національний аграрний університет

3

Економіка та менеджмент

Зрівноважений розвиток гірських сільських територій

2

2

0

4

41

49

411

Кисловець

Олександр

Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Фізика і астрономія

Моделювання сонячних елементів з керованим тиловим рефлектором

3

 

0

0

46

49

412

Кузь

Олена

Богданівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Електронна техніка та прилади

Кристалічна структура та фазові переходи в твердих розчинах Bi1-xRxFeO3 (R = Er, Tm, Yb)

3

 

0

0

46

49

413

Лопатіна

Катерина

Андріївна

Харківський національний економічний університет

3

Політологія й міжнародні відносини

Застосування нематеріальних чинників мотивації в діяльності громадських організацій як основа
        побудови громадянського суспільства в Україні

4

2

3

4

36

49

414

Одноволова

Олександра

Михайлівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

5

Хімія

Дослідження протолітичних рівноваг домперідону у міцелярних середовищах додецилсульфату натрію та
        цетилпіридінію хлориду

3

 

0

4

42

49

415

Сивець

Тетяна

Василівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Філологія та журналістика

Епіфанія як домінантна категорія моделі творчого акту в проповідницькій літературі Києворуської  держави

4

2

1

0

42

49

416

Торшин

Євген

Олександрович

Національний університет державної податкової служби України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Побудова алгоритму технічного аналізу на прикладі ф’ючерса на індекс S&P 500

4

2

0

0

43

49

417

Тур

Валентина

Віталіївна

Дніпропетровський державний аграрний університет

4

Науки про Землю

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКУЛЬТВАЦІЇ ТЕХНОЗЕМІВ В УМО-ВАХ ВАТ "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГЗК"

2

 

0

0

47

49

418

Федорова

Олександра

Петрівна

Національний гірничий університет 

4

Економіка та менеджмент

Використання системи теплопостачання на базі поновлюваних джерел енергії в реаліях Придніпровського
        регіону

3

 

0

4

42

49

419

Широкова

Марія

Анатоліївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Економіка та менеджмент

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ «ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ» Е. ГОЛДРАТТА

3

2

0

4

40

49

420

Грабчук

Олена

Леонідівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

6

Психологія та соціологія

Взаємозв’язок міжпівкульної асиметрії та когнітивних стилів у учні старших класів

1

1.67

1

4

41.3

48.97

421

Довгань

Ігор

Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Хімія

Координаційні полімери біфункціональних лігандів, що містять хіральну платформу спірогептану

2

2

0

4

40.9

48.9

422

Логвіненко

Євген

Євгенович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

5

Науки про Землю

Заповідання великовікових дерев (дерев-довгожителів) на території Криму

3

2

1

4

38.9

48.9

423

Лаврухіна

Оксана

Ігорівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

3

Економіка та менеджмент

КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО МІТІГАЦІЇ

3

1.67

0

4

40.2

48.87

424

Федотовських

Юлія

Сергіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Ринок харчових продуктів органічного походження і його маркетинг-аспект

4

2.33

1

0

41.5

48.83

425

Васько

Вячеслав

Олегович

Таврійський державний агротехнологічний університет

2 магістратури

Електронна техніка та прилади

Інтерактивне моделювання людино-машинної системи для дослідження процесу керування напрямком руху
        колісних машин

1

 

0

4

43.8

48.8

426

Дорош

Андрій

Йосипович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

3

Економіка та менеджмент

МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СІВОЗМІН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

3

 

0

0

45.8

48.8

427

Бойчук

Мар'яна

Любомирівна

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Метод автоматизованого рубрикування текстових документів на основі зважених онтологій

3

2.67

0

4

39.1

48.77

428

Омельченко

Юлія

Сергіївна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Економіка та менеджмент

Торгівельні війни: вплив на розвиток агробізнесу в Україні

3

2.67

0

0

43.1

48.77

429

Швець

Олеся

Вікторівна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

4

Науки про Землю

Оцінка класу небезпеки опалого листя зон зелених насаджень Дніпропетровська

3

2.67

1

4

38.1

48.77

430

Шевчук

Юлія

Вікторівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

5

Економіка та менеджмент

Аналіз впливу факторів на виробництво зерна пшениці в 2012 році.

0

2.33

1

4

41.4

48.73

431

Нізяєв

Євгеній

Олександрович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Програмний емулятор системи керування процесом витягування оптичного волокна зі складним профілем
        показника заломлення

4

2

0

4

38.7

48.7

432

Синчук

Анастасія

Юріївна

Львівський державний університет фізичної культури

4

Педагогіка і освіта

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ США

0

2

0

4

42.7

48.7

433

Лукіянчук

Катерина

Володимирівна

Національна металургійна академія України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Lean-програма як початковий етап реалізації системи бережливого виробництва на українських
        підприємствах

2

2.67

0

4

40

48.67

434

Ляліна

Аліса

Ігорівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Політологія й міжнародні відносини

Карикатура як елемент політичного дискурсу сучасної України

4

2.67

0

4

38

48.67

435

Шляпіна

Олена

Валеріївна

Таврійський державний агротехнологічний університет

4

Інженерія та енергетика

Сонячна енергоустановка на основі термоелектричних елементів

0

1.67

0

4

43

48.67

436

Антоненко

Вадим

Георгійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

5

Медицина

Інформаційна технологія визначення систолічної дисфункції міокарду у підлітків

4

1.33

0

4

39.3

48.63

437

Гаврилюк

Наталія

Василівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

4

Психологія та соціологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ХВОРИХ НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ

1

2.33

0

4

41.3

48.63

438

Рокотянська

Катерина

Сергіївна

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Психологія та соціологія

Просунення інформаційного проекту в Інтернеті за допомогою сучасних електронних комунікацій

1

1.33

0

4

42.3

48.63

439

Карпусь

Андрій

Олегович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Хімія

Молекулярний дизайн, синтез та властивості лігандів металокомплексних каталізаторів на основі
        внутрішньохіральних каліксаренів

4

 

1

0

43.6

48.6

440

Мица

Марина

Василівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Економіка та менеджмент

Вплив суверенних ризиків країн-членів ЄС на євроінтеграційні процеси

2

3

0

4

39.6

48.6

441

Поліщук

Лідія

Іванівна

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Право й державне управління

Проблеми правореалізації у сфері  працевлаштування молоді в Україні

3

1

0

4

40.6

48.6

442

Яринчак

Ольга

Петрівна

Хмельницький університет управління та права

5

Економіка та менеджмент

Проблеми енергоменеджменту в Україні та шляхи їх подолання

3

2

1

4

38.6

48.6

443

Тищенко

Аліна

Миколаївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Політологія й міжнародні відносини

Інтеграційний напрям України: на Захід чи на Схід?

1

2.67

1

4

39.9

48.57

444

Гасюк

Ірина

Степанівна

Університет банківської справи Національного банку України

4

Економіка та менеджмент

Напрямки удосконалення управління державним боргом України

3

1.33

1

0

43.2

48.53

445

Керелюс

Галина

Дмитрівна

Національний університет "Львівська політехніка"

5

Економіка та менеджмент

Роль факторингу у фінансуванні оборотних коштів торговельних підприємств

1

2.33

0

4

41.2

48.53

446

Юхименко

Володимир

Миколайович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Оцінка перспектив запровадження накопичувальної системи державного пенсійного страхування

3

2.33

0

0

43.2

48.53

447

Градова

Олена

Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

5

Економіка та менеджмент

Логіт-модель: перспективи використання для аналізу банкрутства підприємств

2

2

0

4

40.5

48.5

448

Кондратьєва

Альона

Олександрівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

Методи формування асортименту овочевих консервів, що реалізуються у магазинах ТОВ «АТБ-маркет» та аналіз його раціональності

0

 

0

4

44.5

48.5

449

Самойлов

Олексій

Олегович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Політологія й міжнародні відносини

Самоорганізація громад як механізм реформування місцевого самоврядування в Україні

4

2

0

4

38.5

48.5

450

Яблонська

Дарина

Іванівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Філологія та журналістика

Потенціал невербальних засобів у сучасній телекомунікації

1

 

0

4

43.5

48.5

451

Євчук

Анна

Василівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Інженерія та енергетика

Пом’якшення води на пінополістирольних фільтрах

1

1.67

0

4

41.8

48.47

452

Литвин

Анна

Сергіївна

Запорізький національний технічний університет

1 магістратури

Транспорт

Оптимізація роботи транспорту металургійних підприємств в холодний період року

4

2.67

1

4

36.8

48.47

453

Ревва

Анастасія

Андріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Науки про Землю

Вплив лесиважу на диференціацію профілю байрачних ґрунтів

2

1.33

0

0

45.1

48.43

454

Ткач

Юлія

Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

6

Економіка та менеджмент

Посилення ролі Чорноморської товарної біржі АПК у здійснені зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області

3

 

0

4

41.4

48.4

455

Гечу

Катерина

Миколаївна

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Хімічний і фазовий склад пилу електрофільтрів ДСП, способи вилучення цинку для зменшення
        екологічного навантаження на довкілля

4

1.33

0

4

39

48.33

456

Глуха

Катерина

Анатоліївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Економіка та менеджмент

Профілактика «синдрому вигорання» в системі управління персоналом

3

2.33

0

4

39

48.33

457

Гуцол

Юлія

Євгенівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Україна після Євро – 2012: шляхи розвитку та можливості використання об’єктів інфраструктури

1

2.33

3

4

38

48.33

458

Радул

Оксана

Сергївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Психологія та соціологія

Кризи професійного вибору в контексті сучасного інформаційного простору: ціннісно-рольовий аспект

1

2.33

1

4

40

48.33

459

Ходаківська

Катерина

Сергіївна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Економічна та енергетична оцінка вирощування сорго в Україні

4

1.33

1

4

38

48.33

460

Біла

Юнна

Олександрівна

Миколаївський національний аграрний університет

6

Економіка та менеджмент

Ефективність сільськогосподарського виробництва (на прикладі соняшнику)

4

2

0

4

38.3

48.3

461

Мусієнко

Наталія

Леонідівна

Університет банківської справи Національного банку України

3

Економіка та менеджмент

Епідемічна природа життєвих циклів інформаційних продуктів

1

1

0

0

46.3

48.3

462

Фурсова

Катерина

Юріївна

Донецький національний університет

3

Філологія та журналістика

Роль давньої звукосполуки *-st у семантиці лексем на початку кореневої морфеми

1

2

0

4

41.3

48.3

463

Байдак

Юлія

Миколаївна

Полтавський університет економіки і торгівлі

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Шляхи забезпечення високого технічного рівня підприємств України

3

1.67

0

4

39.6

48.27

464

Данілова

Ольга

Андріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Політологія й міжнародні відносини

Питання кордонів у відносинах України та Російської Федерації

0

2.67

0

4

41.6

48.27

465

Ляшенко

Анна

Юріївна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

2 магістратури

Математика і механіка

Алгоритми вирівнювання генетичних послідовностей

3

1.67

0

4

39.6

48.27

466

Голуб

Віктор

Олександрович

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Право й державне управління

Проблеми впровадження та перспективи розвитку договорів РЕПО в Україні

3

1.33

0

4

39.9

48.23

467

Копотілова

Олеся

Олегівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

Педагогіка і освіта

Театральне мистецтво як невід’ємний фактор розвитку особистості

1

2.33

1

4

39.9

48.23

468

Кулешова

Олена

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Хімія

Синтез 2-гетарил-2-(тетрагідро-1Н-2-піроліліден)ацетонітрилів та їх перетворення.

3

1.33

1

4

38.9

48.23

469

Марикіна

Катерина

Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології

2

2.33

1

4

38.9

48.23

470

Рєпкіна

Вікторія

Олександрівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

5

Економіка та менеджмент

Методичний інструментарій дослідження продуктивності праці на прикладі комунального виробничого
        підприємства «Лубнитеплоенерго»

1

1.33

0

4

41.9

48.23

471

Волошин

Вікторія

Вікторівна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Філософія, культура та мистецтво

Роль дизайну в просуванні на ринку торгівельних мереж

4

1.67

1

4

37.5

48.17

472

Шмагель

Оксана

Ігорівна

Національна металургійна академія України

3

Хімія

Розробка складів гідравлічного в’яжучого з комплексним використанням техногенних матеріалів металургійних виробництв

0

2.67

0

4

41.5

48.17

473

Рабінович

Марина

Львівна

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

3

Право й державне управління

Право на охорону здоров’я уразливих груп населення в Україні: перспективи адаптації до європейських
        стандартів

4

1.67

1

4

37.5

48.17

474

Аджигафарова

Ельмаз

Суєнівна

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

6

Медицина

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ

3

1.33

1

0

42.8

48.13

475

Бушнов

Сергій

Валерійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Дослідження методів оптімізаціі в системах прийняття рішень при плануванні товарообороту

4

1.33

3

4

35.8

48.13

476

ТЕНДІТНИК

ВІКТОРІЯ

ОЛЕКСАНДРІВНА

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Військові науки та національна безпека

Використання властивостей слуху з точки зору інтеграції додаткової інформації в звукові сигнали

3

2.33

1

4

37.8

48.13

477

Пронюк

Олена

Василівна

Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського

4

Медицина

Вплив питної води з різним вмістом стеарату натрію в комбінації з важкими металами на масовий коефіцієнт печінки піддослідних тварин

3

1

0

4

40.1

48.1

478

Шепельова

Ольга

Олександрівна

Донецький національний університет

1 магістратури

Філологія та журналістика

Особливості існування забобонів та прикмет у локальній традиції Верхнього Дону ( на матеріалі
        Міжнародних фольклорно-етнографічних наукових експедицій ДонНУ на Верхній Дон за 2001, 2003, 2005-2007, 2010,
        2011 рр.)

2

2

3

4

37.1

48.1

479

Дуб

Богдана

Станіславівна

Дніпропетровська державна фінансова академія

4

Економіка та менеджмент

Франчайзинг в Україні: особливості реалізації

4

2.67

0

0

41.4

48.07

480

Семенцов

Руслан

Володимирович

Університет банківської справи Національного банку України

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Застосування інформаційних технологій для моніторингу та прогнозування діяльності конкретного банку
        та стабільності банківської системи вцілому

4

1.67

0

4

38.4

48.07

481

Брох

Ірина

Юріївна

Національний університет "Острозька академія"

3

Філологія та журналістика

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ВИДАННЯ ЯК ВИЯВ САМОЦЕНЗУРУВАННЯ

1

 

1

4

42

48

482

Дячук

Владислав

Сергійович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

5

Електронна техніка та прилади

Система управління станками ЧПУ

4

2

0

4

38

48

483

Захарова

Анна

Володимирівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Історія

Образ Франції на сторінках «Вісника Європи» за 1890-1899-ті рр.

3

1

0

4

40

48

484

Пастушкова

Вероніка

Михайлівна

Київський національний лінгвістичний університет

4

Економіка та менеджмент

Проблеми та шляхи підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору України

3

2

0

0

43

48

485

Хомуха

Олександра

Вікторівна

Одеський національний медичний університет

6

Медицина

Характеристика лабораторно-інструментальних показників при різних формах запального уражения перикарду

1

2

2

4

39

48

486

Біда

Альона

Олегівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Рейдерство як фактор негативного впливу на рівень інвестиційної привабливості України

0

 

0

4

43.9

47.9

487

Кравець

Костянтин

Володимирович

Одеський національний медичний університет

5

Медицина

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІПІДТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ В НОРМІ ТА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ

2

 

2

4

39.9

47.9

488

Щетиніна

Ганна

Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Використання методу зворотно-транскрипційної полімеразної ланцюгової реакції з імунним захватом (IC-PCR) для діагностики вірусу шарки сливи

3

2

1

0

41.9

47.9

489

Пугачов

Кирило

Володимирович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

1 магістратури

Право й державне управління

ПРИНЦИП ГУМАНІЗМУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

3

2

3

4

35.9

47.9

490

Хлюпо

Віталій

Геннадійович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

3

Психологія та соціологія

Мультимедійні засоби як метод формування професійної компетентності психологів

0

1.67

0

4

42.2

47.87

491

Бороденко

Ганна

Олегівна

Донецький національний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Політика засобів масової інформації США і РФ: функції дипломата чи тригерна сила.

2

1.33

1

0

43.5

47.83

492

Моісеєнко

Дар'я

Дмитрівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Фізика і астрономія

Загаснення магнонів для стану спінового нематику білля антиферромагнитної критичної крапки

4

1.33

1

4

37.5

47.83

493

Репенко

Марія

Сергіївна

Донецький національний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Оцінка рівня соціальної відповідальності підприємства в Україні

3

1.33

0

4

39.5

47.83

494

Волошин

Ірина

Євгенівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3

Педагогіка і освіта

Виховання національної свідомості учнів у сім'ї та школі

1

 

0

4

42.8

47.8

495

Гринкевич

Тарас

Ігорович

Львівський національний аграрний університет

4

Архітектура та будівництво

Захист металевих конструкцій

1

 

0

4

42.8

47.8

496

Мініч

Руслан

Ігорович

Національний університет "Острозька академія"

4

Політологія й міжнародні відносини

Азійський трикутник КНР-Росія-США

4

2

0

4

37.8

47.8

497

Мокра

Ольга

Сергіївна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4

Інженерія та енергетика

Дослідження ерліфтного ефекту, що виникає при обробці свердловин пневмопатроном

0

 

 

4

43.8

47.8

498

Рудська

Маргарита

Ігорівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Психологія та соціологія

Індивідуально-психологічні компоненти лідерства та управління в організації

3

1.67

2

0

41.1

47.77

499

Гречуха

Катерина

Сергіївна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

Економіка та менеджмент

Соціальна відповідальність бізнесу як основа трансформації бухгалтерського обліку та звітності

1

1.33

0

4

41.4

47.73

500

Черешнюк

Тарас

Олегович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3

Економіка та менеджмент

Проект формування регіонального туристичного продукту «Хроніки Червоногородської Долини»

1

1.33

0

4

41.4

47.73

501

Артьоменко

Тетяна

Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Право й державне управління

Міжнаціональні конфлікти в Криму

3

2

0

4

38.7

47.7

502

Вівчар

Ірина

Михайлівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

Філологія та журналістика

Семантична характеристика фразеологізмів у повісті Бориса Харчука «Облава»

0

 

0

4

43.7

47.7

503

Козуб

Світлана

Володимирівна

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

3

Електронна техніка та прилади

Модернізація приладу діадинамотерапії

0

2

0

4

41.7

47.7

504

Ріпна

Людмила

Миколаївна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

4

Науки про Землю

Розробка ресурсозберігаючих технологій утилізації відпрацьованих мастильно-охолоджуючих рідин

3

2

1

0

41.7

47.7

505

Доценко

Ірина

Олегівна

Національний гірничий університет 

4

Науки про Землю

Використання теорії Ларіна для розробки методології виявлення передвісників землетрусів

3

1.67

2

4

37

47.67

506

Нагорнов

Денис

Володимирович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Про механізацію гірничопідготовчих виробіток на ОП «шахта «Комсомольская» ДП «Антрацит»

3

1.67

0

4

39

47.67

507

Чоп

Юлія

Вячеславівна

Миколаївський національний аграрний університет

2 магістратури

Економіка та менеджмент

 Виробництво паливних брикетів з лузги соняшнику типу PINI-KAY

3

1.67

0

4

39

47.67

508

Шевчук

Ірина

Володимирівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

5

Філологія та журналістика

Сенсація як вияв ігрореалізації в сучасних українських таблоїдних виданнях

1

2.67

0

4

40

47.67

509

Яремченко

Яна

Володимирівна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Ґендерні аспекти формування бюджету

0

2.67

1

4

40

47.67

510

Ястреб

Юлія

Євгенівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Філологія та журналістика

Постмодерні інтерпретації фольклорних мотивів в сучасній українській пісні (на прикладі весільної
        пісні «Ой, дай, Боже в добрий час»)

0

2.67

1

4

40

47.67

511

Ященко

Катерина

Юріївна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

Право й державне управління

Поняття «сексуального домагання» в національному праві:про які прогалини законодавства свідчить
        судова практика?

3

2.67

1

4

37

47.67

512

Гусаренко

Анна

Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет

6

Економіка та менеджмент

ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

4

2.33

0

4

37.3

47.63

513

Чупілка

Ілля

Миколайович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

3

Історія

Гімназійна освіта на Черкащині як ознака модерного часу (на прикладі Черкаської чоловічої гімназії
        кін.ХІХ – поч.ХХ ст.)

3

2.33

1

0

41.3

47.63

514

Степаненко

Денис

Романович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Фізика і астрономія

Создание и перспективы применения 3-х мерной поверхностной структуры полученных при помощи вакуумно-плазменных технологий.

0

2

0

4

41.6

47.6

515

Цуварєв

Олександр

Юрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Вивчення експресії фосфатного транспортеру NAPI2B(SLC34A2) в різних типах раку молочної залози людини

4

3

0

0

40.6

47.6

516

Рукасевич

Валентина

Юріївна

Херсонський державний університет

4

Біологія та біотехнології

Пагоноутворення і будова зимуючих бруньок Berberis thunbergii K.P. « Rose Glow» (родина
        Berberidaceae)

3

1.67

0

4

38.9

47.57

517

Малищук

Вадим

Іванович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Застава в системі запобіжних заходів. Дієвий механізм чи джерело конфліктності права?

3

2.67

1

4

36.9

47.57

518

Борзих

Мар`яна

Юріївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Політологія й міжнародні відносини

Особливості формування регіональної політичної культури в розрізі мажоритарної виборчої кампанії
        (на прикладі м. Луганськ)

3

 

1

4

39.5

47.5

519

Грицаєнко

Яна

Олегівна

Запорізький національний технічний університет

4

Економіка та менеджмент

Україна як «донор інтелектуального потенціалу» та постачальник «свіжої крові»

0

2

0

4

41.5

47.5

520

Жукова

Марина

Сергіївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 магістратури

Науки про Землю

Геоінформаційне забезпечення виділення зон обмежень та обтяжень навколо режимоутворюючих об’єктів
        території ВП НУБіП України « Агрономічна дослідна станція»

4

2

2

4

35.5

47.5

521

Мустафаєва

Ельзара

Ізетівна

Кримський інженерно-педагогічний університет

4

Економіка та менеджмент

Сучасний стан ринку праці в ЄС та Україні: тенденції та проблеми

4

2

1

0

40.5

47.5

522

Розуван

Тамара

Станіславівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Фізика і астрономія

Розрахунок електронних станів точкових дефектів в монокристалах кремнію.

2

 

0

4

41.5

47.5

523

Федірчик

Ігор

Ігорович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Фізика і астрономія

Властивості плазми імпульсного розряду в аерозольному середовищі

3

 

0

0

44.5

47.5

524

Білик

Олег

Любомирович

Львівський державний університет фізичної культури

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Освіченість гандболістів з теорії гандболу на різних етапах багаторічної підготовки

3

1.67

0

4

38.8

47.47

525

Роззувайло

Тетяна

Миколаївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Електронна техніка та прилади

Визначення функцiональної придатностi кристалiв CdZnTe для застосування в  радiоелектроннiй аппаратурi на основi методу скануючої фотодіелектричної спектроскопії

3

0.67

3

4

36.8

47.47

526

Ільченко

Юлія

Олександрівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

6

Філологія та журналістика

Прагмалінгвістичні особливості вербалізації концепту "ГРОШІ" як сегменту макроконцепту "ВЛАДА"

3

2.33

0

0

42.1

47.43

527

Чепель

Ганна

Володимирівна

Криворізький національний університет

4

Фізика і астрономія

Популяція змінних зір в зоряних скупченнях

1

1.33

1

4

40.1

47.43

528

Пономарьов

Олексій

Сергійович

Національний авіаційний університет

6

Електронна техніка та прилади

Вхідний малошумлячий підсилювач прийомопередавача мобільного зв’язку стандарту 3G в 90-нм КМОН технології

4

2

1

4

36.4

47.4

529

Дьоміна

Катерина

Сергіївна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5

Економіка та менеджмент

Аналіз показників діяльності страхових компаній України

0

2.67

1

4

39.7

47.37

530

Онуфран

Ірина

Валеріївна

Хмельницький університет управління та права

1 магістратури

Право й державне управління

 Підвищення інвестиційної привабливості малих міст шляхом брендингу

1

2.67

1

4

38.7

47.37

531

Липська

Наталія

Анатоліївна

Національний авіаційний університет

4

Право й державне управління

Теоретико-правовий аспект інституту лобіювання.

3

1.67

0

4

38.7

47.37

532

Амбросов

Дмитро

Антонович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Медицина

Визначення стадій артеріальної гіпертензії

4

0.33

0

4

39

47.33

533

Боратинська

Майя

Вадимівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

4

Психологія та соціологія

Дослідження емоційного стану підлітків на основі аналізу «аватарів» в соціальній мережі

0

2.33

1

4

40

47.33

534

Клінкова

Тетяна

Олегівна

Київський міжнародний університет

4

Філологія та журналістика

«ТЕНДЕНЦІЙНІ» НОВИНИ В ІНТЕРНЕТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬСТВОМ

4

2.33

0

0

41

47.33

535

Круць

Олена

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Експерементальне обгрунтування застосування комплексу нанокомпозитів фулерен С60 – аеросилу з натрію дихлорацетатом в протипухлинній терапії

3

1.33

0

0

43

47.33

536

Лебеденко

Катерина

Іванівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Економіка та менеджмент

Вплив фінансування соціальних видатків на рівень економічного розвитку держави

2

2.33

0

0

43

47.33

537

Легещич

Алевтина

Юріївна

Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка

3

Філологія та журналістика

Сленг в українському телепросторі

1

2.33

1

4

39

47.33

538

Мельник

Галина

Віталіївна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

5

Філологія та журналістика

Соціальна проблематика на сторінках регіональної преси (за матеріалами кам’янець-подільських газет
        «Подолянин», «Ключ», «Кам’янець-Подільський вісник»)

1

1.33

0

4

41

47.33

539

Новиченко

Анна

Сергіївна

Донецький національний університет

4

Історія

Ассасіни та ніндзя: порівняльний аналіз причин виникнення організаційних структур

2

2

0

0

43.3

47.3

540

Ополінський

Ігор

Олегович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

4

Науки про Землю

Реалізація принципів екологічної експертизи при вирішенні урбоекологічних проблем

3

1

0

4

39.3

47.3

541

Фролов

Олександр

Ігорович

Полтавський університет економіки і торгівлі

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств Полтавської області

3

2

0

4

38.3

47.3

542

Гаркавенко

Ярина

Григорівна

Полтавська державна аграрна академія

4

Психологія та соціологія

Спектр охоплення та аспективного впливу мережі Інтернет на діяльність людини

0

1.67

3

4

38.6

47.27

543

Чемелюх

Анастасія

Олегівна

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

5

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Трубобетон

0

1.67

0

4

41.6

47.27

544

Макаров

Михайло

Олекстандрович

Полтавський університет економіки і торгівлі

5

Інженерія та енергетика

Використання інноваційних методів попередньої обробки м’ясних напівфабрикатів

1

2.33

1

4

38.9

47.23

545

Селезньова

Євгенія

Олександрівна

Одеський національний медичний університет

5

Медицина

Деякі особливості церебральної гемодинаміки та серцевий індекс при вегетосудинній дістонії

3

2.33

2

4

35.9

47.23

546

Карпунець

Мирослава

Василівна

Закарпатський державний університет

4

Педагогіка і освіта

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТІ В УКРАЇНІ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД

3

2

0

0

42.2

47.2

547

Павлов

Володимир

Володимирович

Донецький національний університет

2 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Європейська політика США у постбіполярний період

4

2

1

4

36.2

47.2

548

Керея

Євгеній

Леонідович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Економіка та менеджмент

Механізм адмінистративного управління інформаційною безпекою в Україні

3

1.67

0

4

38.5

47.17

549

Лобатенко

Юлія

Олександрівна

Університет банківської справи Національного банку України

3

Економіка та менеджмент

Психологічні прийоми стимулювання роздрібних продажів у супермаркетах

1

2.67

0

0

43.5

47.17

550

Логвиненко

Юлія

Сергіївна

Криворізький національний університет

4

Психологія та соціологія

Проблема суїциду в підлітковому та ранньому юнацькому віці

2

1.67

0

0

43.5

47.17

551

Мальона

Ігор

Андрійович

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Визначення функціональних характеристик роботи комбайна для заданих виробничих умов у проектах
        збирання ранніх зернових культур

1

1.67

0

4

40.5

47.17

552

Шаталова

Марія

Олегівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Система візуалізації параметрів літального апарата в реальному часі

4

2.67

0

4

36.5

47.17

553

Москалик

Віталій

Олегович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Електронна техніка та прилади

Реалізація цифрових естіматорів координат асинхронного електроприводу

0

2.33

0

4

40.8

47.13

554

Городецька

Олена

Богданівна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Інженерія та енергетика

РОЗРОБЛЕННЯ СПОСОБУ ЦИФРОВОГО РАСТРУВАННЯ МЕТОДОМ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ

3

2

1

4

37.1

47.1

555

Клапач

Олег

Іванович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

3

Педагогіка і освіта

Проблема погіршення здоров’я учнівської молоді, як основа розробки та реалізації соціального проекту студентами педагогічних вузів

0

 

1

4

42.1

47.1

556

Осадчук

Ольга

Миколаївна

Дніпропетровський державний аграрний університет

5

Науки про Землю

Кольорові властивості дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах Нікопольського марганцево-рудного басейну

3

 

0

0

44.1

47.1

557

Черпак

Марія

Федорівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Вікові особливості транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів

3

2

2

0

40.1

47.1

558

Васильченко

Світлана

Вікторівна

Донецький національний технічний університет 

4

Економіка та менеджмент

Місце підприємницької діяльності у виборі життєвої стратегії сучасної молоді

1

1.67

1

4

39.4

47.07

559

Морозов

Альберт

Олександрович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Філософія, культура та мистецтво

Зміна парадигм у філософській рефлексії західноєвропейській думці на межі XIX-XX століття

1

2.33

1

4

38.7

47.03

560

Омельченко

Владислав

Ігорович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Науки про Землю

Садово-паркова архітектура середніх і малих міст України

0

2.33

0

4

40.7

47.03

561

Павлова

Анна

Володимирівна

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Архітектура та будівництво

Композиційно-просторова організація Всесвітніх виставок для умов сучасної України

4

2.33

0

4

36.7

47.03

562

Андрійченко-фридрих

Олександра

Володимирівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Право й державне управління

Демографічні проблеми та демографічна політика в Україні

4

 

1

4

38

47

563

Волошина

Ірина

Олександрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

3

Економіка та менеджмент

Раціоналізація чисельності бухгалтерів на підприємствах державної форми власності

0

3

0

4

40

47

564

Зубарев

Руслан

Олегович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Сонячний елемент HIT-типу

0

2

0

4

41

47

565

Лазарєва

Катерина

Павлівна

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

5

Медицина

Порівняльна ефективність методів реперфузійної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом з
        елевацією сегмента ST

4

 

0

4

39

47

566

Рибак

Марія

Юріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Використання ДНК-залежної РНК-полімерази бактеріофага Т7 для пошуку інгібіторів реплікації вірусів родини Flaviviridae

3

1

0

0

43

47

567

Хірний

Валентин

Віталійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Транспорт

Безплатформенна інерційна система орієнтації твердого тіла (больше в физику)

0

 

0

4

43

47

568

Дацюк

Юлія

Сергіївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Психологія та соціологія

Роль та функції грошей в картині світу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

1

2.67

1

4

38.3

46.97

569

Крайнікова

Олена

Вікторівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Проблеми відповідності погодження рішення про відмову від підтримання обвинувачення в суді  з вищестоящим прокурором принципам організації та діяльності органів прокуратури України

3

1.67

1

4

37.3

46.97

570

Мисик

Вікторія

Миколаївна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Концепція формування бренду України в міжнародному середовищі

1

1.33

0

4

40.6

46.93

571

Марин

Дарія

Анатоліївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Економіка та менеджмент

Основні напрямки зміцнення конкурентоспроможності підприємства

2

 

1

4

39.9

46.9

572

Геніш

Олександр

Віталійович

Національний університет водного господарства та природокористування 

3

Інженерія та енергетика

Розробка методики для визначення та оцінки гідравлічного удару при запуску каналізаційних насосів

1

2.67

0

4

39.2

46.87

573

Жадан

Аліна

Володимирівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Науки про Землю

Розвиток зеленого туризму на Харківщини

2

1.67

0

4

39.2

46.87

574

Залетаєва

Валерія

Валеріївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

0

1.67

0

4

41.2

46.87

575

Кравченко

Надія

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

3

Право й державне управління

Проблеми та перспективи розвитку органічного виробництва в Україні

1

1.67

0

4

40.2

46.87

576

Кузнєцова

Мар'яна

Юріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Вплив сполук небілкової природи на активність мембраннозв’язаних тирозинових протеїнкіназ клітин печінки щурів

3

1.33

0

0

42.5

46.83

577

Ніколаєв

Кирило

Євгенович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Електронна техніка та прилади

Сплавний многомодовий волоконно-оптичний розгалужувач конфігурації 1х2.

4

1.33

0

4

37.5

46.83

578

Яковенко

Олександра

Андріївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Математика і механіка

Математична модель росту народонаселення Землі

2

2

0

4

38.8

46.8

579

Мацієвський

Руслан

Юрійович

Національний університет "Острозька академія"

4

Політологія й міжнародні відносини

Яка етнічна політика потрібна Україні?

1

2.67

1

4

38.1

46.77

580

Мунтян

Віктор

Валентинович

Українська академія банківської справи Національного банку України

5

Економіка та менеджмент

Оптимізація інструментарію залучення ресурсів банків з депозитних джерел в посткризових умовах

2

2.67

1

4

37.1

46.77

581

Матвєєнко

Максим

Сергійович

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

1 магістратури

Фізика і астрономія

Дослідження ентропійних та інформаційних характеристик складних імпульсних послідовностей

3

2.33

0

4

37.4

46.73

582

Матюшко

Анастасія

Олегівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка семантичних грід-сервісів для пошуку, координації та розподілення ресурсів

1

2.33

0

4

39.4

46.73

583

Лиховей

Дмитро

Ігорович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Корозійна стійкість комплексних покриттів за участю хрому на титановому сплаві ВТ6

3

 

0

4

39.7

46.7

584

Тимошенко

Ярослава

Олексіївна

Національний авіаційний університет

2 магістратури

Науки про Землю

Дистанційна оцінка впливу на довкілля в зонах розробки уранових родовищ

3

2

1

4

36.7

46.7

585

Фірсова

Світлана

Володимирівна

Запорізький національний університет

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Соціально – педагогічна профілактика правопорушень неповнолітніх засобами тренінгу

1

2

1

4

38.7

46.7

586

Костюченко

Ольга

Віталіївна

Національний університет "Острозька академія"

5

Економіка та менеджмент

Оцінка кредитного ризику комерційних банків України та шляхи його зниження на основі вивчення досвіду зарубіжних країн

0

1.67

1

4

40

46.67

587

Неізвестна

Світлана

Іванівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

5

Економіка та менеджмент

Перспективи розвитку будівельного потенціалу Донецького регіону

2

2.67

0

4

38

46.67

588

Шепотинник

Юлія

Віталіївна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Оцінка параметрів фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку м. Києва

0

1.67

0

4

41

46.67

589

Яценко

Анна

Миколаївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

Специфіка форматних проектів у контексті формування сучасного медіапростору країни (на прикладі
        медіапродуктів телеканалу СТБ)

3

1.67

1

0

41

46.67

590

Іванчикова

Світлана

Миколаївна

Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Застосування фітнес-технологій в перехідному періоді річного циклу тренувань юних акробатів

4

2.33

0

4

36.3

46.63

591

Саликова

Анастасія

Сергіївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Психологія та соціологія

ВПЛИВ МУЗИКИ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЛЮДИНИ

3

2.33

1

4

36.3

46.63

592

Чепкий

Ілля

Юрійович

Миколаївський національний аграрний університет

4

Інженерія та енергетика

ТЕПЛОВИЙ СОНЯЧНИЙ ДВИГУН ДЛЯ МАЛОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

0

1.33

0

4

41.3

46.63

593

Каліманов

Костянтин

Ігорович

Одеський національний медичний університет

4

Медицина

Реактивність і відновлювальна здатність вегетативної нервової системи у пацієнтів із синдромом
        подразненого кишечнику

2

2

1

4

37.6

46.6

594

Палій

Вікторія

Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Економіка та менеджмент

Клієнтоорієнтовані стратегії банків як інструмент розширення можливостей споживачів банківських
        продуктів

3

2

1

4

36.6

46.6

595

Панкова

Анастасія

Ігорівна

Донецький національний університет

3

Історія

Соціальні та гендерні аспекти розвитку суспільств Егейського культурно – історичного регіону в
        антропоморфній пластиці епохи бронзи

2

 

0

0

44.6

46.6

596

Розлуцька

Вікторія

Зіновіївна

Ужгородський національний університет

4

Медицина

Застосування мінеральної води “Соймівська” для профілатики та лікування уражень твердих тканин зубів в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду

4

1

1

4

36.6

46.6

597

Цигульов

Сергій

Юрійович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4

Філософія, культура та мистецтво

Гуманізація української освіти – перспективний шлях її розвитку

3

2

0

4

37.6

46.6

598

Фарафонов

Юрій

Володимирович

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

2 магістратури

Економіка та менеджмент

Формування валютного курсу на сучасному етапі розвитку України

3

1.67

0

4

37.9

46.57

599

Шукало

Євгеній

Леонідович

Національний університет водного господарства та природокористування 

3

Інженерія та енергетика

Застосування методу невизначених множників Лагранжа для знаходження оптимальних геометричних
        розмірів водонапірних споруд

1

2.67

0

4

38.9

46.57

600

Болдарев

Анатолій

Сергійович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Філософія, культура та мистецтво

Інтерпритація вчення та особистості Піфагора в контексті розвитку філософії

3

2.33

0

4

37.2

46.53

601

Бура

Юлія

Миколаївна

Національна металургійна академія України

5

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Розрахунок розмірів живильників виливків для комбінованої технології газодинамічної дії та
        електрошлакового обігріву

3

0.33

0

4

39.2

46.53

602

Каравелкова

Марія

Володимирівна

Одеський національний медичний університет

5

Медицина

Використання стронцію ранелата для корекції щільності кісток у жінок менопаузального періоду, які
        страждають на ревматоїдний артрит.

4

2.33

1

4

35.2

46.53

603

Ющенко

Катерина

Олександрівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

6

Філологія та журналістика

Табуйовані теми в сучасній німецькомовній публіцистиці

3

2.33

1

0

40.2

46.53

604

Горощенко

Михайло

Віталійович

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Аналіз стійкості систем управління корпоративними комп’ютерними мережами за наявності затримок передачі керуючої інформації

3

2

0

4

37.5

46.5

605

Коротєєва

Юліана

Вадимівна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

3

Економіка та менеджмент

Напрямки пенсійного реформування в умовах необхідності досягнення соціальної та економічної
        стабільності в державі.

3

2

1

4

36.5

46.5

606

Марченко

Олександр

Вікторович

Національний авіаційний університет

4

Електронна техніка та прилади

Спосіб та прилад детектування і вимірювання електромагнітного поля у реальних умовах

0

2

0

4

40.5

46.5

607

Растворов

Ілля

Сергійович

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

3

Архітектура та будівництво

Концептуальний проект сучасної школи для обдарованих дітей

0

1

0

4

41.5

46.5

608

Черняєва

Ірина

Миколаївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

6

Філологія та журналістика

Структурно-семантичні, прагматичні та етнокультурні особливості компліментарного висловлювання

3

 

0

4

39.5

46.5

609

Бульба

Тетяна

Василівна

Хмельницький університет управління та права

4

Економіка та менеджмент

Організація діяльності студентських бізнес-центрів у вищих навчальних закладах

3

1.67

1

4

36.8

46.47

610

Чигрин

Дмитро

Миколайович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

3

Історія

Усна історія Добровеличківського району (за матеріалами етнографічної експедиції факультету історії
        та права КДПУ ім. В. Винниченка у 2012 р.)

1

0.67

0

4

40.8

46.47

611

Чабанчук

Микола

Андрійович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4

Науки про Землю

Ерозійні процеси в басейні річки Стир та шляхи оптимізації (на прикладі Вишківського водозабору
        м.Луцьк)

3

1.33

0

4

38.1

46.43

612

Бурбан

Назар

Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Право й державне управління

Проблеми реалізації принципу відстрочки та розстрочки виконання рішення суду

3

1.67

0

4

37.7

46.37

613

Сердюк

Інна

Володимирівна

Донецький національний технічний університет 

4

Психологія та соціологія

Проблеми сучасного формування ідеології інституту усиновлення в Україні

3

1.67

0

4

37.7

46.37

614

Колесник

Андрій

Олександрович

Вінницький національний технічний університет

1 магістратури

Архітектура та будівництво

Технологія забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд

4

2.33

0

4

36

46.33

615

Павлюк

Андрій

Олегович

Національний університет "Острозька академія"

3

Економіка та менеджмент

Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

0

1.33

1

4

40

46.33

616

Савчук

Наталія

Богданівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

1 магістратури

Філософія, культура та мистецтво

Англомовні джерела дослідження бандурного мистецтва

1

2.33

0

4

39

46.33

617

Мулюкіна

Крістіна

Володимирівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Формування здорового суспільства шляхом реінжинірингу процесів становлення особистості

3

1.67

1

0

40.6

46.27

618

Бондар

Тамара

Миколаївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Правовий статус прокурора на стадії досудового розслідування за нормами нового КПК України у
        співвідношенні з нормами Конституції

2

2.67

1

4

36.6

46.27

619

Грузіна

Ксенія

Віталіївна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Архітектура та будівництво

Революционный строительный материал

1

2

1

4

38.2

46.2

620

Ланг

Сергій

Романович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Економіка та менеджмент

Причини та наслідки дефіциту державного бюджету України, необхідність та шляхи його подолання

3

2

0

4

37.2

46.2

621

Рябухін

Олександр

Володимирович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Математика і механіка

Визначення залишкового ресурсу за зміною потенціалу

4

1

0

4

37.2

46.2

622

Грицуля

Дар'я

Юріївна

Криворізький національний університет

4

Психологія та соціологія

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

1

1.67

1

4

38.5

46.17

623

Карташова

Ксенія

Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Хімія

Біметалічні комплекси на основі родію та рутенію та їх каталітичні властивості на прикладі
        тандем-реакції гідроформілювання/гідрування алкенів

3

2.67

0

0

40.5

46.17

624

Височанська

Юлія

Юріївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Транспорт

Прогнозування як спосіб забезпечення безпеки польотів

0

1.33

0

4

40.8

46.13

625

Зганяйко

Ольга

Анатоліївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

3

Право й державне управління

Сутність та детермінанти криміногенної обстановки (на прикладі міста Черкаси)

0

1.33

0

4

40.8

46.13

626

Гальчук

Юліана

Анатоліївна

Львівський національний аграрний університет

3

Математика і механіка

Дослідження стану технічного пристрою на ланцюгах Маркова

3

2

0

4

37.1

46.1

627

Головащенко

Алiна

Олександрiвна

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

Економіка та менеджмент

Якість бухгалтерської інформації як необхідна складова ефективної системи управління

2

 

0

4

40.1

46.1

628

Письменна

Ольга

Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

«Електронний уряд» як засіб подолання «демократичного дефіциту в Україні

3

1

0

0

42.1

46.1

629

Ревенко

Василь

Костянтинович

Донецький національний університет

5

Історія

Образ Л.Д.Троцького в західній історіографії

1

1

2

0

42.1

46.1

630

Грінчишина

 Вероніка

Олексіївна

Полтавська державна аграрна академія

5

Військові науки та національна безпека

Сучасний стан та аспекти формування продовольчої безпеки України в контексті світової продовольчої кризи

3

1.67

3

4

34.4

46.07

631

Микитин

Назар

Тарасович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Економіка та менеджмент

Організація плантаційного вирощування енергетичних культур на Рівненщині

3

1.67

0

0

41.4

46.07

632

Роззувайло

Дмитро

Юрійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Метод автоматичної інтерпретації електрокардіограми

3

0.67

3

4

35.4

46.07

633

Ханишова

Тетяна

Сулейманівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

3

Архітектура та будівництво

Механізм морозостійкості бетону

4

1.67

0

4

36.4

46.07

634

Воропай

Олена

Володимирівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

3

Фізика і астрономія

Моделювання процесу росту нанопокриттів при конденсації потоків іонів і плазми

0

1.33

0

4

40.7

46.03

635

Грицак

Ірина

Ігорівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Особливості організації та критерії оцінювання системи управлінського обліку на підприємстві

1

2.33

1

4

37.7

46.03

636

Мусієнко

Анастасія

Юріївна

Національний гірничий університет 

4

Економіка та менеджмент

Підвищення точності розрахунків інвестиційних портфелів (Увеличение точности расчетов
        инвестиционных портфелей)

3

2

1

4

36

46

637

Тимощук

Ліна

Віталіївна

Національний університет "Острозька академія"

4

Філологія та журналістика

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ В АНГЛОМОВНОМУ ВИДАННІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ»

0

2

1

4

39

46

638

Ашпін

Микола

Костянтинович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Дія мультипробіотика “Симбітер®” на окисно-антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів за умов тривалої гіпоацидності

3

2.67

0

0

40.3

45.97

639

Гавриленко

Юлія

Юріївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Економіка та менеджмент

Комплексний підхід до оцінки корпоративної соціальної відповідальності бізнесу

3

0.67

0

4

38.3

45.97

640

Кузнецов

Валентин

Андрійович

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

3

Політологія й міжнародні відносини

Етнополітичний дискурс українського неоязичництва

3

2.67

0

4

36.3

45.97

641

Майка

Марія

Михайлівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

3

Науки про Землю

Прототип методу експрес-біоіндикації порушень у екосистемах відкритих біотопів

0

2.67

0

4

39.3

45.97

642

Сухорутченко

Іван

Олександрович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Інженерія та енергетика

Параметричне моделювання металорізальних верстатів. Розрахунок клинопасової передачі

0

1.67

0

4

40.3

45.97

643

Лазарєва

Євгенія

Дмитрівна

Національна металургійна академія України

4

Педагогіка і освіта

Формування лідерських якостей студентів ВТНЗ у позааудиторній діяльності

0

2.33

 

4

39.6

45.93

644

Гойда

Даниїл

Ігорович

Донецький національний технічний університет 

3

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Моделювання процесів перемішування сталі в кристалізаторі МБЛЗ при розливанні через погружні
        стакани різної конструкції

0

2

2

4

37.9

45.9

645

Соловей

Мар'яна

Ігорівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Економіка та менеджмент

Сучасні аспекти глобалізації світового фондового ринку

3

2

0

0

40.9

45.9

646

Суменкова

Аліна

Вадимівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Кiнематичний аналiз технiки виконання мельниц булавами висококваліфікованних гiмнасток в змагальних
        композiциях художньої гiмнастики

3

1.67

0

4

37.2

45.87

647

Новгородський

Вячеслав

Олександрович

Криворізький національний університет

3

Педагогіка і освіта

Розвиток самостійного мислення учнів при використанні експериментальних методів навчання

0

1.33

0

4

40.5

45.83

648

Соколовська

Марія

Василівна

Донецький національний технічний університет 

5

Економіка та менеджмент

Визначення проблем оцінки відповідності продукціїї, згідно вимог технічних регламентів, в умова переходу від процедури обов"язкової сертифікації

1

2.33

0

4

38.5

45.83

649

Коваленко

Ірина

Володимирівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

5

Економіка та менеджмент

Значення департаменту управління персоналом у політиці корпоративної соціальної відповідальності
        компанії

3

2

0

4

36.8

45.8

650

Старенький

Олександр

Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Право й державне управління

Показання з чужих слів: проблемні аспекти реалізації

3

2

0

0

40.8

45.8

651

Баканча

Максим

Віталійович

Херсонський державний університет

3

Біологія та біотехнології

Визначення біологічних властивостей синтетичних регуляторів росту з класу біциклічних біссечовин
        засобами рослинної тест-системи

3

1.67

0

4

37.1

45.77

652

Кандиба

Роман

Юрійович

Національний авіаційний університет

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Матричні протоколи передачі ключів шифрування по відкритих каналах зв’язку

4

1.67

0

4

36.1

45.77

653

Підперигора

Станіслав

Романович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

2 магістратури

Економіка та менеджмент

Вплив страхування на випадок безробіття на ймовірність працевлаштування незайнятих осіб

0

1

1

4

39.7

45.7

654

Слав

Віктор

Васильович

Таврійський державний агротехнологічний університет

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Обґрунтування параметрів технічних засобів для підвищення якості кормів під час зберігання

0

 

0

4

41.7

45.7

655

Бейсюк

Богдан

Богданович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

3

Історія

Вивчення харатеристики політичного правління Голуховського Аґенора Ромуальда Онуфри в світлі української політичної думки

3

1.67

0

4

37

45.67

656

Грідасова

Ася

Ігорівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Математичне моделювання роботи термоелектричного елемента по ефекту Пельтьє

1

1.67

0

4

39

45.67

657

Дума

Дмитро

Олександрович

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Використання чуток у політичній PR-діяльності

3

2.67

1

4

35

45.67

658

Халіпова

Вероніка

Дмитрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Електронна техніка та прилади

Ємнісний приймач ультразвукових сигналів безконтактної системи контролю

3

1.67

0

4

37

45.67

659

Сюсько

Микола

Миколайович

Закарпатський державний університет

4

Право й державне управління

ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД

3

1.33

0

0

41.3

45.63

660

Бельянська

Анна

Олегівна

Національний авіаційний університет

3

Економіка та менеджмент

Аналіз джерел доходів аеропортів

4

1.67

1

4

34.9

45.57

661

Білінська

Христина

Володимирівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

5

Психологія та соціологія

Особливості професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці

4

 

1

4

36.5

45.5

662

Іващенко

Юлія

Сергіївна

Криворізький національний університет

4

Філологія та журналістика

Образна складова концепту «бідність» в українській та англійській пареміосферах

1

2

1

4

37.5

45.5

663

Гніденко

Вікторія

Ігорівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Право й державне управління

Сексуальне насильство у родині над дітьми

3

 

0

4

38.5

45.5

664

Ілющенко

Станіслав

Юрійович

Одеський національний медичний університет

4

Медицина

Аналіз динаміки швидкості дозрівання артеріовенозних фістул в залежності від поліетіологічних
        факторів

1

1.67

0

4

38.8

45.47

665

Нечепоренко

Анастасія

Владиславівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

Раціональне й ірраціональне у фантастичній новелі Проспера Меріме «Локіс»

2

2.33

0

0

41.1

45.43

666

Валєєва

Євгенія

Робертівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

5

Право й державне управління

Проблемні питання дистанційного допиту в режимі відеоконференцзв'язку в аспекті нового Кримінально-процесуального кодексу України.

3

2.33

0

0

40.1

45.43

667

Онищук

Інна

Олегівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Гендерні відмінності у ставленні юнаків до громадянського шлюбу

1

2

0

4

38.4

45.4

668

Столярчук

Остап

Ростиславович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Експериментальні дослідження (2,3)-кодування

0

1

0

4

40.4

45.4

669

Ходос

Ірина

Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

1 магістратури

Філологія та журналістика

Деякі лінгвостилістичні особливості оповідань С. Моема “Макінтош”, “Падіння Едварда Барнарда”,
        “Рудий” та “Джейн”

3

2

0

4

36.4

45.4

670

Булигіна

Тетяна

Володимирівна

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Біологія та біотехнології

Вплив ультрафіолетового випромінювання на біологічну активність ліпополісахаридів Pantoea
        agglomerans

4

1.67

1

4

34.7

45.37

671

Зелена

Ольга

Олександрівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3

Право й державне управління

Форми, принципи та умови розвитку державно-приватного партнерства

3

2.67

1

4

34.7

45.37

672

Довгалюк

Ростислав

Юрійович

Вінницький національний технічний університет

3

Інформатика і обчислювальна техніка

Функція розподілу мікрограней для фізично точних двонаправлених функцій відбивної здатності  тривимірних поверхонь

4

2.33

0

4

35

45.33

673

Закутня

Юлія

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Філологія та журналістика

Особливості сучасної літературної критики на сторінках журналів «Дніпро» і «Шо»

0

1.33

1

0

43

45.33

674

Місірук

Іван

Олександрович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

2 магістратури

Фізика і астрономія

Азотування, оксидування і карбідизація титану та сталей в несамостійному газовому розряді

3

2.33

0

4

36

45.33

675

Чан

Катерина

Тимівна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Податок на нерухомість: міжнародний досвід та перспективи застосування в Україні

0

1.33

1

4

39

45.33

676

Беднарчик

Роман

Миколайович

Національний університет "Острозька академія"

1 магістратури

Філологія та журналістика

Евфемізми як засіб маніпуляції в журнальних текстах (на основі часопису U.S. News and World Report)

2

 

0

0

43.3

45.3

677

Дмитрієва

Іванна

Володимирівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

6

Філологія та журналістика

Філософсько-естетичні особливості концепції Надлюдини в творчості Б. Брехта та О. Уайльда як
        полеміка з провідними ідеями Фрідріха Ніцше

1

2

0

4

38.3

45.3

678

Крижановський

Володимир

Олегович

Одеський національний медичний університет

3

Медицина

Методи профілактики гіперестезії зубів у дітей та осіб молодого віку

4

1.33

1

4

34.9

45.23

679

Рудяк

Дар`я

Олександрівна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

3

Психологія та соціологія

Трансформации постсоветского образования: проблема совмещения традиций и инноваций

3

2

1

4

35.2

45.2

680

Дякун

Катерина

Олегівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Вплив інгібіторів полі(ADP-рибозо)полімерази на деякі показники оксидативного стресу у лейкоцитах крові щурів за експериментального цукрового діабету

0

1.67

0

0

43.5

45.17

681

Терез

Влада

Олександрівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Інформатика і обчислювальна техніка

Автоматизоване управління потягом в екстремальних ситуаціях та в умовах скоєння терористичного акту

4

1.33

0

4

35.8

45.13

682

Бережна

Ксенія

Юріївна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Економіка та менеджмент

Стан і перспективи розвитку зеленої економіки та зеленого бізнесу в Україні

3

2.67

0

4

35.4

45.07

683

Скиба

Валерія

Дмитрівна

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Мікропроцесорна система формування растрового зображення

0

1.67

0

4

39.4

45.07

684

Федюн

Олена

Ігорівна

Донецький національний університет

4

Історія

Вугільна промисловість Донбасу: зміна дослідницької парадигми

3

1.33

2

0

38.7

45.03

685

Байова

Ірина

Володимирівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Економіка та менеджмент

Інвестиційна привабливість Луганського регіону

3

2

0

4

36

45

686

Харченко

Оксана

Олександрівна

Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г.Шевченка

3

Біологія та біотехнології

Особливості фенетичної структури популяцій колорадського жука з територій радіоактивного забруднення

2

2

0

0

41

45

687

Хоменко

Павло

Петрович

Київський славістичний університет

5

Історія

Я.П. Гулак-Артемовський життевий та творчий шлях

0

 

0

4

41

45

688

Чубенко

Олександр

Іванович

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

1 магістратури

Транспорт

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ ВАГОННИМ ПАРКОМ ЗА РАХУНОК ВІДПРАВНИЦЬКОЇ
        МАРШРУТИЗАЦІЇ ПОРОЖНІХ ВАГОНОПОТОКІВ

3

1

0

4

37

45

689

Шелякін

Станіслав

Олегович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Використання реклами для встановлення єдиних мережевих стандартів

2

 

0

4

39

45

690

Крук

Марія

Володимирівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

Право й державне управління

Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України

0

1.67

0

4

39.3

44.97

691

Лобанова

Аліна

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Психологія та соціологія

Психологічні особливості віктимної поведінки підлітків

4

2.67

1

0

37.3

44.97

692

Процевський

В'ячеслав

Валентинович

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

4

Право й державне управління

 Регіональне самоврядування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

3

1.67

1

4

35.3

44.97

693

Веремчук

Юрій

Вікторович

Національний авіаційний університет

3

Історія

Історія становлення і розвитку освіти у Волинській духовній семінарії (Острозький період)

2

2.33

0

0

40.6

44.93

694

Канініна

Марія

Леонідівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 магістратури

Психологія та соціологія

Соціально- психологічні причини ранньої вагітності дівчат-підлітків

3

2.33

3

4

32.6

44.93

695

Лейбенко

Марина

Валеріївна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Сучасний стан ринку праці в Україні

2

1.33

3

4

34.6

44.93

696

Костюк

Катерина

Миколаївна

Національний авіаційний університет

5

Право й державне управління

Вплив європейських норм та стандартів на юридичний процес в Україні

1

2

1

4

36.9

44.9

697

Султанова

Валентина

Олександрівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

3

Сільськогосподарські науки

Розробка та дослідження масловиготовлювача періодичної дії

1

 

0

4

39.9

44.9

698

Москалик

Наталія

Федотівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

1 магістратури

Математика і механіка

Математичне моделювання визначення невідомих параметрів джерел забруднень в одновимірному
        нестаціонарному випадку

0

1.67

0

4

39.2

44.87

699

Кайсіна

Дар’я

Михайлівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Філологія та журналістика

Проблема перекладу конструкцій із займенниками другої особи російської та англійської мов (на
        прикладі радянських кінофільмів 70-80 років)

3

2.33

0

4

35.5

44.83

700

Кардаш

Любов

Юріївна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

Хімія

Дослідження впливу активних присадок на характеристики моторних палив

1

2

0

4

37.8

44.8

701

Мелех

Ярослав

Романович

Львівський національний університет імені Івана Франка

5

Економіка та менеджмент

Основні критерії, стадії та ризики податкового планування в Україні

4

2

1

0

37.8

44.8

702

Добиш

Микола

Петрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Науки про Землю

Сутність, причини та типологія конфліктів за територію

4

2.67

0

0

38.1

44.77

703

Корнієнко

Ольга

Вікторівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Історія

Мода: між ідеологією та повсякденністю(на матеріалах УРСР 1965-1991 рр.)

0

2.33

1

4

37.4

44.73

704

Щепакін

Антон

Олександрович

Донецький національний технічний університет 

2 магістратури

Науки про Землю

Визначення точності наземного фотограмметричного знімання, виконаного неметричною камерою

0

1

0

4

39.7

44.7

705

Новицька

Єлизавета

Олександрівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Психологія та соціологія

Формування поняття «політична влада» у юних громадян України

1

1.67

0

4

38

44.67

706

Чирва

Анна

Юріївна

Харківська державна академія дизайну та мистецтв

3

Філософія, культура та мистецтво

Мистецтвознавчий аналіз як складова прогнозування в сучасному дизайні.

3

1.67

1

0

39

44.67

707

Ширяєва

Ксенія

Сергіївна

Національна металургійна академія України

4

Економіка та менеджмент

Сучасний стан розвитку системи менеджменту якості в Україні та обґрунтування ефективності введення
        стандарту ISO 9001 на вітчизняних підприємствах

3

1.67

0

4

36

44.67

708

Лаврів

Ірина

Михайлівна

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Ефективність інтенсифікації виробництва зернових культур у Львівській області

3

1.33

0

0

40.3

44.63

709

Рожок

Анна

Дмитрівна

Чернігівський державний технологічний університет

5

Економіка та менеджмент

Податкове навантаження та індикатори його оцінки

0

1.33

0

4

39.3

44.63

710

Яковіна

Анфіса

Богданівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Психологія та соціологія

Особливості мотивів еміграції серед молоді Криму

3

1.33

1

4

35.3

44.63

711

Журавель

Ольга

Юріївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

4

Економіка та менеджмент

Обгрунтування передумов та необхідності залучення інвестицій в економіку України

0

2

0

4

38.6

44.6

712

Шевченко

Катерина

Сергіївна

Миколаївський національний аграрний університет

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

РОЗРОБКА ЛІНІЇ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ НАСІННЯ ТОМАТІВ І БАКЛАЖАНІВ

4

1

0

4

35.6

44.6

713

Шостацький

Андрій

Петрович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

Право й державне управління

Запровадження системи «зелених» сертифікатів в Україні

3

 

0

0

41.6

44.6

714

Щелінська

Яна

Едуардівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

3

Педагогіка і освіта

КОНТРОЛЬ ПСИХО-ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНІВ В БІЛЬЯРДНОМУ СПОРТІ

3

1

0

4

36.6

44.6

715

Бєлих

Діана

Дмитрівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3

Економіка та менеджмент

Дефляція в Україні: причини і наслідки

3

1.67

0

4

35.9

44.57

716

Голєва

Тетяна

Львівна

Запорізький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Вдосконалення системи аграрного менеджменту в Запорізькому регіоні

1

2.33

0

4

37.2

44.53

717

Тарасенко

Ганна

Григорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Психологія та соціологія

Особливості ціннісних орієнтацій підлітків у зв’язку з рівнем психологічного благополуччя

3

1

0

4

36.5

44.5

718

Кондратюк

Ірина

Олександрівна

Національний університет "Острозька академія"

5

Економіка та менеджмент

Фінансові та соціальні ризики в контексті реалізації сучасної демографічної політики в Україні

0

2.33

0

4

38.1

44.43

719

Чабань

Марина

Тимофіївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

1 магістратури

Науки про Землю

Перцепційний портрет Харківського регіону

1

1.33

0

4

38.1

44.43

720

Плаксін

Оксана

Миколаївна

Миколаївський національний аграрний університет

1 магістратури

Біологія та біотехнології

АНАЛІЗ МІКРОПРОСТОРОВОЇ ФЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОЛІМОРФІЗМУ ДВОХ ВИДІВ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ

4

0.67

1

4

34.7

44.37

721

Драган

В'ячеслав

Анатолійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Економіка та менеджмент

Економічна ефективність застосування твердого біопалива для опалення приміщень

3

2.33

1

0

38

44.33

722

Друзь

Олена

Юріївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Філософія, культура та мистецтво

Уніфікація та стандартизація управлінської документації як засіб оптимізації управлінської
        діяльності

2

2.33

0

4

36

44.33

723

Хоменко

Анна

Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

 Розвиток ринку органічного бджільництва в Миколаївській області

1

1.33

1

4

37

44.33

724

Шамрай

Валерія

Євгеніївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Філософія, культура та мистецтво

Формування аксіосфери сучасного вітчизняного волонтерського руху.

3

2.33

1

4

34

44.33

725

Фещенко

Іван

Олександрович

Запорізький національний технічний університет

4

Економіка та менеджмент

Аналіз чинників впливу на формування заробітної плати в Україні

3

2.67

1

4

33.6

44.27

726

Монастирський

Євгеній

Дмитрович

Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка

3

Історія

Проблеми розвитку ЗМІ Старобільського округу в умовах Нової економічної політики та її згортання у 1924-1928 роках

1

 

0

0

43.2

44.2

727

Безрук

Тетяна

Сергіївна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Політологія й міжнародні відносини

Расизм та “мов ворожнечі” як політичний феномен в незалежній Україні

1

1.67

1

4

36.5

44.17

728

Дацула

Оксана

Вадимівна

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

4

Економіка та менеджмент

Вплив Євро-2012 на розвиток рекреацій підприємств на прикладі курорту «Моршин»

3

2.33

0

4

34.8

44.13

729

Чепелюк

Маргарита

Сергіївна

Університет банківської справи Національного банку України

4

Економіка та менеджмент

Урбанізація Харківської області: теоретичні аспекти, оцінка та шляхи покращення

3

1.33

0

4

35.8

44.13

730

Семенака

Олена

Геннадіївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Транспорт

Підвищення ефективності прогнозування вантажних перевезень застосуванням алгоритмічних методів та
        апроксимаційної моделі.

3

2

1

4

34.1

44.1

731

Кучерук

Юлія

Михайлівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Право й державне управління

Проблеми захисту прав міноритарних (дрібних) акціонерів

4

1.67

1

0

37.4

44.07

732

Росощук

Анастасія

Володимирівна

Вінницький національний технічний університет

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Метод оперативного контролю лінійності циклічного АЦП з ваговою надлишковістю

4

1.67

0

4

34.4

44.07

733

Ярова

Марина

Андріївна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

5

Економіка та менеджмент

Корпоративна соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування на прикладі Черкаської
        міської ради

3

1.67

0

4

35.4

44.07

734

Дякова

Тетяна

Олександрівна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

2 магістратури

Філологія та журналістика

Передача власних назв у художньому перекладі (на матеріалі книг Чака Паланіка)

4

2.33

1

4

32.7

44.03

735

Кононенко

Марія

Валеріївна

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

4

Філологія та журналістика

Англомовні запозичення в українській соціально-економічній термінології (на матеріалі сучасних
        мас-медіа)

2

1.33

3

4

33.7

44.03

736

Кучер

Юлія

Леонідівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Економіка та менеджмент

Непряме оподаткування в Україні в контексті реформування податкової системи

0

2.33

0

4

37.7

44.03

737

Удачина

Катерина

Олександрівна

Національна металургійна академія України

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Моделювання експериментальної системи підтримки прийняття рішення щодо реструктуризації процесу
        навчання у вищих навчальних закладах

0

2.33

0

4

37.7

44.03

738

Гребенюк

Наталія

Сергіївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Організація діяльності митного пункту пропуску із використанням теорії масового обслуговування

3

3

1

4

33

44

739

Козловський

Адріан

Тарасович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Економіка та менеджмент

Залучення інвестицій в Україні: проблеми та шляхи їх подолання

3

2

0

4

35

44

740

Лукащук

Устина

Русланівна

Львівський національний аграрний університет

3

Філологія та журналістика

Творчість Бориса Бобинського через десятиліття

3

2

0

4

35

44

741

Матягіна

Ольга

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Політичні ідеї В. Чорновола: аналіз опублікованої спадщини 1963-1985 рр.

3

2

1

0

38

44

742

Ромахненко

Юлія

Юріївна

Полтавська державна аграрна академія

4

Економіка та менеджмент

Органічна продукція – нова візитка України

4

2

3

4

31

44

743

Яремко

Віталія

Віталіївна

Національний університет "Острозька академія"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Макроекономічні ризики та перспективи економічного співробітництва України з Китаєм

4

2

0

0

38

44

744

Рябота

Юлія

Вікторівна

Полтавська державна аграрна академія

4

Психологія та соціологія

Бренд «Україна»: минуле, сучасність, майбутнє

0

1.33

3

4

35.6

43.93

745

Білозоров

Антон

Євгеновия

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Науки про Землю

Сучасний стан та подальший розвиток агломерацій Дніпропетровської області

4

2.33

0

0

37.5

43.83

746

Гельман

Еліна

Геннадіївна

Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

3

Медицина

Вивчення психоемоційного стану хворих на поліноз і корекція інформаційного впливу на пацієнтів напередодні сезону алергії

2

 

0

0

41.8

43.8

747

Нотченко

Валерія

Володимирівна

Національний гірничий університет 

5

Науки про Землю

Петрографічний склад та будова вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну.

3

2

0

4

34.8

43.8

748

Василів

Степан

Степанович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

6

Транспорт

ПРОЕКТ АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНОЇ КОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ

2

1.67

0

4

36.1

43.77

749

Криволаба

Сільвія

Василівна

Львівський національний аграрний університет

1 магістратури

Науки про Землю

Застосування ГІС технологій у планування транспортних перевезень

3

1.33

0

4

35.4

43.73

750

Палій

Ольга

Олександрівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

5

Економіка та менеджмент

Управління креативною активністю персоналу (на прикладі науково-педагогічних працівників Вищого
        навчального закладу)

2

2.33

1

4

34.4

43.73

751

Гулько

Ганна

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Психологія та соціологія

Синдром досягнення у особистостей з неврозоподібними проявами

1

2

1

0

39.7

43.7

752

Бешун

Анастасія

Андріївна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Міжнародний досвід адміністративного врегулювання податкових спорів

0

1.67

0

4

38

43.67

753

Замірець

Ольга

Олегівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Науки про Землю

Методика побудови 3D моделі тріангуляційної нерегулярної мережі (TIN) на підставі даних регулярної
        решітки GRID

1

1.67

1

4

36

43.67

754

Зінченко

Ігор

Сергійович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

1 магістратури

Право й державне управління

Правова природа та фінансово-економічна характеристика договору факторингу в Україні

2

2.67

0

0

39

43.67

755

Катюха

Катерина

Олегівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Проблеми формування кредитного портфеля комерційного банку

4

0.67

0

4

35

43.67

756

Кравченко

Іван

Іванович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

4

Економіка та менеджмент

Проблема реорганізації фондів соціального страхування та шляхи оптимізації видатків бюджету на їх
        асигнування

0

1.67

0

4

38

43.67

757

Пасіцельська

Ольга

Ігорівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

Інтернет-комунікація і нові форми кіножурналістики. Регіональний медіа-проект.

0

2.67

1

4

36

43.67

758

Стефаник

Мар'ян

Ігорович

Львівський державний університет фізичної культури

3

Педагогіка і освіта

Всесвітній рух Маккабі як складова частина релігійного спортивного руху

2

2.33

0

4

35.3

43.63

759

Штика

Олександр

Сергійович

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Хімія

Оптимізація складу біодизелю шляхом додавання біциклічної речовини

3

2.33

1

0

37.3

43.63

760

Андрєєва

Ксенія

Ігорівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

3

Педагогіка і освіта

Залучення до рекреаційної діяльності відвідувачів фізкультурно-оздоровчих клубів

3

 

0

4

36.6

43.6

761

Бондаренко

Марія

Сергіївна

Черкаський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Управління конкурентоздатністю випускників ВНЗ

3

 

1

0

39.6

43.6

762

Сезько

Олексій

Сергійович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Транспорт

Розходомір палива з цифровим виходом

 

 

0

4

39.6

43.6

763

Мажара

Гліб

Анатолійович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Економіка та менеджмент

Моделювання діяльності туристичної агенції в умовах ринкової економіки

3

1.67

0

4

34.9

43.57

764

Резченко

Дмитро

Юрійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Ефективне енергоспоживання

3

 

0

0

40.5

43.5

765

Максимів

Степан

Ярославович

Львівська державна фінансова академія

5

Економіка та менеджмент

Функціонування інноваційної сфери, її роль в бізнесі, підприємництві та розвитку суспільства

3

1.67

1

0

37.8

43.47

766

Діденко

Олена

Сергіївна

Донецький національний університет

4

Право й державне управління

Особливості відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями судових та правоохоронних
        органів

3

1.33

0

4

35.1

43.43

767

Беймо

Христина

Валеріївна

Національна металургійна академія України

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Дослідження і прогнозування роботоспроможності базових деталей важких гідравлічних пресів на прикладі преса зусиллям 100 МН для виробництва залізничних коліс

0

2

0

4

37.4

43.4

768

Стасик

Рената

Василівна

Львівський національний аграрний університет

4

Архітектура та будівництво

«Зелена архітектура» в урбаністичному середовищі: адаптація світового досвіду в Україні

0

2

0

4

37.4

43.4

769

Моісеєнко

Тетяна

Андріївна

Донецький національний університет

4

Філологія та журналістика

Мовна гра у газетному дискурсі: досвід прагмалінгвістичного опису

3

2.33

0

0

38

43.33

770

Сиваш

Юлія

Миколаївна

Харківський національний економічний університет

4

Право й державне управління

Стан та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні.

4

2

0

4

33.3

43.3

771

Карєва

Оксана

Ігорівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Економіка та менеджмент

Підвищення ефективності роботи автосервісу в сучасних умовах господарювання

3

2.67

1

0

36.6

43.27

772

Поляков

Леонід

Олександрович

Харківський національний університет радіоелектроніки

3

Інформатика і обчислювальна техніка

Програмний засіб оптимізації звукопоглинаючих поверхонь

3

0.67

0

4

35.6

43.27

773

Медвецький

Іван

Андрійович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Економіка та менеджмент

Офшорні зони як спосіб мінімізації податкового навантаження

3

1.33

0

4

34.9

43.23

774

Вавілова

Альона

Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Психологія та соціологія

Зв'язок акцентуацій характеру з невротичними проявами особистості в ситуації досягнення. 

0

2

0

4

37.2

43.2

775

Книш

Віталій

Анатолійович

Луцький національний технічний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Тенденції, закономірності та прогнози розвитку туристичної сфери у прикордонних областях Західної України

1

 

0

0

42.2

43.2

776

Коваленко

Вікторія

Вадимівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Фізика і астрономія

Фотохромний ефект у тонких плівках AgCl-CuCl

0

1

0

4

38.2

43.2

777

Дорошенко

Аліна

Євгенівна

Національний авіаційний університет

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Виділення паттернів проектування на етапі аналізу вимог при розробці web-застосувань

3

1.67

1

4

33.5

43.17

778

Хомич

Марина

Олександрівна

Університет банківської справи Національного банку України

3

Економіка та менеджмент

Застосування інструментів тайм-менеджменту для підвищення ефективності навчального процесу

1

1.67

0

0

40.5

43.17

779

Бахтей

Юлія

Сергіївна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

4

Архітектура та будівництво

Застосування теплових насосів для повернення використаної теплової енергії

1

1.33

0

4

36.8

43.13

780

Сотнікова

Анна

Ігорівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4

Архітектура та будівництво

Розробка екологічно безпечної технології очищення стічних вод від миття автотранспорту з повторним їх використанням

0

2.33

0

4

36.8

43.13

781

Ільїна

Валерія

Олегівна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

3

Психологія та соціологія

Методи удосконалення громадянської освіти у вищих навчальних закладах як запорука формування
        громадянського суспільства в Україні

3

2

1

4

33.1

43.1

782

Михнюк

Тетяна

Олегівна

Національний авіаційний університет

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Модель системи підтримки прийняття рішень з діагностування серцевих захворювань

3

3

0

0

37.1

43.1

783

Науменко

Олексій

Васильович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Нейромережевий детектор границь на РСА зображеннях із застосуванням попередньої фильтрації

4

1

0

4

34.1

43.1

784

Татарчук

Євгеній

Анатолійович

Львівський національний аграрний університет

3

Архітектура та будівництво

Вплив архітектури на поведінку людини

3

2.67

0

4

33.4

43.07

785

Полажинець

Світлана

Василівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

Право й державне управління

 Проблеми та перспективи застосування інституту амністії в Україні

3

1.33

1

4

33.7

43.03

786

Божко

Олена

Михайлівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3

Економіка та менеджмент

Ділова жінка: формування ділового іміджу, кроки до успішної роботи.

3

1

0

4

35

43

787

Чабан

Петро

Петрович

Херсонський державний університет

3

Філософія, культура та мистецтво

Естетосфера інформаційних технологій Стіва Джобса

3

2

0

4

34

43

788

Чопівська

Ірина

Валеріївна

Полтавська державна аграрна академія

4

Економіка та менеджмент

 Соціальні аспекти інтеграції в АПК

2

 

0

4

37

43

789

Богданова

Ксенія

Олексіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Філологія та журналістика

Навчати французької мови за допомогою театру та театральних ігор

2

1.67

0

0

39.3

42.97

790

Кофанов

Олексій

Євгенович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

4

Науки про Землю

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОБУВАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

4

1.67

0

4

33.3

42.97

791

Паславський

Володимир

Ростиславович

Львівський національний аграрний університет

4

Електронна техніка та прилади

 Портативний прилад багатоцільового призначення

4

1.67

0

4

33.3

42.97

792

Мороз

Дар`я

Юріївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

5

Право й державне управління

Суд присяжних в Україні – гарантія справедливого правосуддя

3

1.67

0

4

34.3

42.97

793

Андрущенко

Наталія

Павлівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

5

Економіка та менеджмент

Планування прибутку на підприємстві

3

2.33

0

4

33.6

42.93

794

Атаманчук

Олексій

Федорович

Національний університет фізичного виховання і спорту України

4

Педагогіка і освіта

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ТОНОВ И СТИЛЬ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В БОКСЕ

0

 

0

4

38.9

42.9

795

Солодка

Світлана

Вадимівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Філософія, культура та мистецтво

Місто як інтерпретатор світогляду городянина

4

2.33

 

4

32.5

42.83

796

Дужак

Вікторія

Анатоліївна

Національний гірничий університет 

3

Інженерія та енергетика

СТІЙКІСТЬ РУХУ ШАХТНОЇ ВАГОНЕТКИ В КРИВИХ ПОСТІЙНОГО І ЗМІННОГО РАДІУСУ

0

 

0

4

38.8

42.8

797

Склярова

Анастасія

Юріївна

Донецький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Працевлаштування молоді в Україні: проблеми та шляхи вирішення

3

2

1

0

36.8

42.8

798

Гладкий

Роман

Володимирович

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Інформатика і обчислювальна техніка

Метод прогнозування поведінки коливних систем на основі Ateb-функцій

0

1.67

1

4

36.1

42.77

799

Ковтуненко

Роман

Олегович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Економіка та менеджмент

Вплив корпоративної культури на ефективність роботи підприємства

2

 

1

4

35.7

42.7

800

Нос

Євгенія

Василівна

Національний авіаційний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Конфлікт інтересів держав як загроза крихкому балансу сил у світі

1

2

1

0

38.7

42.7

801

Бондар

Яків

Іванович

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

1 магістратури

Транспорт

Можливість повторного використання щебенево-ґрунтової суміші на залізницях України.

0

2.67

1

4

35

42.67

802

Молчанов

Сергій

Вікторович

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Досвід Швейцарії для розвитку України

3

2.67

1

0

36

42.67

803

Парфьонов

Євген

Олександрович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Обчислювальна технологія цифрової обробки зображень відбитків пальців

0

1.67

0

4

37

42.67

804

Ряба

Марія

Олександрівна

Національний університет "Острозька академія"

4

Економіка та менеджмент

Сучасний стан та реформування системи пенсійного забезпечення України на основі використання  досвіду зарубіжних країн

3

1.67

1

4

33

42.67

805

Бірючев

Федір

Михайлович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Біологія та біотехнології

Екологічні проблеми вживання ялини колючої (Picea pungens Engelm.) та ялини європейської (Picea
        excelsa Lam. Link) у зеленому будівництві м. Євпаторія

3

2

0

4

33.6

42.6

806

Маслова

Ольга

Сергіївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Науки про Землю

Дослідження механізму розчинення карбонату кальцію в природних та техногенних розчинах

3

2

1

4

32.5

42.5

807

Пеньєвський

Михайло

Юрійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

5

Фізика і астрономія

Вивчення просторового розподілення магніточутливих наночасток з використанням модифікаторів розподілення постійного магнітного поля

3

 

0

0

39.5

42.5

808

Філатьєва

Наталія

Віталіївна

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Право й державне управління

Цивільно-правовий статус об’єктів незавершеного будівництва та самочинно збудованих об’єктів

0

3

0

4

35.5

42.5

809

Білоног

Юлія

Сергіївна

Донецький державний університет управління

1 магістратури

Психологія та соціологія

СОЦІАЛЬНИЙ ЗВІТ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ

4

1.67

0

0

36.8

42.47

810

Селютін

Євгеній

Кирилович

Запорізький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Аналіз ефективності використання аеростатичних літальних апаратів в господарстві України та країн
        СНД.

1

2.67

1

4

33.7

42.37

811

Троян

Андрій

Володимирович

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

5

Транспорт

УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВОДІЇВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ
        СПІВРОБІТНИКАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ДАІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

2

2.33

0

4

34

42.33

812

Малецька

Анна

Богданівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Використання досвіду і коштів заробітчан для розвитку малого підприємництва

1

 

0

4

37.3

42.3

813

Грицак

Вікторія

Василівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

4

Психологія та соціологія

Психологічне консультування в мережі Інтернет людей, що мають фізичні вади.

0

2.67

1

4

34.6

42.27

814

Кравцова

Тетяна

Миколаївна

Національний авіаційний університет

4

Транспорт

Нові шляхи вирішення проблеми аварійності по ІКАО – втрата керування льотним екіпажем при реалізації польотів і експлуатації повітряних суден

3

1.67

1

4

32.6

42.27

815

Зеленська

Вікторія

Анатоліївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

3

Психологія та соціологія

Безграничные человеческие возможности

2

2.33

0

4

33.9

42.23

816

Смирновський

Сергій

Борисович

Львівський державний університет фізичної культури

4

Педагогіка і освіта

МІСЦЕ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СИСТЕМІ БАГАТОРІЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ФЕХТУВАЛЬНИКІВ

0

2

0

4

36.2

42.2

817

Харчук

Олександр

Анатолійович

Хмельницький університет управління та права

5

Право й державне управління

Матеріально-фінансова децентралізація влади в Україні як запорука активного розвитку територіальних
        громад

1

1

1

4

35.2

42.2

818

Малиновська

Наталія

Андріївна

Львівський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

0

2.67

0

4

35.4

42.07

819

Кохреїдзе

Антон

Георгійович

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Напрями подолання циклічної кризи на ринку нерухомості України

4

1

0

4

33

42

820

Остапенко

Олександр

Ігорович

Донецький національний технічний університет 

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Структурно-алгоритмічний синтез мультистандартного приймача на базі SDR

1

 

0

0

41

42

821

Васильєва

Марія

Олегівна

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

3

Медицина

Необхідність реформування галузі охорони здоров’я: впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні

2

1.67

0

0

38.3

41.97

822

Костриця

Ірина

Вікторівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

5

Психологія та соціологія

Динаміка стратегіальної регуляції школярів у різних видах активності

2

1.67

1

0

37.3

41.97

823

Мосейко

Владислав

Валентинович

Запорізький національний університет

4

Науки про Землю

Використання морфофізіологічних показників озерної жаби (pelophylax ridibundus) для оцінки антропогенного навантаження на довкілля

0

1.33

0

4

36.6

41.93

824

Малівська

Лідія

Анатоліївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Політологія й міжнародні відносини

Середній клас: витоки та шляхи його становлення у сучасній Україні

0

 

0

4

37.9

41.9

825

Богдан

Наталія

Ігорівна

Донецький національний університет

4

Економіка та менеджмент

Концептуализация теоретико-методологических аспектов эффективности инвестиций в человеческий капитал

3

1.33

1

0

36.5

41.83

826

Верета

Юлія

Іванівна

Київський міжнародний університет

3

Філологія та журналістика

Орфографічні та граматичні спрощення Германських мов

1

1.33

0

0

39.5

41.83

827

Ковалишин

Олег

Степанович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Програмна нейромережа для покращення різкості зображень

3

1.33

0

4

33.5

41.83

828

Леонова

Тетяна

Валеріївна

Луганський національний  університет імені Тараса Шевченка

3

Політологія й міжнародні відносини

Архетипи і міфи як основа іміджів сучасних українських політиків

1

2.33

0

4

34.5

41.83

829

Оглобліна

Поліна

Олександрівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Фізика і астрономія

Термокапілярна оптична пастка

2

2.33

0

4

33.5

41.83

830

Дорошук

Ольга

Петрівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

2 магістратури

Архітектура та будівництво

Принципи і підходи архітектурно-дизайнерської організації виставкових павільйонів України на
        виставках Експо

1

2

0

4

34.8

41.8

831

Кравець

Мар’яна

Богданівна

Львівський національний аграрний університет

6

Економіка та менеджмент

Банк проблемних активів: світовий досвід та необхідність створення в Україні

3

2

0

4

32.8

41.8

832

Остапенко

Ігор

Олегович

Одеський національний медичний університет

5

Медицина

Патогенетичне обгрунтування застосування пелоїдотерапії при комплексному лікуванні ревматизму в дітей шкільного віку

3

 

1

0

37.8

41.8

833

Процун

Ірина

Миколаївна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

4

Психологія та соціологія

Образование и неравенство в современном украинском обществе

3

 

1

4

33.8

41.8

834

Земзюлін

Іван

Артурович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Проектне фінансування

3

2.33

1

4

31.4

41.73

835

Мороз

Сергій

Леонідович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

Філологія та журналістика

Баварський діалект як можливий варіант німецької мови

1

2.33

1

4

33.4

41.73

836

Гаврутенко

Анатолiй

Анатолiйович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Політологія й міжнародні відносини

Політичні інститути забезпечення прав національних меншин в Україні

1

1

0

4

35.7

41.7

837

Лесневський

Олександр

Володимирович

Одеський національний медичний університет

3

Медицина

Проблема гепатотоксичності протитуберкульозних препаратів та поліморфізм ферментів
        глутатіонтрансфераз GSTT1 та GSTM1

3

 

1

4

33.7

41.7

838

Тарновський

Артем

Вікторович

Національний гірничий університет 

3

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Визначення фізико-механічних властивостей графіту та вміщуючих порід

3

 

0

4

34.7

41.7

839

Хархаліс

Оксана

Володимирівна

Університет банківської справи Національного банку України

5

Економіка та менеджмент

Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як один із пріоритетних напрямів розвитку
        фінансової системи

3

 

1

4

33.7

41.7

840

Кім

Наталія

Ігорівна

Миколаївський національний аграрний університет

4

Інженерія та енергетика

Розробка альтернативного способу отримання енергії з використанням системи гравітаційного підйому
        води

4

1.67

1

4

31

41.67

841

Нікітіна

Рєгіна

Євгеніївна

Миколаївський національний аграрний університет

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Удосконалення системи збуту плодово-ягідної продукції шляхом створення регіонального логістичного
        центру

2

2.67

1

4

32

41.67

842

Романчук

Ірина

Валеріївна

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

3

Психологія та соціологія

Чинники ефективної організації протесту на захист громадянських прав

0

1.67

0

4

36

41.67

843

Кошарний

Ігор

Олегович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка 3D моделі робочого зачеплення евольвентної прямозубої передачі на основі бібліотеки OpenGL

1

2.33

1

4

33.3

41.63

844

Діденко

Тетяна

Костянтинівна

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження процесів теплоообміну при прокатці труб на пілігримовому стані

0

1

1

4

35.6

41.6

845

Пуха

Євген

Володимирович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Автоматизація розрахунків витрат на маневрову роботу

4

 

0

4

33.6

41.6

846

Гапон

Сергій

Вікторович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Науки про Землю

Побудова карти опадів Гірського Криму

2

2.67

1

4

31.9

41.57

847

Мельник

Володимир

Володимирович

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Алгоритм оцінювання якості продукції та послуг з використанням математичного апарату нечіткої логіки

4

1.67

0

0

35.9

41.57

848

Стецькович

Наталя

Михайлівна

Львівський державний університет фізичної культури

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Модель ігрового засобу формування знань із олімпійської освіти у теоретичній підготовці стрільців з лука на ранніх етапах підготовки

3

1.33

0

4

33.2

41.53

849

Чорнозюмська

Вікторія

Анатоліївна

Національний авіаційний університет

5

Психологія та соціологія

Громадянська активність як основний інструмент подолання соціальної кризи українського суспільства

3

2.33

0

4

32.2

41.53

850

Новіков

Сергій

Володимирович

Полтавська державна аграрна академія

4

Економіка та менеджмент

Методика оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств та її вдосконалення

1

2

2

4

32.5

41.5

851

Любченко

Ярослав

Павлович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

5

Право й державне управління

Роль Європейського суду з прав людини у захисті прав людини в Україні

1

1.67

0

0

38.8

41.47

852

Северин

Юлія

Вікторівна

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

4

Електронна техніка та прилади

Теоретичне обґрунтування та підвищення практичної ефективності методу частотного транспонування в
        слуховому протезуванні

3

2.33

0

4

32.1

41.43

853

Никоненко

Ірина

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

5

Психологія та соціологія

Учбова мотивація студентів психологічного та медичного факультетів

4

2

0

0

35.4

41.4

854

Вдовиченко

Олена

Віталіївна

Переяслав - Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

4

Політологія й міжнародні відносини

Деструктивні виборчі технології: сутність та прийоми мінімізації

2

1.33

1

0

37

41.33

855

Катаєва

Анастасія

Вікторівна

Запорізький національний технічний університет

1 магістратури

Психологія та соціологія

Волонтерство як інструмент самоактуалізації студентів ВНЗ з активною життєвою позицією

3

2.33

3

4

29

41.33

856

Конюхов

Олександр

Дмитрович

Українська академія друкарства

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Дослідження впливу активації поверхні пластикових карток на їх технологічні та експлуатаційні показники

3

1.33

1

0

36

41.33

857

Рожко

Оксана

Валентинівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

1 магістратури

Науки про Землю

Екологічне та економічне обґрунтування організації сівозмін та впорядкування угідь фермерського
        господарства «Пролісок» Гвардійської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області

3

2

1

4

31.3

41.3

858

Бузник

Оксана

Вікторівна

Миколаївський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Оцінка податкового навантаження в Україні та закордоном

0

1.33

0

4

35.9

41.23

859

Говтвяниця

Артем

Андрійович

Національний авіаційний університет

4

Інформатика і обчислювальна техніка

3D МУЗЕЇ УКРАЇНИ ОНЛАЙН

2

1.67

1

4

32.5

41.17

860

Масалітін

Максим

Вікторович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка пристрою дистанційного переміщення скляної пластини на виході прискорювача ЛПЕ-40 ННЦ
        "ХФТІ" для дослідження геометричних характеристик пучка прискорених електронів.

0

 

0

4

37.1

41.1

861

Бовт

Альона

Юріївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Філологія та журналістика

Использование технологий Web 2.0. в самостоятельной работе студентов при  изучении иностранных языков

0

2

1

4

34

41

862

Зінченко

Єлизавета

Миколаївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

1 магістратури

Право й державне управління

Проблеми адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу

2

2

1

0

36

41

863

Лисий

Ігор

Олегович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

5

Економіка та менеджмент

Перспективи використання фортифікаційних споруд Опілля в туризмі

2

2

1

4

32

41

864

Перепелиця

Олександра

Миколаївна

Національна металургійна академія України

3

Політологія й міжнародні відносини

Українська національна ідея як визначальний чинник державотворення

2

2

0

4

33

41

865

Христіанінова

Галина

Олександрівна

Національний авіаційний університет

5

Психологія та соціологія

Методика розробки й реалізації соціальних проектів для людей похилого віку

3

2

1

4

31

41

866

Балацька

Марина

Олександрівна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

4

Економіка та менеджмент

Тенденції розвитку агропродовольчого ринку України. Ефективність комерційної діяльності в малому
        бізнесі.

0

1.67

0

4

35.2

40.87

867

Кравченко

Ольга

Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Філологія та журналістика

Кулінарна преса у секторі журнальної періодики

0

1.67

0

4

35

40.67

868

Таранова

Яна

Євгенівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Архітектура та будівництво

Аналіз стану сучасних мереж водопостачання та водовідведення м. Севастополя

4

1.67

0

4

31

40.67

869

Надобко

Сергій

Володимирович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

5

Право й державне управління

Місцевий уповноважений з прав людини в контексті України

3

 

0

4

33.6

40.6

870

Царенко

Михайло

Михайлович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Економіка та менеджмент

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧИСЛЕНИЯ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗНОСА В УКРАИНЕ ПО ДОХОДАМ РАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ

2

 

0

4

34.6

40.6

871

Кузнецова

Ганна

Василівна

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

3

Військові науки та національна безпека

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КВАНТОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ

3

2

0

4

31.5

40.5

872

Свирид

Дзвенислава

Романівна

Львівський національний аграрний університет

1 магістратури

Архітектура та будівництво

Походження та значення орнаменту в гуцульській архітектурі

3

2

0

4

31.5

40.5

873

Щербакова

Юлія

Андріївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

Науки про Землю

Предложения по оптимизации переработки твердых бытовых отходов в Украине

0

2.67

0

4

33.8

40.47

874

Павліченко(алмашій)

Анна

Романівна

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

6

Медицина

Депресивні розлади  у дітей і підлітків із соматогенною вегетативною дисфункцією

2

0.33

0

4

34.1

40.43

875

Гринчук

Руслана

Андріївна

Національна академія внутрішніх справ України

4

Право й державне управління

Деякі актуальні проблеми оцінки ефективності державної служби

1

1.33

2

0

36

40.33

876

Мариніна

Юлія

Володимирівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

1 магістратури

Історія

Національна ідея в політичному дискурсі Михайла Драгоманова

4

1.33

1

0

34

40.33

877

Фіткулова

Анастасия

В\'ячеславівна

Одеський національний політехнічний університет

4

Науки про Землю

Упровадження геліосистем на базі соціальних об’єктів міста Одеси та Одеської області

4

2

0

0

34.3

40.3

878

Терещенко

Анастасія

Володимирівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Особливості визначення туристично–рекреаційного потенціалу території

3

1.67

1

4

30.5

40.17

879

Малишко

Марина

Михайлівна

Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

4

Політологія й міжнародні відносини

Інвестиційна привабливість українського ринку через призму перспекив вступу до зони вільної торгівлі

1

2

1

0

36.1

40.1

880

Доценко

Віктор

Вікторович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Право й державне управління

Внутрішня структура парламенту в хроніці прийняття Конституції України 1996 року

1

2.67

0

4

32.4

40.07

881

Сурскова

Тетяна

Михайлівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Особливості професійної самосвідомості майбутніх практичних психологів

0

2.67

1

4

32.4

40.07

882

Перевертайло

Марина

Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Психологія та соціологія

Порівняльній аналіз особливостей психологічного здоров’я підлітків загальноосвітніх шкіл та
        інтернатних закладів

0

2.33

1

4

32.7

40.03

883

Тіхонов

Владіслав

Ігорович

Херсонський державний університет

3

Філософія, культура та мистецтво

Естетизація промислових об’єктів

3

1

0

4

32

40

884

Топов

Іван

Георгійович

Одеський національний медичний університет

5

Медицина

Застосування паст комплексної дії при гіперчутливості зубів на тлі хронічного катарального гінгівіту

4

1

1

4

30

40

885

Ковалик

Тарас

Петрович

Львівський національний аграрний університет

3

Сільськогосподарські науки

Оцінення стастистичних характеристик агрометеорологічних умов для періоду механізованого збирання
        льону-довгунця

3

1.67

0

4

31.3

39.97

886

Мороз

Кароліна

Дмитрівна

Хмельницький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Аналіз сучасного стану оплати праці в Хмельницькій області

3

 

0

0

36.9

39.9

887

Паламарчук

Анна

Павлівна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

5

Фізика і астрономія

Оптимізація дозиметричного контролю радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медицині

0

 

1

4

34.9

39.9

888

Коріненко

Тетяна

Володимирівна

Хмельницький національний університет

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Аналіз сприйняття проблем атомної енергетики у Німеччині, Франції та Україні

2

0.67

0

4

33.2

39.87

889

П'ятак

Оксана

Іванівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Екологічний маркетинг та екологічна безпека суспільства

3

1.67

1

4

30.2

39.87

890

Добринін

Олексій

Ігорович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Військові науки та національна безпека

Вдосконалення методики факторного аналізу інформаційних ризиків

3

1.33

0

4

31.5

39.83

891

Натягайло

Яна

Олегівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Дослідження впливу режимів обслуговування автоматизованої системи на якість її роботи

3

2.67

0

4

30.1

39.77

892

Гніт

Юлія

Миколаївна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

4

Психологія та соціологія

Проблеми формування інтелігентності студентської молоді

1

1

0

4

33.7

39.7

893

Карпенко

Дмитро

Андрійович

Миколаївський національний аграрний університет

3

Біологія та біотехнології

Особливості сперматогенезу та морфометрія сперміїв самців тварин різних видів

3

2

1

4

29.7

39.7

894

Лайченкова

Тетяна

Сергіївна

Запорізький національний технічний університет

5

Економіка та менеджмент

Аналіз регіонального ринку праці та шляхи його вдосконалення (на прикладі Запорізької області)

1

1.67

0

4

33

39.67

895

Несміян

Євген

Володимирович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Пристрій апаратного шифрування даних на мові Морзе

1

1.67

0

4

33

39.67

896

Пузаненко

Олександр

Олександрович

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

4

Економіка та менеджмент

Основні засади функціонування та розвитку системи недержавних пенсійних фондів в Україні

2

1.67

0

0

36

39.67

897

Лебєдєва

Анна

Олександрівна

Херсонський державний університет

3

Науки про Землю

ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАСКВАЛЬНОГО ФАКТОРА /ВИПАСАННЯ ХУДОБИ/ НА ЗАПЛАВНО – ЛУЧНУ
        РОСЛИННІСТЬ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ ДНІПРА

0

2.33

0

4

33.3

39.63

898

Бобровська

Анастасія

Володимирівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4

Архітектура та будівництво

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АКТИВНОМ ИЛЕ НА ИОННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ

0

1

0

4

34.6

39.6

899

Бабій

Оксана

Ярославівна

Львівський національний аграрний університет

4

Архітектура та будівництво

Доступне житло для сільських поселень

0

1.33

0

4

34.2

39.53

900

Лейба

Олена

Анатоліївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

Право й державне управління

Поділ влади як основа принципу паритетності

3

2.33

0

4

30.2

39.53

901

Тімченко

Андрій

Володимирович

Київський славістичний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Концепція багатовекторності у  зовнішній політиці України 2010–12 роки

2

1.33

1

4

31.2

39.53

902

Бердій

Мар'яна

Петрівна

Львівський національний аграрний університет

4

Біологія та біотехнології

Вплив шестивалентного хрому на показники крові творин

0

 

0

4

35.5

39.5

903

Климець

Ірина

Сергіївна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

3

Науки про Землю

Розробка підходів до захисту земель сільських територій від деградації (на прикладі Рівненської
        області)

0

1

1

4

33.5

39.5

904

Карпюк

Олександр

Миколайович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Інформатика і обчислювальна техніка

Разработка системы управления гидравлическим прессом на основе контроллера Zelio Logic

1

0.67

0

4

33.8

39.47

905

Павлова

Катерина

Миколаївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

Психологія та соціологія

Ідентитет як перешкода міжкультурному діалогу

3

1.67

1

4

29.8

39.47

906

Проценко

Поліна

Дмитрівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Філософія, культура та мистецтво

Історичні закони як форма вираження об'єктивної істини

3

0.67

0

4

31.8

39.47

907

Бабаніна

Вікторія

Юріївна

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

3

Право й державне управління

Подолання правового нігілізму в українському суспільстві в контексті взаємодії права та моралі на
        прикладі студентства

2

1.33

1

4

31.1

39.43

908

Батлюк

Богдан

Миколайович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Економіка та менеджмент

Паблік рилейшнз, як інститут соціальної допомоги у повсякденному житті

0

2.33

1

4

32.1

39.43

909

Грицина

Андріана

Олегівна

Національний університет "Львівська політехніка"

5

Економіка та менеджмент

Формування системи мотивування працівників інноваційно-креативного профілю на українських
        підприємствах.

1

2.33

1

4

31.1

39.43

910

Радченко

Анастасія

Костянтинівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Програмна реалізація та алгоритм виготовлення твердотільної моделі.

1

1.33

0

4

33.1

39.43

911

Якименко

Анна

Юріївна

Національна металургійна академія України

3

Історія

Асиміляція національних кухонь як наслідок культурно-національної інтеграції народів

3

 

0

0

36.4

39.4

912

Васильцов

Данило

Андрійович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Економіка та менеджмент

Шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні

1

1.67

0

4

32.7

39.37

913

Крупич

Степан

Олегович

Львівський національний аграрний університет

3

Сільськогосподарські науки

Розробка комбінованого агрегату для збирання плодів зерняткових культур на базі трактора Т-16

1

1.67

0

4

32.7

39.37

914

Лисенко

Віталій

Сергійович

Криворізький національний університет

3

Економіка та менеджмент

Україна та Польща в контексті постсоціалістичних трансформаційних економічних перетворень.

2

1.33

1

0

35

39.33

915

Пастухов

Олександр

Юрійович

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Електронна техніка та прилади

Розробка програмного забезпечення «Дифракційна модель взаємодії електромагнітних полів з
        металодіелектричними структурами»

3

2.33

0

4

30

39.33

916

Сойма

Іван

Миколайович

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

4

Інженерія та енергетика

Розробка двостороннього сонячного колектора

0

2.33

0

4

33

39.33

917

Бєлоусова

Катерина

Сергіївна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

5

Архітектура та будівництво

Аналіз аварій ґрунтових гребель і способи їх відновлення

4

2

0

4

29.3

39.3

918

Дорохіна

Олександра

Євгенівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Психологія та соціологія

Гомофобія як елемент культури сучасного українського суспільства

3

 

0

4

32.3

39.3

919

Ванжа

Ольга

Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Інформаційне забезпечення оцінювання залежностей між показниками медичного обстеження

0

1.67

0

4

33.6

39.27

920

Кібенко

Катерина

Сергіївна

Полтавський університет економіки і торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Сутність і перспективи розвитку зеленої економіки в країнах Східного партнерства

2

2.67

1

0

33.6

39.27

921

Пронькіна

Євгенія

Володимирівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

5

Психологія та соціологія

Вплив степ – аеробiки та PortDeBras на психоемоцiйний стан жiнок першого зрiлого вiку /в порiвняльному аспектi/

0

2.33

0

4

32.9

39.23

922

Каланча

Олександра

Володимирівна

Полтавська державна аграрна академія

3

Економіка та менеджмент

Вплив жіночого фермерства на соціально-економічний розвиток країни

0

1

1

4

33.2

39.2

923

Лубяна

Катерина

Андріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Психологія та соціологія

Соціально-психологічна адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу

3

 

0

4

32.2

39.2

924

Макота

Анна

Вікторівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Право й державне управління

Бенчмаркінг – як технологія підвищення ефективності діяльності органів державного управління

3

3

0

4

29.2

39.2

925

Подзолкова

Юлія

Вікторівна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Право й державне управління

Сучасні проблеми державного управління економікою України

0

1

0

4

34.2

39.2

926

Кривенко

Тетяна

 Юріївна

Київський славістичний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Світове інформаційне протистояння і України

2

2

0

4

31

39

927

Гайворонська

Юлія

Романівна

Донецький національний університет

4

Право й державне управління

Щодо можливої схеми недружнього поглинання НАСК «Оранта»

3

2.33

0

4

29.6

38.93

928

Малеш

Оксана

Олегівна

Національний університет "Острозька академія"

4

Політологія й міжнародні відносини

Соціальна стратифікація українського суспільства: аморфність або поневіряння середнього класу

1

2.67

0

0

35.2

38.87

929

Грозь

Наталія

Іванівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Психологія та соціологія

ВПЛИВ ОЦІНКИ ДОРОСЛИХ НА ПРОЯВИ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

4

2

0

4

28.8

38.8

930

Рябоконь

Катерина

Олегівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

4

Економіка та менеджмент

Взаємозв’язок цілей розвитку тисячоліття та політики корпоративної соціальної відповідальності на прикладі ПАТ « АЗОТ»

2

 

0

4

32.8

38.8

931

Кучер

Дмитро

Євгенійович

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

4

Інженерія та енергетика

Водневий двигун внутрішнього згорання

0

1.67

0

4

32.9

38.57

932

Прус

Валентина

Миколаївна

Полтавська державна аграрна академія

4

Психологія та соціологія

СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАЛЬНІСТЬ СПОЖИВАННЯ ПИВА МОЛОДИМИ УКРАЇНЦЯМИ

1

1.33

2

4

30.2

38.53

933

Герасичмук

Тетяна

Володимирівна

Національний авіаційний університет

4

Право й державне управління

Інститут шлюбного договору: теоретико-правова проблематика та пошук шляхів її подолання

0

2

0

4

32.5

38.5

934

Швидка

Ірина

 Юріївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Математика і механіка

Методи формування тестів на основі характеристик завдань в моделі IRT

3

3

1

4

27.5

38.5

935

Видринська

Ольга

Костянтинівна

Національний університет "Львівська політехніка"

3

Хімія

Дослідження хімічної рівноваги окисно-відновної реакції між йодидом калію та хлоридом заліза (ІІІ)

1

2.67

0

4

30.8

38.47

936

Гром

Марія

Юріївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2 магістратури

Біологія та біотехнології

Імуногенна загибель пухлинних клітин в структурі механізму дії пухлино-селективного препарату
        NCS-631570 (Ukrain)

4

2

0

0

32.4

38.4

937

Закернична

Віра

Василівна

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

Психологія та соціологія

Формування у старшокласників критичності мислення.

0

 

0

4

34.4

38.4

938

Колупаєва

Валерiя

Михайлiвна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

2 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Ремонт лопаток ГТД методом дозованого наплавлення

3

 

0

4

31.4

38.4

939

Проценко

Ольга

Олександрівна

Донецький державний університет управління

3

Психологія та соціологія

Методи гендерного аудиту

3

1

2

0

32.4

38.4

940

Овсянникова

Юлія

Олексіївна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

3

Економіка та менеджмент

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СПРЯМУВАНЬ

0

2.67

0

4

31.7

38.37

941

Майстркно

Ангеліна

Євгенівна

Миколаївський національний аграрний університет

3

Інженерія та енергетика

Cравнительный анализ пространственных электромагнитных систем с аксиальными магнитопроводами на
        основе целевых функций массо-стоимосных зависимостей и управляемых переменных

0

1.33

0

4

33

38.33

942

Фербей

Віталій

Васильович

Львівський національний аграрний університет

3

Архітектура та будівництво

Орнамент – матриця народу

3

1

0

4

30.3

38.3

943

Вовк

Олена

Валеріївна

Національний авіаційний університет

3

Філологія та журналістика

Вебліш соціальної мережі Facebook як особливий шар сучасного англомовного сленгу

0

2.33

0

4

31.9

38.23

944

Кабанова

Катерина

Віталіївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

4

Психологія та соціологія

Волонтерський рух і передвиборча кампанія: проблеми взаємодії

3

2.67

1

4

27.5

38.17

945

Омельницький

Петро

Миколайович

Національна металургійна академія України

4

Електронна техніка та прилади

Вопросы синтеза динамической модели двухмассовой электромеханической системы

0

1.67

0

4

32.5

38.17

946

Безсмертнюк

Тарас

Петрович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Розробка туристичного маршруту по місту Луцьку

3

0.33

0

4

30.8

38.13

947

Чебан

Анна

Олександрівна

Миколаївський національний аграрний університет

5

Економіка та менеджмент

Напрями вдосконалення інформаційного забезпечення управління соціальними витратами підприємства

0

2.33

0

4

31.8

38.13

948

Хоменко

Тетяна

Олександрівна

Київська гуманiтарна академія

5

Політологія й міжнародні відносини

Відносини Україна – Іран в контексті міжнародної реакції на ядерну програму  Ірану

0

1.67

0

4

32.4

38.07

949

Цибаєв

Артем

Олександрович

Університет банківської справи Національного банку України

6

Економіка та менеджмент

Створення багаторівневого автоматизованого паркінгу як один зі шляхів вирішення проблеми
        автомобільних заторів у великих містах

2

1.67

0

4

30.4

38.07

950

Стащак

Роман

Володимирович

Національний університет "Львівська політехніка"

2 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЧАСТОТИ ДІОДНОГО ЛАЗЕРА

0

 

1

4

33

38

951

Храбан

Сергій

Володимирович

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

4

Економіка та менеджмент

Безпосередня обумовленість суднобудівної галузі на шляху зростання економічного розвитку України

3

1

0

0

34

38

952

Голенок

Ганна

Федорівна

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

4

Право й державне управління

Особливості правового захисту комп'ютерних програм

0

 

0

4

33.9

37.9

953

Долженчук

Наталія

Вікторівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

3

Науки про Землю

Екологічний аудит агропромислового комплексу Дубенського району

2

2

0

4

29.9

37.9

954

Зяблова

Катерина

Павлівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

3

Сільськогосподарські науки

Розробка конструкцiї та обгрунтування параметрiв установки для газування води

1

 

0

4

32.8

37.8

955

Рубцова

Катерина

Олександрівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Педагогіка і освіта

Особливості змагальної діяльності танцюристів високого класу (Дор Rtg) в сучасних умовах розвитку спортивного танцю

1

3

0

0

33.8

37.8

956

Бочі

Карл

Карлович

Національний університет державної податкової служби України

3

Право й державне управління

Організаційно-правовий механізм регулювання правопорушень у сфері інформаційних технологій

2

2.33

1

0

32.3

37.63

957

Водолаз

Олена

Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Економіка та менеджмент

Стратегія скорочення плинності персоналу в контактних центрах

3

1.33

1

4

28.3

37.63

958

Мельник

Роман

Іванович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Медичний туризм: Досвід Філіппін для України

2

1.33

0

0

34.3

37.63

959

Осадча

Яна

Юріївна

Миколаївський національний аграрний університет

4

Економіка та менеджмент

Он-лайн продаж сільськогосподарської продукції

0

2

0

4

31.6

37.6

960

Мельник

Владислав

Васильович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

5

Науки про Землю

Дослідження причин онкологічних захворювань населення Кіровоградської області

1

1.67

0

4

30.9

37.57

961

Таліашвілі

Андрій

Ігорович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

4

Психологія та соціологія

Вплив маніпуляції суспільною свідомістю через ЗМІ на окремо взяту особистість.

0

 

0

4

33.5

37.5

962

Івашкін

Олексій

Григорович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

5

Науки про Землю

Використання цифрових неметричних камер для трьохвимірного моделювання пам’яток архітектури

0

 

0

4

33.4

37.4

963

Середа

Денис

Владимирович

Національна металургійна академія України

4

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Вибір оптимального шлаку – десульфуратора при виплавці сталі

0

2

0

4

31.4

37.4

964

Слонім

Вадим

Анатолійович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

4

Право й державне управління

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

3

2

0

4

28.4

37.4

965

Рабкіна

Марина

Михайлівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

5

Філософія, культура та мистецтво

Документаційне забезпечення профспілкової діяльності вищих навчальних закладів

0

1.33

0

4

32

37.33

966

Росінець

Сергій

Вадимович

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

4

Право й державне управління

Значення кодексу як акту вищої юридичної сили у відповідній галузі права

0

2

0

4

31.3

37.3

967

Іванютіна

Наталія

Євгенівна

Національна металургійна академія України

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження впливу модифікуючих препаратів на основі сірки на властивості виливків з алюмінієвих
        ливарних сплавів системи Al-Si

3

0

0

4

30.2

37.2

968

Грищенко

Анна

Олегівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Науки про Землю

Просторовий аналіз ємнісно-фільтраційних властивостей гірських порід прибортової зони Північного борту Дніпровсько-Донецької западини

2

1.33

0

4

29.8

37.13

969

Симонова

Марія

Віталіївна

Одеський національний морський університет

3

Науки про Землю

Оцінка якості води Кучурганського водосховища по хімічним показникам

0

2.33

0

0

34.8

37.13

970

Шелудько

Світлана

Миколаївна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Шахрайство в бізнесі: основні підходи та форми попередження

0

2.67

0

4

30.4

37.07

971

Мотолига

Олександр

Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Фізика і астрономія

Перспективні методики в лінійній томографії

3

 

0

0

34

37

972

Човпило

Юлія

Володимирівна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Реформування системи регулювання аудиторських послуг в Україні

0

1

0

4

32

37

973

Вівдич

Людмила

Володимирівна

Полтавський університет економіки і торгівлі

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Удосконалення фінансової звітності українських підприємств в умовах євроінтеграції

1

3

0

0

32.9

36.9

974

Троян

Іванна

Геннадіївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

Партизанский маркетинг как глоток воздуха для малого и среднего бизнеса

3

2.33

0

4

27.5

36.83

975

Козар

Андріана

Олександрівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

4

Економіка та менеджмент

Сучасні проблеми ефективності методів менеджменту в підприємницькій діяльності та перспективи орієнтації України на світовий досвід

2

1.67

1

4

28.1

36.77

976

Бичковська

Олександра

Олександрівна

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

4

Психологія та соціологія

Соціально-психологічні особливості переживання кризи здоров’я та засади надання психосоціальної
        допомоги жінкам із діагнозом «рак молочної залози

1

2.33

1

4

28.4

36.73

977

Нетудихатка

Ксенія

Валентинівна

Донецький університет економіки та права

4

Економіка та менеджмент

Напрями вирішення проблем землекористування в Україні

3

 

1

4

28.7

36.7

978

Бреус

Сергій

Михайлович

Національна академія внутрішніх справ України

1 магістратури

Політологія й міжнародні відносини

Третя світова війна: зворотній відлік пішов

2

1.67

1

0

32

36.67

979

Закревський

Станіслав

Іванович

Національний авіаційний університет

3

Інформатика і обчислювальна техніка

МОБІЛЬНІ МЕДІА-ДОДАТКИ ОФІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

0

1.67

0

4

31

36.67

980

Мішенко

Наталя

Василівна

Львівський національний аграрний університет

3

Політологія й міжнародні відносини

Формування політкультурної особистості в умовах світового глобалізованого суспільства

1

1.67

0

4

30

36.67

981

Голембіовська

Анне

Ігорівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

5

Право й державне управління

Шляхи розробки національної ідеї в Україні

2

2

1

0

31.5

36.5

982

Коляда

Тамара

Михайлівна

Чернігівський державний технологічний університет

5

Науки про Землю

Аналіз екологічного стану та можливих методів використання вторинної сировини Чернігівської ТЕЦ

0

 

0

4

32.5

36.5

983

Єршов

Владислав

Володимирович

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

3

Інформатика і обчислювальна техніка

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОБДУВУ ПРОФІЛЮ КРИЛА ЛІТАКА ПОВІТРЯНИМ ПОТОКОМ

2

2

0

0

32.4

36.4

984

Андронова

Катерина

Сергіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Дослідження застосування технології ZigBee для контролю процесу друку

4

2

0

4

26.3

36.3

985

Шкітер

Тарас

Ігорович

Українська медична стоматологічна академія

5

Медицина

Клініко-морфологічне обґрунтування  проведення верхньої та нижньої блефаропластики

2

 

0

0

34.3

36.3

986

Зіневич

Анастасія

Сергіївна

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

1 магістратури

Психологія та соціологія

Час, смисл, травма: нові аспекти розуміння часової перспективи

3

1.67

0

4

27.6

36.27

987

Годунова

Інна

Олександрівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

Право й державне управління

Чи варто озброювати українців? –Ні ілюзії самозахисту!

0

1.33

0

4

30.9

36.23

988

Вашкевич

Євгенія

Олександрівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

1 магістратури

Сільськогосподарські науки

Передпроектний аналіз території учбового корпусу №2 університету

4

2

1

4

25.2

36.2

989

Семкович

Роман

Володимирович

Національний університет «Одеська юридична академія»

4

Право й державне управління

Запобіжні заходи в новому Кримінальному процесуальному кодексі України

3

2

0

0

31.2

36.2

990

Андреєнко

Микола

Ігоревич

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

Банківський менеджмент в умовах після кризової конкуренції

3

1.67

0

0

31.5

36.17

991

Міхайлов

Андрій

Миколайович

Національний університет водного господарства та природокористування 

4

Інженерія та енергетика

Конструктивне суміщення гідроелектростанцій з сонячними фотоелектричними установками

0

2.67

0

4

29.5

36.17

992

Рудницька

Златослава

Ігорівна

Донецький національний університет

4

Право й державне управління

Правова охорона Інтернет-сайту як об’єкта авторського права

4

2

1

4

25.1

36.1

993

Анцифєрова

Наталія

Юріївна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

Філософія, культура та мистецтво

Формування креативності вчителя музичного мистецтва

1

2

0

4

29

36

994

Данильчук

Сергій

Боросович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Політологія й міжнародні відносини

Політичний вимір тіньової економіки

2

 

0

4

30

36

995

Залецька

Галина

Михайлівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

Філософія, культура та мистецтво

Таємниці трипільської культури та витоки українського національного мистецтва

1

1

0

4

30

36

996

Коваленко

Андрій

Олександрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3

Фізика і астрономія

Обчислення коефіцієнта опору тіла в ідеальному газі

0

 

0

4

32

36

997

Безуглий

Роман

Олександрович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

3

Психологія та соціологія

Порівняльний аналіз образу батька у свідомості чоловіків з різним сімейним статусом

1

1

0

4

29.9

35.9

998

Варганова

Ольга

Василівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Шляхи стимулювання енергогенеруючих компаній та споживачів до підвищення ефективності
        енерговикористання та скорочення шкідливих викидів

4

2.67

0

4

25.2

35.87

999

Таран

Денис

Володимирович

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

Теорія життєвого циклу

1

1.33

0

4

29.5

35.83

1000

Балабанова

Ксенія

Вікторівна

Харківська державна академія культури

4

Філософія, культура та мистецтво

Народний танок як засіб відродження національної культури

3

3

1

0

28.8

35.8

1001

Білий

Борис

Борисович

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Оптимальне планування неоднорідних транспортних потоків на основі модифікованих генетичних
        алгоритмів для Інтелектуальних транспортних систем

0

1

0

4

30.8

35.8

1002

Литовченко

Анжела

Сергіївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

4

Інформатика і обчислювальна техніка

ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (на
        базі Цибулівської селищної ради)

0

3

0

4

28.8

35.8

1003

Суслова

Карина

Леонідувна

Національна металургійна академія України

4

Інженерія та енергетика

Використання цифрових технологій при вимірюванні малих розмірів поверхневих дефектів
        металопродукції

0

2.33

0

4

29.4

35.73

1004

Дядичев

Олександр

Валерійович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

IR стилус для інтерактивної дошки на базі Wii Remote

3

1.33

0

4

27.3

35.63

1005

Саченко

Павло

Вікторович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

4

Економіка та менеджмент

Фінансові відносини на валютному ринку України

0

2.33

0

4

29.2

35.53

1006

Басманов

Антон

Сергійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Блок излучателя для волоконно-оптической линии связи

0

1

0

4

30.5

35.5

1007

Кротов

Євгеній

Вадимович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

5

Політологія й міжнародні відносини

Проблема нерівності людей в умовах «загальної рівності

0

 

0

4

31.5

35.5

1008

Копінська

Анастасія

Олександрівна

Національна металургійна академія України

3

Психологія та соціологія

Проблема формальних відносин, як загроза існування суспільства

0

1.67

0

4

29.8

35.47

1009

Крівцова

Олександра

Олександрівна

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

1 магістратури

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Вибір режиму термічної обробки зварних з'єднань зі сталей 09Г2С та 10ХСНД

2

1.33

1

4

27.1

35.43

1010

Мурашко

Вероніка

Анатоліївна

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

4

Економіка та менеджмент

Сучасний стан інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення

2

1.67

1

0

30.7

35.37

1011

Трішина

Тетяна

Валеріївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

4

Економіка та менеджмент

Валютна політика України на сучасному етапі

1

0.67

0

4

29.6

35.27

1012

Візіренко

Олександр

Миколайович

Миколаївський національний аграрний університет

6

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Дослідження та розробка технології обкатування і розкатування роликами стальних деталей

3

 

0

4

28.2

35.2

1013

Кобзар

Артем

Валерійович

Київський славістичний університет

2 магістратури

Психологія та соціологія

Роль часової компетентності в структурі ціннісної сфери особистості

1

 

1

4

29.2

35.2

1014

Похнатюк

Анна

Ігорівна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Психологія та соціологія

Вплив занять йогою на психічний стан людини

3

1.33

1

4

25.8

35.13

1015

Братцева

Мілана

Миколаївна

Національний авіаційний університет

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Оцінки критеріїв оптимізації вихідного коду

0

0.67

0

4

30.4

35.07

1016

Єрмолаєва

Ярослава

Сергіївна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Психологія та соціологія

Формирование танцевальных пар с учетом индивидуальных особенностей танцоров в возрасте 12-14 лет

1

2

0

4

28

35

1017

Полевик

Лідія

Василівна

Чернігівський державний технологічний університет

1 магістратури

Науки про Землю

Промислове забруднення атмосфери від ТЕЦ: причини та наслідки

1

 

0

4

30

35

1018

Тригуб

Еліна

Віталіївна

Запорізький національний технічний університет

3

Психологія та соціологія

Відношення української молоді до читання

0

1.67

0

4

29.3

34.97

1019

Дудич

Андрій

Олександрович

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Науки про Землю

Модифікований метод виділення для оцінки ринкової вартості земельних ділянок виробничо- складського
        призначення

1

 

3

4

26.9

34.9

1020

Долгальова

Тетяна

Володимирівна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

4

Економіка та менеджмент

Підвищення конкурентоспроможності туристичного агентства за допомогою оптимізації роботи веб-сайту

3

2.33

1

0

28.5

34.83

1021

Білостоцька

Інна

Юріївна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Економіка та менеджмент

Маркетинг банківських інновацій та ефективність їх впроваджень

2

1

0

4

27.7

34.7

1022

Пилипенко

Дмитро

Олександрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Науки про Землю

ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ЗАПИТ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

4

0.33

1

4

25.1

34.43

1023

Квасюк

Тарас

Володимирович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

Психологія та соціологія

Особливості психічних процесів мовленнєвої діяльності при оволодінні іноземними мовами

0

 

1

4

29.4

34.4

1024

Бичков

Кирило

Валерійович

Запорізький національний технічний університет

4

Політологія й міжнародні відносини

Політика та субкультура футбольних фанатів: успіхи та помилки на тлі Євро-2012

0

2.33

0

4

28

34.33

1025

Мітіна

Аліна

Юріївна

Полтавський університет економіки і торгівлі

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Проблеми обліку витрат діяльності виробничого підприємства

1

 

0

0

33.2

34.2

1026

Бутенко     

Тетяна

Анатоліївна

Чернігівський державний технологічний університет

4

Економіка та менеджмент

Криза етичних стандартів як передумова зниження якості аудиторських послуг

0

1.67

0

4

28.5

34.17

1027

Козій

Євген

Сергійович

Національний гірничий університет 

5

Науки про Землю

Новий комплексний метод прогнозу стійкості вуглевміщуючих порід

4

1.67

1

4

23.5

34.17

1028

Балахтінова

Юлія

Станіславівна

Севастопольський національний технічний університет

5

Філологія та журналістика

Способи перекладу культурних та побутових реалій (на матеріалі повісті Е.Л. Конігсбург «Із архіву
        місис Базіль Е. Франквайлер, найбільш заплутаного у світі»)

0

 

0

4

30

34

1029

Самохіна

Ксенія

Юріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Біологія та біотехнології

Електробраконьєрство і його наслідки для риб та водних екосистем України

3

 

1

0

30

34

1030

Балкова

Марія

Юріївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

5

Право й державне управління

Аналіз проекту Закону про бюджет на 2012 рік

1

2

0

4

26.8

33.8

1031

Волянський

Тарас

Вікторович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

3

Сільськогосподарські науки

Лісова сертифікація як інструмент трансформації лісового господарства на засади сталого розвитку

3

2.33

0

4

24.4

33.73

1032

Вавринчук

Марія

Андріївна

Національний університет водного господарства та природокористування 

3

Науки про Землю

Зміна кліматичних показників на території Європи в контексті глобального потепління клімату

0

2.33

1

4

26.3

33.63

1033

Голодович

Ганна

Михайлівна

Львівський національний аграрний університет

2 магістратури

Науки про Землю

Аналіз показників щільності землекористувань

3

2.67

0

4

23.9

33.57

1034

Балог

Крістіна

Іванівна

Ужгородський національний університет

3

Медицина

Медичні аспекти вивчення традиційних страв харчування українців

0

2

1

4

26.5

33.5

1035

Карбівничий

Роман

Олексійович

Таврійський державний агротехнологічний університет

4

Сільськогосподарські науки

Обґрунтування проблеми забезпечення сільського господарства технікою

0

 

0

4

29.5

33.5

1036

Лемтюгін

Олександр

Володимирович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

Електронна техніка та прилади

Аналіз властивостей планарних вимірювальних перетворювачів для сучасної мікрохвильової мікроскопії

3

 

0

0

30.5

33.5

1037

Місюра

Катерина

Геннадіївна

Національна металургійна академія України

4

Економіка та менеджмент

Реінжиніринг бізнес-процесів

0

2

0

4

27.4

33.4

1038

Вередюк

Уляна

Іванівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

3

Науки про Землю

Проблема весняних палів: екологічна реакція та динаміка екосистем

0

0.67

0

4

28.7

33.37

1039

Погрузова

Катерина

Олександрівна

Національний авіаційний університет

5

Інформатика і обчислювальна техніка

Модель системи моніторингу викидів шкідливих речовин у технічні водойми підприємства

3

1.67

1

0

27.7

33.37

1040

Зведенюк

Павло

Петрович

Львівський державний університет фізичної культури

5

Педагогіка і освіта

ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-П’ЯТИБОРЦІВ У ДИСЦИПЛІНІ ПЛАВАННЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗМІН ПРАВИЛ
        ЗМАГАНЬ

2

2.33

0

4

25

33.33

1041

Стахник

Назар

Петрович

Львівський національний аграрний університет

4

Сільськогосподарські науки

Розумний доїльний апарат

0

2.67

0

4

26.6

33.27

1042

П`янков

Максим

Олексійович

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Психологія та соціологія

Дослідження чинників впливу на концентрацію та уважність під час навчального процесу, як запоруки
        ефективного засвоєння матеріалу

0

2

0

4

27.2

33.2

1043

Бєляков

Олександр

Олексійович

Національний авіаційний університет

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Бібліотечний студентський портал

3

0.67

1

4

24.5

33.17

1044

Попко

Микола

Орестович

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Створення апаратно-програмного пристрою дистанційної присутності та його інтеграція в систему
        електронної освіти вищого навчального закладу

1

 

0

4

28.1

33.1

1045

Смірнова

Валерія

Вадимівна

Національний університет фізичного виховання і спорту України

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Управління якістю спортивно-видовищних послуг в контексті підготування до Євро-2012

1

2.33

2

4

23.7

33.03

1046

Савонік

Юлія

Леонідівна

Львівський державний університет фізичної культури

3

Педагогіка і освіта

Вплив Асоціації молодих християн на розвиток міжнародних спортивних змагань

2

2.33

0

4

24.6

32.93

1047

Айрапетова

Карина

Геннадіївна

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського 

3

Економіка та менеджмент

Використання інтернет-технологій у формуванні позитивного іміджу туристського підприємства

3

1.67

1

4

23

32.67

1048

Сах

Роман

Ігорович

Київський національний університет будівництва і архітектури

5

Архітектура та будівництво

Адаптивний простір як приорітетний напрям розвитку архітектури

2

2.67

0

4

24

32.67

1049

Башенський

Юрій

Михайлович

Львівський державний університет фізичної культури

5

Педагогіка і освіта

Організаційні основи розвитку пауерліфтингу на сучасному етапі

4

1.33

0

4

23

32.33

1050

Черненко

Яніна

Анатоліївна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

5

Економіка та менеджмент

Управління кредитними операціями банку

0

1.33

0

4

27

32.33

1051

Ярмоін

Дмитро

Васильович

Національний університет водного господарства та природокористування 

5

Науки про Землю

Дослідження можливостей запровадження 3D кадастру в Україні

1

2

0

4

25.2

32.2

1052

Полігешко

Іван

Миколайович

Таврійський державний агротехнологічний університет

2 магістратури

Сільськогосподарські науки

Міжрядний обробіток овочевих культур

1

0.67

0

4

26.5

32.17

1053

Неко

Оксана

Андріївна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Вимірювач масових витрат порошкоподібних матеріалів

0

2

0

4

26.1

32.1

1054

В'язовська

Ольга

Олександрівна

Полтавська державна аграрна академія

1 магістратури

Філософія, культура та мистецтво

Корпоративна культура підприємства в контексті розвитку національної культури

3

2

0

4

23

32

1055

Немченко

Костянтин

Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

1 магістратури

Право й державне управління

Порівняльно – правовий аналіз банківського нагляду в Україні

3

1

0

0

28

32

1056

Балабух

Марія

Григорівна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

Право й державне управління

Правовий статус мачухи та вітчима в сімейному праві України

0

 

0

4

28

32

1057

Шершун

Надія

Олександрівна

Львівський державний університет фізичної культури

3

Педагогіка і освіта

ЕВОЛІЦІЯ ТЕХНІКИ ШТОВХАННЯ ЯДРА

0

 

0

4

27.7

31.7

1058

Гарцула

Олена

Миколаївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

Психологія та соціологія

Експериментальне дослідження впливу ведення хронометражу на рівень організованості студентів.

1

2

1

4

23.5

31.5

1059

Демків

Іван

Богданович

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Системи автоматизованого проектування: Інструмент творця

2

2

0

4

23.5

31.5

1060

Кулик

Максим

Олексійович

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

5

Психологія та соціологія

Сучасні проблеми молоді

0

 

0

4

27.4

31.4

1061

Волик

Вікторія

Миколаївна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

3

Філологія та журналістика

Кoмпaрaтивний aнaлiз фрaнцузьких тa укрaїнських фрaзеoлoгiчних oдиниць бiблейськoгo пoхoдження

3

2

3

0

23.3

31.3

1062

Федорців

Іван

Ярослявович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

3

Військові науки та національна безпека

Збройні сили України в системі міжнародних відносин країн СНД і НАТО

3

1.67

0

4

22.6

31.27

1063

Самохвалова

Катерина

Олександрівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

3

Психологія та соціологія

Соціальні цінності «Золотої молоді»

2

 

0

0

29.2

31.2

1064

Єлізова

Світлана

Володимирівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Мікропроцесорна система вимірювання кліматичних параметрів у технологічному приміщенні

0

1.67

0

4

25.5

31.17

1065

Карабиньош

Степан

Олексійович

Ужгородський національний університет

3

Медицина

Вода чи джерело небезпеки?

1

2.33

1

4

22.6

30.93

1066

Демида

Назарій

Михайлович

Національний авіаційний університет

3

Політологія й міжнародні відносини

Стратегія розвитку олігархічних відносин в Україні та поза її межами як альтернатива лібералізації  та прогресу економіки держави

3

1.33

2

0

23.8

30.13

1067

Швиданенко

Дмитро

Ігорович

Полтавський університет економіки і торгівлі

3

Науки про Землю

Екологічне розчищення русел річок: проблеми і перспективи

1

2

1

0

26.1

30.1

1068

Мошинська

Галина

Вікторівна

Національний університет водного господарства та природокористування 

1 магістратури

Науки про Землю

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МЕЛІОРОВАНИМИ ЗЕМЛЯМИ УКРАЇНИ

3

1.33

0

4

21.7

30.03

1069

Гончарук

Анна

Вячеславівна

Національний авіаційний університет

3

Філософія, культура та мистецтво

Роль інформаційних комунікацій у формуванні ціннісних орієнтацій молоді

3

2

0

4

21

30

1070

Дахно

Яна

Василівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

5

Філологія та журналістика

Особливості відтворення кольоропозначальної лексики в українському перекладі роману О. Уайльда
        «Портрет Доріана Грея»

0

 

0

4

25.8

29.8

1071

Жердецька

Катерина

Андріївна

Донецький національний університет

4

Інформатика і обчислювальна техніка

ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТУ LEGO-РОБОТА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЇ З WEB КАМЕРИ

1

1.67

3

4

20

29.67

1072

Скрипник

Юлія

Юріївна

Харківський національний технічний університет будівництва і архітектури 

4

Економіка та менеджмент

Аналіз страхування життя в Україні

0

1.67

0

4

24

29.67

1073

Кириченко

Олена

Валеріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

Економіка та менеджмент

Розвиток зеленого туризму Дніпропетровської області – джерело іноземних інвестицій

3

1.33

0

0

25.3

29.63

1074

Тєлєгін

Михайло

Олександрович

Запорізький національний технічний університет

4

Психологія та соціологія

Роль ЗМІ у сучасному житті

0

1.33

0

4

24.3

29.63

1075

Баран

Олег

Романович

Львівський національний аграрний університет

3

Науки про Землю

Вдосконалення оцінки земельних ресурсів

5

2

0

4

18.6

29.6

1076

Онишкевич

Христина

Орестівна

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Вирішення гендерної проблеми на мікро- та макрорівнях

1

 

0

4

24.3

29.3

1077

Сторчак

Антон

Валерійович

Запорізький національний університет

3

Право й державне управління

Реформування кримінального законодавства на шляху до побудови сучасної, демократичної держави

1

2

0

4

22.1

29.1

1078

Крилова

Катерина

Георгіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Науки про Землю

Продовження ідей В.І. Вернадського у вивченні взаємного впливу біосфери Землі та космічної погоди
        (до 150-ліття від дня народження)

3

1.33

1

4

19.7

29.03

1079

Коструба

Тарас

Олегович

Національний університет "Львівська політехніка"

1 магістратури

Інформатика і обчислювальна техніка

Розробка програмно-апаратного рішення супроводу відеоконференцій з можливостями дистанційного
        керування та інтеграції у системи підтримки електронного бізнесу

1

 

0

4

23.8

28.8

1080

Горайчук

Марина

Вікторівна

Криворізький національний університет

4

Психологія та соціологія

Особливості взаємовідносин у підлітковому віці.

0

1

1

0

26.3

28.3

1081

Майорова

Ганна

Володимирівна

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

3

Економіка та менеджмент

Синдром власності як проблема самооцінки

1

1.33

0

0

25.9

28.23

1082

Ставянко

Ріта

Борисівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Будь найкращим будь у центрі

0

2.33

0

4

21.7

28.03

1083

Музичук

Олена

Миколаївна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

1 магістратури

Економіка та менеджмент

Стратегічний менеджмент:чи потрібен він в сучасних умовах ведення бізнесу?

1

2

0

4

20.6

27.6

1084

Барсукова

Світлана

Петрівна

Національний гірничий університет 

3

Науки про Землю

Оцінка землі для багатоквартирних житлових будинків Дніпропетровська

3

1.33

1

0

22.2

27.53

1085

Гребенюк

Анастасія

Володимирівна

Національна металургійна академія України

4

Економіка та менеджмент

Інноваційна діяльність та інтелектуальний потенціал як запорука міцної конкурентоспроможності

0

0.67

0

4

22.8

27.47

1086

Ковалишин

Андріана

Романівна

Львівський державний університет фізичної культури

3

Педагогіка і освіта

Організаційні аспекти розвитку жіночого футболу

2

1.67

1

0

22.5

27.17

1087

Костіна

Ангеліна

Андріївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

5

Матеріалознавство, гірництво та металургія

Фізичні властивості швидко охолоджених акумуляторних сплавів

1

2.67

0

4

19

26.67

1088

Тiхонова

Наталiя

Олександрiвна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

Філософія, культура та мистецтво

Ф. Ніцше в допомогу Україні

1

1.67

1

4

16.9

24.57

1089

Гоц

Людмила

Олександрівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

1 магістратури

Психологія та соціологія

Наполовину порожня чи наполовину повна склянка?

0

 

0

4

20.4

24.4

1090

Кищук

Олександра-анастасія

Петрівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

5

Психологія та соціологія

Зміна пріоритетів вибору джерела інформації у сучасної молоді

1

1.67

0

4

17.6

24.27

1091

Платонов

Георгій

Вікторович

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

1 магістратури

Психологія та соціологія

Формування позитивного іміджу учбових закладів як одна з актуальних задач сучасної іміджелогії

1

1

3

4

14.9

23.9

1092

Мельничекко

Іван

Олександроич

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

4

Право й державне управління

Новації законодавства України про адвокатуру

0

 

0

4

16.2

20.2

1093

Розсильна 

Наталія

Олександрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

1 магістратури

Інженерія та енергетика

Мікропроцесорна система вимірювання кліматичних параметрів у технологічному приміщенні

0

1.33

0

4

14.3

19.63

1094

Степчук

Аліна

Олександрівна

Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України

4

Право й державне управління

Гносеологічні  аспекти співпраці міліції з населенням ( проблеми сьогодення)

0

 

0

4

15.2

19.2

1095

Прохорчук

Ніка

Олегівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

4

Психологія та соціологія

Проблема розпізнавання невербальних знаків у повсякденному та професійному житті. Чи потрібно звертати на них увагу?

0

 

1

4

13.3

18.3

1096

Коршунов

Павло

Андрійович

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

3

Психологія та соціологія

Мотивація та ії можливості

1

 

0

4

10.8

15.8

Згідно п. 10.1 Умов конкурсу адміністрація Програми не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсного добору.